Vitusapotek
Hudsykdommer og utslett

Vannkopper

Vannkopper er en veldig smittsom virusinfeksjon som kjennetegnes ved feber, kløe og væskefylte blemmer. Sykdommen smitter ved dråpesmitte, og normalt rammes barn under 10 år. Voksne som ikke har hatt sykdommen i barneårene kan også rammes, dette er mindre vanlig og de blir ofte svært syke.

Vannkopper
Profile Picture
Publisert: 29.11.2017
farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 24.11.2022

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en virussykdom forårsaket av Varicella-Zosterviruset. Typiske kjennetegn ved sykdommen er feber, kløende utslett og blemmer fylt med væske. Vannkopper er en av de vanligste barnesykdommene, og rammer som regel barn under 10 år.

Vannkopper er en svært smittsom sykdom, og smitter lett via dråpesmitte. Man er smittsom fra 2 dager før utbrudd, så lenge det oppstår nye utslett, og helt frem til skorpedannelse på utslettene og de væskefylte blemmene. Dette inntrer etter ca. 5 dager.

Viruset smitter via både dråpesmitte og via kontaktsmitte. Dråpesmitte betyr at virusets finnes i pasientens spytt, og smitter via små spyttdråper som spres utover når man hoster og nyser. Kontaktsmitte vil si at viruset kan overføres ved direkte kontakt med virus på den syke. Selve blemmene er en stor smittekilde, da væsken inne i blemmene inneholder store mengder virus. Som regel smittes man ved at viruset finner veien fra spytt eller væsken i blemmene og inn i kroppen via slimhinnene i luftveien.

Symptomer på vannkopper

Feber er ofte første tegn og symptom. Da dette er noe barn kan ha fra tid til annen, kan det være vanskelig å vite om barnet er smittet med vannkopper eller ikke, før de karakteristiske og væskefylte blemmene dukker opp.

De vanligste symptomene på vannkopper er:

  • Feber.
  • Utvikling av røde prikker / utslett i huden 1-2 dager etter feber.
  • Utslettet starter ofte først i hodebunnen og i ansiktet.
  • Utslettet utvikler seg raskt til væskefylte blemmer i løpet av noen timer.
  • Væskefylte blemmer som klør.

Sykdomsforløpet ved vannkopper

Sykdomsforløpet kan variere noe. Tiden det tar fra barnet er smittet til utbrudd av sykdommen er normalt mellom 14-16 dager, men kan variere mellom 10-21 dager. Som regel oppleves feber som første sykdomstegn, som deretter utvikler seg til væskefylte blemmer og kløende utslett etter 1-2 dager. Dette utslettet startet typisk i hodebunnen og i ansiktet, med spredning videre til kroppen. Man kan observere en liten rød flekk, etter noen timer vil denne utvikle seg til en liten væskefylt blemme. Denne blemmen vil etter noen dager danne en skorpe, normalt etter ca 5 dager, og denne skorpen faller til slutt av. Disse blemmene klør ofte veldig mye, og det kan være utfordrende å forhindre små barn fra å klø. Antallet flekker kan variere fra få til mange og de kan ha stor variasjon i utviklingen. Utslettet kan også forekomme i slimhinner og man ser ofte utslett i munnen. Man får som regel ikke arr av utslettet, med mindre blemmene blir betente.

Lette sykdomsforløp kan vare i 5-6 dager. Man er smittefarlig så lenge man får nye blemmer, når alle blemmene er tørre og dekket av skorper er smittefaren over. Anslagsvis 10-20% av som har vannkopper, får helvetesild (herpes zoster) senere i livet. Dette skyldes at varicella-viruset reaktiveres i en nerveknute. Man får da utslett med kløe og brennende smerter.

Vær oppmerksom på at enkelte kan ha, eller ha hatt, vannkopper selv om de karakteristiske symptomene som kløe og blemmer har uteblitt.

Vannkopper hos barn

Vannkopper rammer som regel barn under 10 år, og er normalt en mild og ufarlig sykdom hos de fleste friske barn. Barn med vannkopper blir som regel friske av seg selv. Symptomlindrende behandling som febernedsettende og kløestillende preparater vil hjelpe på ubehaget til barnet blir bra igjen. 
Barn med redusert immunforsvar kan imidlertid rammes i mer alvorlig grad, og i disse tilfellene bør lege kontaktes.

De aller fleste får vannkopper som barn, og kun én gang i løpet av barneårene.

Vannkopper hos voksne

Ungdom og voksne som utvikler vannkopper i ung/voksen alder, kan oppleve et mer alvorlig sykdomsforløp, og kan, i sjeldne tilfeller, utvikle lungebetennelse og hjernebetennelse. Vannkopper kan føre til alvorlig sykdom hos gravide og pasienter med redusert immunforsvar. Dette gjelder også kreftsyke personer som gjennomgår cellegiftbehandling, samt de fleste eldre. Kontakt alltid lege i disse tilfellene, både ved mistanke om smitte og ved smitte i nær omgangskrets. 

Vannkopper hos baby og gravide

Både gravide som ikke er vaksinerte eller tidligere har gjennomgått vannkoppsmitte, og baby fra 0-2 måneder, har høyere risiko for å utvikle et mer alvorlig sykdomsforløp ved smitte med vannkopper. Viruset kan også overføres fra mor til fosteret gjennom hele svangerskapet. 

Risiko for alvorlig sykdom er størst ved smitte i siste del av svangerskapet eller rett etter fødsel, og aller størst 5 dager før til 1 uke etter fødsel. I disse tilfellene kreves det behandling med antistoffer mot viruset.

Dersom en nyfødt baby smittes over 1 uke etter fødsel, er den største faren over, og ved 2 måneders alder er det ingen spesiell stor fare for at barnet skal få et alvorlig sykdomsforløp ved smitte av vannkopper. Oppsøk likevel alltid lege dersom spebarn og små babyer blir smittet.

Behandling av vannkopper

Ved feber og smerte, anbefales paracetamol.
Ibux og andre medisiner som inneholder ibuprofen, skal ikke brukes ved vannkopper, da sykdommen raskt kan forverres og dette kan være svært farlig for barnet.

Kløedempende og kjølende preparater demper ubehaget og minsker kløen ved vannkopper. Forsøk en mousse, sinkspray eller sinkliniment. Disse virker avkjølende og kløestillende, samtidig som de kan fremmer helingsprosessen.

Vær oppmerksom på at sinkliniment kan virke uttørkende på huden. Bruk eventuelt en god fuktighetskrem i tillegg. Væskefylte blemmer som er betente kan behandles med sårsalve, og dekkes til med bandasjer. 

Personer med nedsatt immunforsvar, kan ha behov for behandling med antivirale medisiner, det vil si medisiner som hemmer dannelsen av viruset i kroppen. De antivirale medisinene fungerer bedre jo tidligere de tas, så det er viktig å kontakte lege raskt hvis du har nedsatt immunforsvar. Det finnes også en vaksine mot vannkopper som kan vurderes til utsatte pasientgrupper, for eksempel hvis du planlegger en graviditet og ikke har hatt vannkopper tidligere. Denne må tas før du blir gravid.

Må barnet være hjemme fra skole og barnehage?

Ved vannkopper er barnet smittsomt frem til de væskefylte blemmene tørker og det dannes skorpe, og barnet bør holdes hjemme fra skole og barnehage i denne perioden. Vanligvis tar dette 5-7 dager. Har barnet feber i tillegg, må det holdes hjemme frem til det er feberfritt.

Når bør du kontakte lege ved vannkopper?

  • Personer med nedsatt immunforsvar kan ha behov for behandling med antivirale medisiner, og bør derfor oppsøke lege ved mistanke om vannkoppsmitte. Vaksine mot vannkopper kan også vurderes av legen til utsatte pasientgrupper.
  • Gravide som ikke har hatt vannkopper tidligere og ikke er vaksinert må ta kontakt med lege raskt dersom de utsettes for vannkoppesmitte.
  • Ved smitte hos nyfødte og spebarn.
  • Kreftsyke som behandles med cellegift har nedsatt immunforsvar, skal alltid kontakte lege hvis de ikke har hatt sykdommen og omgås personer med vannkopper.

Ved dårlig allmenntilstand og høy feber i flere døgn bør også lege kontaktes, og ved symptomer som kraftig hodepine, nakkestivhet og oppkast.


Kilder: Norsk legemiddelhandbok, Norsk helseinformatikk, HelseNorge, Felleskatalogen, Folkehelseinstituttet, Helsebiblioteket/BMJ Best practice, Volvat.

Les mer: