Vitusapotek
Infeksjoner

Kikhoste

Kikhoste rammer luftveiene, og gir langvarige, kraftige hosteanfall. For noen kan kikhoste være alvorlig, men for de fleste tåles sykdommen godt.

Kikhoste
Profile Picture
Endret: 07.07.2023
Farmasøyt
Rebecca Solomon Hansen er provisorfarmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2015. Hun er faglig veldig dyktig og fast skribent for vårt faglige innhold.

Hva er kikhoste? 

Kikhoste (pertussis) er en bakteriell sykdom som rammer luftveiene. Kikhoste er mest utbredt blant barn, men man ser en økende forekomst hos ungdommer og unge voksne. Sykdommen regnes som en av de mest smittsomme barnesykdommene vi har. 

 

Årsaker til kikhoste? 

Kikhoste skyldes infeksjon med bakterien Bordetella pertussis. B. pertussis gir infeksjon ved at den fester seg i slimhinnene i svelget og lungene. Bakterien produserer så toksiner som irriterer slimhinnene, og gir lokal skade.  

 

Bakterien Bordetella parapertussis kan også gi kikhoste, men det er mer sjeldent. Infeksjon med denne bakterien gir gjerne mildere sykdomsforløp. 

 

Symptomer ved kikhoste 

  • Kraftige, langvarige hosteanfall, etterfulgt av «kiking» (høyfrekvent innånding) 

  • Rennende nese 

  • Feber kan forekomme, men da er den som regel lav 

  • Hosteanfallene kan ledsages av oppkast 

 

Hvordan smitter kikhoste? 

Kikhoste er veldig smittsomt. Mennesker er den eneste verten for B. pertussis, så smitte skjer kun mellom mennesker. Kikhoste smitter via dråpesmitte, som vil si at når syke hoster eller nyser, kan dråper med bakterier overføres til andre.  

 

Sykdommen er mest smittsom de første en til to ukene, men ubehandlede individer kan smitte andre opp mot tre uker etter symptomstart. Når man har behandlet med antibiotika i fem dager regnes man ikke lenger som smittsom.  

 

Gode råd ved kikhoste 

  • Det er anbefalt å ligge med hodet høyt i sengen for å lette hosten 

  • Ved veldig kraftige hosteanfall, bør barn tas opp av sengen 

  • Man bør innta rikelig med væske 

 

Behandling ved kikhoste 

Kikhoste behandles med antibiotika. Hvis man setter i gang behandling for sent, vil ikke antibiotika virke på videre sykdomsforløp. Behandling som er igangsatt i løpet av de to første ukene av sykdommen, vil derimot føre til rask bedring.  

 

I noen tilfeller gir man også antibiotika forebyggende for husstandsmedlemmer eller andre risikogrupper som er utsatt for smitte. Dette kan være aktuelt for små barn som ikke er fullvaksinerte, eller andre med alvorlig sykdom og/eller redusert immunforsvar som er nærkontakter til smittede individer. 

 

Siden kikhoste regnes som en allmennfarlig, smittsom sykdom er all behandling i forbindelse med sykdommen gratis. Dette gjelder både konsultasjoner og legemiddelbehandling. 

 

Sykdomsforløp ved kikhoste 

Kikhoste begynner gjerne med symptomer på mild øvre luftveisinfeksjon som rennende nese, mild feber og hoste som varer i omtrent én uke. Deretter følger episoder med kraftig hoste med «kiking». Hosteanfallene kan vare i flere uker.  

 

Inkubasjonstiden til kikhoste, det vil si tiden det tar fra man er smittet til man blir syk, er vanligvis syv til ti dager. Kikhoste kan vare lenge, og for noen vil det ta to til tre måneder før de er helt friske fra sykdommen. 

 

For vaksinerte og for individer som har hatt kikhoste tidligere, kan sykdomsforløpet skille seg noe fra det typiske forløpet beskrevet her.  

 

Forebyggende tiltak mot kikhoste 

Kikhoste kan forebygges med vaksine. Vaksinerte er ikke garanterte mot å få sykdommen, men vaksinerte som får kikhoste har gjerne et mildere sykdomsforløp enn uvaksinerte. Les mer om vaksine på Folkehelseinstituttets nettsider. 

 

Vaksine kan settes i Vitusapotek. Hvis du ønsker å sette vaksine i et av våre apotek, kan du bestille time til vaksinering via helseboka her, eller kontakte ditt nærmeste Vitusapotek. 

 

Kikhoste hos barn 

Kikhoste hos babyer kan være alvorlig, og fører ofte til sykehusopphold. I ytterste konsekvens kan kikhoste føre til død hos spedbarn fordi de slutter å puste i forbindelse med hosteanfallene. Dette er heldigvis veldig sjeldent i Norge. Eldre barn tåler sykdommen som regel godt på lik linje med voksne. Barn bør være hjemme fra skole og barnehage i minst fem døgn etter igangsatt behandling med antibiotika. 

 

Når bør du kontakte lege ved kikhoste? 

Hvis du mistenker at du eller barnet ditt er rammet av kikhoste, bør du oppsøke lege med en gang slik at du eventuelt får startet behandling med antibiotika. Både for egen del, men også for å forhindre videre smitte av sykdommen til andre. 

 

Kilder: BMJ Best Practice, Antibiotikasenteret for primærmedisin, Norsk legemiddelhåndbok, Legevakthåndboken, Store norske leksikon, Helsenorge, Norsk Helseinformatikk, Folkehelseinstituttet.