Vitusapotek
Feber og hodepine

Feber

Feber er en del av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner og er ikke en sykdom i seg selv. Det er ikke alltid hensiktsmessig å ta febernedsettende medisin - du kan risikere at det tar lengre tid å bli frisk.

Feber

Sist oppdatert: 04.01.2023

Hva er feber?

Kroppens temperatur reguleres fra det termoregulatoriske senteret i hjernen. Dette senteret mottar informasjon fra hele kroppen om temperaturen, og hvis vi er for varme settes det i gang tiltak for å senke temperaturen. Ved feber er denne "termostaten" i kroppen stilt inn på for høy temperatur, som resulterer i feber.

Feber er definert som kroppstemperatur høyere eller lik 38 °C, målt i endetarmen. 

Årsaker til feber

Feber er ikke en sykdom, men et symptom. Infeksjoner, betennelser, brannskader og andre store skader kan utløse feber. Allergiske reaksjoner kan også gi feber. Når immunforsvaret vårt starter å arbeide er det noen celler som frigir feberfremkallende stoffer som kalles pyrogener. Feber kan derfor komme ved økt aktivitet i immunforsvaret.

Er feber farlig?

De fleste som ellers er friske og raske, tåler feber godt. Feber er en naturlig reaksjon når sykdom oppstår og kan hjelpe til med å drepe eller hemme vekst av bakterier, virus og sopp. Høy feber over 41 °C kan imidlertid være tegn på alvorlig sykdom. Noen kan oppleve 

Feber hos små barn

Små barn får lettere feber enn voksne, og feberen kan fort bli høy. Dette fordi temperaturreguleringen hos små barn er mer ustabil enn hos voksne. Små barn kan lett få feber på 39 °C, selv ved helt vanlige virusinfeksjoner. Derfor er allmenntilstand et viktigere mål på sykdom enn temperatur hos denne gruppen. Les mer om barn og feber her.

Hvordan bør feberen måles?

Kroppens temperatur varierer gjennom døgnet, den er lavest på morgenen og høyest på kvelden. Det er lurt å måle sin egen kroppstemperatur relativt ofte slik at man kjenner sin normale temperatur. Dette gjelder også små barn – da er det lettere å vite når man har feber.

Feber kan måles flere steder. Å måle temperaturen rektalt gir det mest nøyaktige svaret. Det er ikke alltid det er behov for helt presise mål, ofte er det tilstrekkelig å vite omtrentlig hva temperaturen er.

Se vårt utvalg av termometer her.

 • Endetarmen – gir de mest presise målingene. Det er viktig at små barn er i ro under målingen for å unngå skader
 • Pannen - enkel måte å måle temperatur på, men gir upresist svar
 • Under tungen – enkel og grei metode, velegnet for voksne og større barn. Munnens temperatur påvirkes av varm og kald drikke - unngå derfor å drikke 15 minutter før du måler temperaturen
 • Armhulen – avhengig av at termometeret ligger helt i ro under målingen og at armhulen er helt lukket for å gi et godt resultat 
 • Øre - bør måle både høyre og venstre øre, og bruke gjennomsnittet av disse målingene som mål på temperatur

Gode råd ved feber

 • Drikk rikelig, ved feber er væsketapet høyere enn vanlig
 • Unngå for mye klær eller masse tepper og dyner
 • Pass på å ikke ha det for varmt inne
 • Personer med høy feber bør ta det med ro og holde sengen

Febernedsettende medisin

Feber er en viktig reaksjon, fordi kroppens immunforsvar arbeider mer effektivt ved økt temperatur. Det er derfor ikke alltid hensiktmessig å gi febernedsettende medisin, særlig ikke ved lavgradig feber. Febernedsettende medisin kan brukes når man har plager i forbindelse med feber.

Febernedsettende til voksne: Det finnes flere ulike preparater mot feber, disse medisinene er også smertestillende. Som førstevalg anbefales preparater med paracetamol (for eksempel Paracet og Pinex). Paracetamol har få bivirkninger ved normal bruk og tåles av de fleste. Stoffklassen NSAIDs kan også brukes som febernedsettende. Eksepmler på NSAIDs er ibuprofen og acetylsalisylsyre.

Febernedsettende til barn: Preparater med paracetamol anbefales også som førstevalg til barn. Det er viktig at du velger riktig styrke og dosering tilpasset ditt barns vekt og alder.

Husk å lese pakningsvedlegget før bruk av reseptfrie medisiner.

Når bør du kontakte lege?

 • Ved feberkramper
 • Ved feber over 40 °C
 • Ved feber i mer enn 3-5 dager
 • Dersom du mistenker hjernehinnebetennelse. Typiske symptomer er nakkestivhet, utslett/blødninger i huden som ikke forsvinner når du trykker på dem, nedsatt bevissthet/slapphet, frostanfall og brekninger
 • Ved andre sykdomstegn og svært svekket allmenntilstand i tillegg til feber
 • Dersom du ikke får i deg væske


Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Store norske leksikon, Norsk elektronisk legehåndbok, Forskning.no og Norsk legemiddelhåndbok.