Vitusapotek
Hudsykdommer og utslett

Elveblest

Elveblest, også kalt urtikaria, er en hudsykdom med typiske kjennetegn som kløe, rødme, utslett og vabler i huden. Utslettene er ofte rosa eller hvitaktige, og hele kroppen kan rammes. Det er en svært vanlig sykdom, og det antas at 2 av 10 personer opplever denne tilstanden i løpet av livet. 

Elveblest
Profile Picture
Publisert: 13.12.2017
farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 22.11.2022

Hva er elveblest?

Elveblest omtales ofte som urtikaria, og er en hudsykdom som gir rosa eller hvite og bleke utslett, vabler og blemmer i huden. Symptomene kan oppstå hvor som helst på kroppen, og i ulik utbredelse og størrelse, men det gjør normalt ikke vondt. Utslettene kommer og går som regel i ett døgns tid. I 40 % av tilfellene, oppstår det kraftige hevelser i hud og slimhinner i ansiktet og rundt øynene. Dette kalles angioødem.

Det foreligger flere ulike former av elveblest, og sykdommen kan deles inn i følgende underkategorier:

 • Allergisk elveblest - skyldes en allergisk reaksjon, hvor allergifremkallende stoffer (allergener) utløser en frigjørelse av histamin i kroppen. Dette gir kløe og hevelse.
 • Ikke-allergisk elveblest - skyldes en direkte frigjøring av histamin, uten at en allergisk reaksjon er involvert. Hva som skjer i kroppen ved en ikke-allergisk reaksjon er ikke kjent. Dette er den mest vanlige formen for elveblest.
 • Akutt elveblest - en akutt elveblest har en varighet kortere enn 6 uker.
 • Kronisk elveblest - en kronisk elveblest varer i mer enn 6 uker, med stadig nye utbrudd av blemmer og utslett.

Årsak til elveblest

Det kan være vanskelig å finne den utløsende årsaken ved elveblest, og ofte vet man ikke hva som forårsaker sykdommen. Ved akutt, allergisk elveblest, hvor årsaken er en allergisk reaksjon, vil det ofte være lettere å finne den utløsende årsaken, da det kan skyldes noe man har spist eller vært i fysisk kontakt med. Denne typen elveblest er vanligst hos barn. Ved en ikke-allergisk elveblest, som er den mest vanlige formen for sykdommen, foreligger sjeldent årsaken. Kronisk elveblest kan skyldes flere ting, slik som autoimmune reaksjoner i kroppen, det vil si at immunsystemet feilaktig angriper seg selv, og fysikalske faktorer slik som fysisk anstrengelse, økt trykk, kulde, varme og UV-stråler. Noen typer legemidler, slik som antibiotika, NSAIDs og opiater, kan også forårsake elveblest.

Symptomer ved elveblest

Elveblest gir karakteristiske symptomer i huden slik som:

 • hevelse
 • kløe
 • rødme
 • utslett
 • vabler

Sykdomsforløp 

Ved akutt elveblest oppstår som regel nye utslett og hevelser kontinuerlig i ca. ett døgns tid, før symptomene avtar og tilstanden normaliseres innen 2 - 14 dager. De fleste som rammes av en akutt elveblest, opplever dette kun en eller noen få ganger i løpet av livet. Ved kronisk elveblest, kan nye utbrudd oppstå i mer enn 6 uker, men i de aller fleste tilfeller går sykdommen over etter 3 - 6 måneder.

Gode råd 

 • Unngå å klø på utslettene
 • Kjøl ned de utsatte områdene med kjølige omslag eller en kald dusj
 • Fuktighetskrem kan dempe kløe og ubehag i huden
 • Forsøk å finne utløsende årsak ved å skrive ned alt du har spist og vært i kontakt med i tiden før utbrudd
 • Unngå om mulig utløsende faktor(er)
 • Smør eventuelt på kløestillende eller lokalbedøvende preparater. 

Behandling av elveblest

Dersom den utløsende årsaken til elveblest er kjent, og denne kan elimineres, er dette det beste alternativet for behandling. Dette er imidlertid ikke alltid like lett, da det ofte er vanskelig å finne årsaken. For å dempe symptomer ved elveblest, slik som hevelse, kløe og utslett, forsøkes ofte antihistaminer som standard behandling. Kortisonpreparater kan også være et alternativ. Vær oppmerksom på at slike legemidler må kjøpes med resept fra lege på apoteket. Ved alvorlige, kroniske former for elveblest, kan behandling med spesifikke antistoffer som blokkerer histaminfrigjøringen gis. Dette er behandling som igangsettes av hudlege på sykehus. Behandling med UV-lys kan også ha effekt ved flere typer elveblest.

Egenbehandling av elveblest

Kløestillende og lokalbedøvende preparater kjøpes reseptfritt på apoteket og kan forsøkes.

Når bør du kontakte lege ved elveblest?

 • Dersom hevelse oppstår i luftrøret eller i munn og svelg
 • Ved pustevansker
 • Dersom symptomene vedvarer i mer enn 6 uker (kronisk elveblest)
 • Dersom vabler og utslett forblir på samme sted mer enn 2 - 3 dager
 • Ved behov for behandling med antihistaminer eller kortison for å dempe symptomene, da disse legemidlene må skrives ut av lege.

Behov for akutt hjelp fra hudlege?

Vår samarbeidspartner Askin tilbyr digital konsultasjon hos hudlegespesialister innen 24 timer (på hverdager). Du får også e-resept dersom det er behov for medisinsk behandling. Askin er en norsk spesialisthelsetjeneste bestående av hudleger, og kan hjelpe deg med alt innen hud.

Dersom du er medlem av kundeklubben VI+, får du 20 % rabatt på konsultasjon hos Askin. Les mer og kontakt Askin her.   


Kilder: Norsk legemiddelhåndbok, Norsk Helseinformatikk, Felleskatalogen, Helsebiblioteket

Les mer: