Vitusapotek
Hudsykdommer og utslett

Lichen planus

Lichen planus er en kronisk hudlidelse som kan ramme hud, munnhule, kjønnsorgan, hodebunn, negler eller spiserør. Symptomene er varierende avhengig av hvor på kroppen det utløses. Tilstanden rammer som oftest kvinner omkring overgangsalderen.

Lichen planus
Profile Picture
Publisert: 19.04.2018
farmasøyt
Jenny Tran har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og ble ferdig utdannet i 2019.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er lichen planus?

Tilstanden på huden kjennetegnes av små, flate hudutslett. Disse er ofte rød- eller lillafarget og gir sterk kløe. Dette kan forekomme på håndledd, armer, lår, legger og området rundt halebeinet. Dersom det utløses på slimhinner, er symptomene annerledes. I slimhinnene vil det oppstå hvite flekker og striper. I enkelte tilfeller kan det også utvikle seg til smertefulle sår. Dette er vanlig oralt, spesielt på innsiden av kinnene.

Tilstanden kan komme akutt med sterkt kløende utslett, men den kan også ha en mer langsom og mindre kløende start. Spredning av utslett kan være mellom 2 til 16 uker.

Oral lichen planus

Oral lichen planus rammer slimhinnene i munnhulen, og er en vanlig form for lichen planus. Det er ikke uvanlig å rammes flere steder, og omlag halvparten (30 - 60 %) av alle med oral lichen planus opplever også symptomer i huden. 

Årsak til lichen planus

Årsaken er ukjent, men det er en teori om at det skyldes en unormal immunrespons. Det betyr at immunforsvaret feilaktig angriper celler i huden eller slimhinner. Sykdommen har ofte et noe ujevnt og svingende forløp, og både stress og depresjoner kan utløse og forverre hudlidelsen.

Utløsende faktorer som kan gi økt forekomst er:

Symptomer lichen planus

Symptomene er forskjellige avhengig av hvor på kroppen det utløses.

Symptomene på huden er:

 • Kløe. 
 • Opptil 1 cm store flate utslett.
 • Små områder med utslett.
 • Rød- eller lillafarget utslett med glatt, skinnende overflate. Dette kan forekomme på håndledd, armer, lår, legger og området rundt halebeinet.

Symptomer på negl er:

 • Negleforandringer.
 • Langsgående streker på neglen.

Symptomer på slimhinner er:

 • Hvite flekker og striper.
 • Rødhet.
 • Kan utvikles til smertefulle sår. 
 • Utbrudd i munnhulen (oralt) kan være helt uten plager, men de kan også være brennende og smertefulle.

I slimhinner rammer det som oftest på innsiden av kinnene, men det kan også forekomme i underlivet, og da i og rundt skjeden hos kvinner og på penishodet hos menn.

Sykdomsforløp ved lichen planus

De fleste opplever god prognose og symptomene forsvinner i løpet av 1-2 år. Dersom tilstanden påvirker munnhulen (oralt) eller slimhinner er det mer sannsynlig for at tilstanden oppleves kronisk og tilbakevendende. Lichen planus i munnhulen kan spesielt være mer vedvarende og resistent mot behandling.

Gode råd ved lichen planus

Få gode råd til munnstell her.

Behandling av lichen planus

Målet er å lindre symptomene og dempe betennelsen. Behandlingen er forskjellig avhengig av hvilken del av kroppen som er påvirket og i hvilken grad symptomene er. Enkelte må prøve ut forskjellige behandlinger for å finne ut hvilken som fungerer best for dem.

Hos legen kan du få reseptbelagt behandling:

 • Ved sterk kløe brukes det enten lokale eller systemiske steroider. Legen din vil finne ut hva som er best for deg. 
 • Det finnes også immundempende legemidler som undertrykker eller hemmer immunsystemet.
 • Retinoider kan være aktuelt dersom du ikke får effekt av andre legemidler.
 • Antihistaminer kan vurderes av legen din.
 • Andre typer behandlinger som lysbehandling, tjærebad og PUVA kan også forsøkes.

Når bør du kontakte lege angående lichen planus?

Kontakt legen dersom du opplever symptomene for lichen planus.
 

Kilder: UpToDate, Norsk legemiddelhåndbok, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk Tannlege Tidende

Les mer: