Infeksjoner

Koronavirus

Koronaviruset SARS-CoV-2 gir luftveisinfeksjon, og konsekvensene av smitte varierer fra mild sykdom til alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen man får av viruset kalles COVID-19.

Koronavirus

Kontakt Folkehelseinstituttet ved spørsmål om koronavirus

Folkehelseinstuttet har opprettet en kontakttelefon dersom du har spørsmål om coronaviruset som du ikke finner svar på på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Telefonnummeret er 815 55 015.

Koronavirusfamilien

Koronavirusfamilien inneholder flere ulike virus som kan gi luftveisinfeksjoner. Virusutbruddet som startet i Wuhan i Kina i desember 2019, skyldes et koronavirus som nå har fått det offisielle navnet SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). I begynnelsen av utbruddet ble det omtalt som ”2019-novel coronavirus” eller "2019-nCoV". Dette viruset er ikke identifisert i mennesker tidligere. Sykdommen assosiert med viruset kalles COVID-19.

Viruset SARS-CoV, som var ansvarlig for epidemien SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) i 2002, tilhører også koronafamilien. Det nye koronaviruset som gir sykdommen COVID-19 har genetiske likheter med viruset assosiert med SARS. MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-epidemien i 2012 skyldtes også et virus i koronafamilien.

Flere typer koronavirus kan smitte mellom dyr og mennesker. SARS-CoV kom antagelig fra flaggermus via sivetkatter. MERS-CoV smittet fra dromedarer til mennesker. Smitten med SARS-CoV-2 ble i begynnelsen knyttet til et stort matmarked, så man tror dette viruset også kommer fra dyr. Det smitter nå fra menneske til menneske.

Spredning og smitte av viruset

Det er påvist at viruset kan smitte mellom mennesker, sannsynligvis med dråpesmitte og med kontaktsmitte. De første tilfellene av smitte ble oppdaget i Kina, men viruset har nå spredd seg til de fleste deler av verden.

De tre smittemåtene man antar gjelder for koronaviruset er:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid

Dette er noe usikkert, men inkubasjonstiden antas å gjennomsnittlig ligge mellom 5-6 dager. Men den kan variere fra 0-14 dager.

Forebyggende tiltak

Det finnes foreløpig ingen vaksine mot sykdommen.

 • Følg til enhver tid rådene fra norske myndigheter.
 • Unngå nærkontakt med andre personer. Hold 1-2 meters avstand til alle utenfor egen husstand.
 • Unngå store grupper med mennesker.
 • Man bør unngå å hoste eller nyse mot andre, og gjøre dette i et papirlommetørkle som kastes etterpå eller i armkroken, slik som ved andre luftveisvirus (som influensaviruset).
 • Et viktig forebyggende tiltak er hyppig håndvask, helst med såpe og vann, men desinfeksjonsmidler er et alternativ.
 • Unngå å ta deg i ansiktet.

Les mer om forebyggende tiltak mot virussmitte her!

Hvordan forebygge smitte av virus

Bruk av munnbind mot koronavirus

 • Munnbind anbefales nå fra Helsemyndighetenes side brukt i enkelte områder.
  • Munnbind skal brukes ved kollektivreiser i Oslo, og til og fra Oslo, samt i Bergen.
  • Anbefalingen gjelder kun der hvor den reisende ikke kan opprettholde 1 meter avstand til andre, typisk i rush-tiden.
  • Anbefalingen gjelder kun voksne og barn over ungdomsskolealder.
  • Barn under 2 år skal ikke bruke munnbind.
    

Anbefalingene gjelder både bruk av munnbind, tøymunnbind og ulike ansiktsmasker.

Anbefalingene gjelder inntil videre - les mer om gjeldende anbefalinger på Helsedirektoratet sine sider her.
 

 • Munnbind anbefales i tillegg til følgende personer for å unngå smitte:
  • Personer som er smittet eller har symptomer på smitte, som må bryte sin selvisolasjon, for eksempel for å fraktes til behandling og lignende.
  • Under reise fra flyplass/togstasjon når vedkommende er kommet hjem fra utenlandsreise hvor det er pålagt karanteneplikt.
  • Pårørende som ikke kan holde 1 meters avstand til den syke.
  • Arbeidstakere som jobber i nær kontakt med andre og tettere enn 1 meters avstand.
    

Les mer om hvordan du bruker munnbind her.

Symptomer på koronavirus

Koronaviruset SARS-CoV-2 kan gi milde til alvorlige symptomer på luftveisinfeksjon.

Det er sett symptomer som:

   • Feber
   • Hoste
   • Sår hals
   • Lungebetennelse
   • Pustevansker
   • Alvorlig lungesvikt

Når bør lege kontaktes?

   • Hvis du er syk, hold deg hjemme og ta kontakt med din kommune for koronatest.
   • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
   • Har du behov for akutt helsehjelp, ring legevakt på 116 117.
   • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Følg til enhver tid rådene som gis av Folkehelseinstituttet og din kommune. Dette kan endre seg raskt.

Se her for oppdatert informasjon om koronavirus

For oppdatert informasjon om koronavirus i Norge, finner du mye god informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Informasjon om den europeiske utviklingen finner du hos European Centre for Disease Prevention and ControlWorld Health Organization dekker verdensomspennende informasjon og rådgivning rundt koronaviruset.
 

Kilder:

Folkehelseinstituttet, World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control

Sist oppdatert: september 2020

Les mer: