Infeksjoner

COVID-19

COVID-19 er en infeksjonssykdom forårsaket av koronaviruset SARS-CoV-2. Pandemien startet i desember 2019 i Wuhan i Kina. De aller fleste som gjennomgår sykdommen vil kun oppleve en mild luftveisinfeksjon, men personer med underliggende sykdommer og eldre kan ha et mer alvorlig sykdomsforløp.

COVID-19

Hva er COVID-19?

COVID-19 står for "Coronavirus Disease 2019", og er en infeksjonssykdom forårsaket av et koronavirus som heter SARS-CoV-2. Viruset var ikke sett i mennesker før det ble oppdaget i Wuhan i Kina i desember 2019. Viruset spredde seg deretter raskt, og er nå en pandemi (et sykdomsutbrudd spredt over store deler av verden).

COVID-19-symptomer

Dersom du opplever alvorlige symptomer, som pusteproblemer, skal alltid lege kontaktes. Ved milde symptomer trenger man ikke oppsøke helsehjelp. Det tar som regel 5-6 dager fra man blir smittet med viruset til symptomer oppstår.

Ikke alle som er smittet opplever symptomer på sykdommen, men de vanligste symptomene på COVID-19 er:

 • Feber
 • Tørrhoste
 • Utmattelse

Mindre vanlige symptomer er:

 • Smerter og verking i kroppen
 • Sår hals
 • Diaré
 • Hodepine
 • Tap av smaks eller luktesans
 • Utslett eller misfarging på fingre og tær

Alvorlige symptomer på COVID-19:

 • Pusteproblemer og kortpustethet
 • Smerter eller trykk i brystet
 • Tap av bevegelse eller stemme

COVID-19 hos barn

Barn ser ut til å få de samme symptomene på COVID-19 som voksne, altså først og fremst forkjølelsessymptomer som sår hals, feber og hoste. Det er langt færre barn enn voksne som opplever alvorlig sykdom, og infeksjonen varer som regel fra noen dager til en uke.

De vanligste symptomene på COVID-19 hos barn er:

 • Feber (rundt 41-48%)
 • Hoste (39-48%)
 • Sår hals (46%)

Andre relativt vanlige rapporterte symptomer hos barn er:

 • Diaré
 • Kvalme/oppkast
 • Slapphet
 • Snørr
 • Rennende nese
 • Sjeldnere symptomer er tett nese, hodepine, magesmerte og kort pust.

Flere land har rapportert om en sjelden multisystem inflammatorisk sykdom (Kawasaki-liknende sykdom) som er sett hos barn med COVID-19. Sykdommen er også sett hos barn som ikke har eller har hatt COVID-19, så det er fortsatt usikkerhet rundt sammenhengen mellom disse to sykdommene. Man tror sykdommen skyldes en overreaksjon i immunsystemet i forbindelse med eller etter en infeksjon. ECDC og WHO følger situasjonen nøye, og råder alle foreldrene som har febersyke barn med dårlig allmenntilstand om å kontakte lege - slik som man ville gjort til vanlig. De vanligste symptomene er feber, plager fra mage-tarmsystemet, utslett og øyekatarr.

Det understrekes at de aller fleste barn med COVID-19 har milde symptomer og blir helt friske. Her kan du lese mer om barn og COVID-19.

Hvordan smitter COVID-19?

COVID-19 smitter fra mennesker som har en pågående infeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2, ofte gjennom dråper som spres gjennom hosting, nysing og prating. Viruset kan også smitte hvis en person som er smittet sprer viruset til gjenstander som andre deretter tar på. Hvis man med viruset på fingrene tar seg til munn, nese eller øyne kan viruset overføres til slimhinnene, og en selv bli smittet.

Forebygge infeksjon

 • Fordi hendene er en vanlig kilde til overføring av viruset, er det svært viktig å vaske hendene ofte og nøye. Desinfeksjonsmidler kan benyttes dersom håndvask ikke er tilgjengelig.
 • Ved å holde 1-2 meters avstand fra andre, vil man også kunne unngå å inhalere viruset som kommer fra hosting, nysing eller prating hos de som allerede er smittet.
 • Munnbind kan benyttes der det ikke er mulig å holde avstand, og er mest effektivt for å unngå å smitte andre dersom en selv er smittet.
 • I områder med stor smittespredning, er det innført påbud om bruk av munbind i enkelte sammenhenger -søk opp din egen kommunes hjemmeside for mer informasjon.
 • For å beskytte seg selv og andre mot smitte, er det svært viktig å bruke munnbindet på riktig måte. Les om bruk av munnbind her.

Her finner du mer informasjon om forebygging av virussmitte.

COVID-19-test

For å teste om man har en pågående infeksjon med COVID-19, undersøkes det om man finner viruset i luftveiene. Den anbefalte testmetoden viser tilstedeværelse av virusets genetiske materiale ved hjelp av en testmetode som kalles RT-PCR. Prøvene tas gjerne fra svelget og fra nesen. Det finnes også flere hurtigtester for COVID-19, men kvaliteten på disse er varierende og testene må derfor valideres før bruk. Testingen krever et eget analyseinstrument, men testen er brukervennlig og resultatet er ofte klart i løpet av en time. Norske kommuner tilbyr gratis testing for COVID-19, men flere private aktører tilbyr også testing. Kontakt egen kommune for testing dersom du har symptomer på COVID-19.

COVID-19-antistoffer

En del av kroppens immunrespons på COVID-19 er å produsere antistoffer. Men det er svært varierende om antistoffene kan påvises i etterkant av en gjennomgått infeksjon. Antistoffanalyser gjøres gjerne for å undersøke immuniteten mot en sykdom i befolkning, men foreløpig er det usikkert om antistoffanalyser kan brukes for å undersøke immunitet mot COVID-19. Det er også knyttet usikkerhet til hvor lenge man eventuelt er immun etter gjennomgått sykdom. Ingen selvtester og hjemmetester for antistoffer er godkjent av Statens Legemiddelverk foreløpig, grunnet usikre resultater.

Vaksine mot COVID-19

Hensikten med en vaksine mot COVID-19 er å utsette immunforsvaret for en svekket eller inaktivert variant av viruset, eller deler av viruset, slik at immunsystemet kan reagere raskere og mer effektivt dersom man senere utsettes for reell smitte. Da kan man oppnå immunitet uten å gjennomgå sykdommen. 

Det tar tid å utvikle vaksiner. Først må man finne ut at vaksinen fungerer som tiltenkt, og deretter må det undersøkes at vaksinen er trygg å bruke. Dette krever mange studier, både i laboratorier, dyrestudier og studier på mennesker over en viss periode.

En rekke vaksiner mot COVID-19 er under utvikling og utprøving. Når en vaksine blir godkjent i EU blir den også automatisk godkjent for bruk i Norge. Norge er engasjert i å få en rettferdig fordeling av vaksiner mot COVID-19, og deltar i flere initiativ for å sikre den norske befolkningen vaksiner når den tid kommer.

WHO fører en oppdatert liste over vaksinekandidater mot COVID-19 her.

Karantene og isolasjon

Ved bekreftet COVID-19 skal hjemmeisolering gjennomføres, med mindre man trenger opphold på sykehus. Helsetjenesten skal lage en oppfølgingsplan for å sikre praktisk bistand, oppfølging av eventuell forverring, og sikre at isoleringen gjennomføres.

Alle nærkontakter til en med bekreftet smitte skal i karantene i 10 dager etter siste eksponering. Ved innreise til Norge fra en rekke land kreves det også karantene. Det finnes noen særregler for helsepersonell. Mer informasjon om isolering og karantene finner du på folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

 

Retningslinjer for karantene og isolasjon ved Covid-19

Mistenker du smitte med COVID-19?

Alle som opplever symptomer på eller mistenker at de er smittet av COVID-19, bør teste seg og holde seg hjemme frem til prøveresultatet er klart. Kontakt din kommune for mer informasjon om testing.
 

Kilder: World Health Organization, Regjeringen.no, Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk, UptoDate.com.

Sist oppdatert: Desember 2020
 

Les mer: