Vitusapotek
Lunger og luftveier

Luftveisinfeksjon

Luftveisinfeksjoner er en fellesbetegnelse på infeksjoner i nese- og munnhulen, svelget, strupehodet, luftrøret og bronkiene. Det skilles mellom øvre og nedre luftveisinfeksjoner.

Luftveisinfeksjon
Profile Picture
Publisert: 04.09.2019
farmasøyt
Jenny Tran har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og ble ferdig utdannet i 2019.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er luftveisinfeksjon?

Luftveisinfeksjon er en akutt betennelse i luftveiene som er forårsaket av bakterier eller virus. Det skilles mellom øvre og nedre luftveisinfeksjoner:

 • Øvre luftveisinfeksjon er infeksjon i nese, hals, ører og bihuler.
 • Nedre luftveisinfeksjon er infeksjon i luftrøret, bronkier og lungevev.

Øvre luftveisinfeksjoner

Øvre luftveisinfeksjoner er et annet uttrykk for forkjølelse. Tilstanden skyldes virus som angriper nesen og svelget, og i de fleste tilfellene skyldes det et virus kalt rhinovirus.

Forkjølelse er svært vanlig, og er hyppigst på våren og høsten. Sykdommen rammer alle aldersgrupper, og barn fra 6 måneder til 3 år rammes spesielt ofte. Normalt har voksne omtrent 1-2 forkjølelser i året, mens barn har i gjennomsnitt 7-9 forkjølelser. Sykdommen smittes ved at man gnir seg i nesen eller øynene etter direkte kontakt eller via dråper fra syke personer som hoster eller nyser.

Symptomer ved forkjølelse

De første symptomene på øvre luftveisinfeksjoner er:

 • Sår hals
 • Slapphet
 • Lavgradig feber. Voksne har sjeldent feber ved forkjølelse, men små barn får ofte høy feber.

Etter få dager avtar disse symptomene, men symptomer som forekommer i løpet av 24-48 timer etter symptomstart er:

Symptomene er mest uttalte på dag 3-4 og begynner å forsvinne på dag 7.

Behandling av forkjølelse

Forkjølelse går over av seg selv, og som regel behøver man ingen behandling. Det finnes ingen effektive legemidler mot forkjølelse. Antibiotika kan heller ikke brukes ved forkjølelse, da det ikke har effekt mot virus.

Drikk rikelig med væske og hold deg i ro dersom allmenntilstanden din er dårlig. Hos Vitusapotek finnes det imidlertid legemidler som kan lindre noen av symptomene:

 • Smertestillende: Smertestillende kan brukes ved feber, smerte og ubehag. Paracetamol og ibuprofen kan kjøpes reseptfritt på apoteket. Les mer om smertestillende og febernedsettende medisin.
 • Nesespray: Slimhinneavsvellende nesespray gir kortvarig lindring av nesetetthet, og kan bedre nattesøvnen. Se våre nese og halsmidler.
 • Slimløsende midler: Ved slimhoste kan slimløsende midler bidra til å løsne og gjøre slimet tynnere slik at det blir lettere å hoste det opp.
 • Hostedempende: Ved tørrhoste kan hostedempende midler bidra til å dempe hosterefleksen.
 • Halspastiller: Halspastiller kan brukes for å lindre sår hals. Zyx sugetabletter er et reseptfritt legemiddel som i tillegg har en lett lokalbedøvende effekt. Se våre halstabletter her.

Nedre luftveisinfeksjoner

Det finnes flere typer nedre luftveisinfeksjoner. De vanligste er:

 • Akutt bronkitt
 • Akutt bronkiolitt
 • Lungebetennelse (pneumoni). Lungebetennelse er den mest alvorlige av de nedre luftveisinfeksjonene.

Akutt bronkitt

Akutt bronkitt er en virusinfeksjon som gir betennelse i luftrøret og i de delene av luftveiene som kalles bronkiene. Sykdommen er vanligst om høsten og vinteren, og oppstår gjerne etter en øvre luftveisinfeksjon. Røyking og luftforurensning øker risikoen for å få luftveisinfeksjoner som akutt bronkitt. Som regel går infeksjonen over av seg selv etter 1-4 uker, men kan i sjeldne tilfeller føre til lungebetennelse.

Symptomer ved akutt bronkitt

 • Hoste, både dag og natt som vedvarer i 2-3 uker
 • Hosten forverres ved anstrengelse
 • Tungpust
 • Slimhoste er vanlig etter ca. 1 ukes sykdom (blankt, hvit eller misfarget slim)
 • Sårhet i hals og bryst
 • Pipelyder i brystet
 • Vanligvis ikke feber
 • Barn kan hoste til de brekker seg

Behandling av akutt bronkitt

Siden akutt bronkitt er en selvhelbredende tilstand, er det sjelden behov for behandling utover hvile, rikelig med væsketilførsel og evt. røykeslutt. Det er vanlig at hosten vedvarer 3-4 uker. Antibiotika kan ikke brukes ved akutt bronkitt, da det ikke har effekt mot virus.

Hos Vitusapotek finnes det imidlertid legemidler som kan lindre noen av symptomene:

 • Smertestillende: Smertestillende kan brukes ved feber, smerte og ubehag. Paracetamol og ibuprofen kan kjøpes reseptfritt på apoteket.
 • Inhalasjonsmedisiner: Dette kan være aktuelt dersom du har tetthet i brystet. Som oftest brukes det inhalasjonsmedisiner som utvider luftveiene (beta2-agonister) og gjør det lettere å puste. 
 • Slimløsende midler: Ved slimhoste kan slimløsende midler bidra til å løsne og gjøre slimet tynnere slik at det blir lettere å hoste det opp.
 • Hostedempende: Ved tørrhoste kan hostedempende midler bidra til å dempe hosterefleksen.

Akutt bronkiolitt

Akutt bronkiolitt er en infeksjon i luftrørene (bronkioler) i lungene som er forårsaket av et virus kalt RS-virus. Infeksjonen er hyppigst hos barn under 2 år, og er vanligst i vinterhalvåret. Tilstanden kjennetegnes av at barna strever med pusten fordi bronkiolitt gir slimdannelse og hevelse.

Symptomer ved akutt bronkiolitt

 • Tungpust
 • Kraftig forkjølelse
 • Rennende nese
 • Pipelyder
 • Hoste
 • Lett feber

Behandling av akutt bronkiolitt

Det anbefales at barnet får hvile og rikelig med væsketilførsel. Dersom barnet har smerter og feber, kan du kjøpe paracetamol-mikstur eller stikkpiller på apoteket. Siden akutt bronkiolitt er en virusinfeksjon, kan ikke antibiotika brukes da det ikke har noen effekt mot virus.

Følg med på barnets symptomer, spesielt barnets pust. Ta kontakt med lege dersom tilstanden forverrer seg eller dersom barnet ikke får i seg nok mat eller drikke.

Lungebetennelse

Lungebetennelse er en infeksjon i lungevevet som er forårsaket av bakterier eller virus, og kan oppstå etter en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse). Sykdommen er svært vanlig, spesielt på vinteren og er hyppigst hos småbarn og eldre. Smitte skjer via dråper fra syke personer som hoster eller nyser.

Symptomer ved lungebetennelse

 • Hoste
 • Tung pust
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Slim (kan være farget)
 • Knatrelyder i lungene
 • Feber
 • Trøtthet
 • Enkelte kan oppleve brystsmerter

Behandling av lungebetennelse

Dersom lungebetennelsen er forårsaket av bakterier er det vanlig å behandle med antibiotika. Sørg for at du drikker rikelig med væske og hold deg i ro.

Når bør du kontakte lege ved luftveisinfeksjon?

 • Dersom du har symptomer på lungebetennelse og allmenntilstanden er dårlig
 • Dersom du har vedvarende hoste eller høy feber over flere dager
 • Dersom du har problemer med å puste eller har smerter i brystet
 • Dersom du ikke blir frisk eller opplever forverring igjen etter å ha blitt bedre.


Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Helsenorge, Store norske leksikon, Legevakthåndboken