Vitusapotek
Infeksjoner

Kikhoste

Kikhoste er en sykdom som rammer luftveiene, og kjennetegnes av langvarige, kraftige hosteanfall. Hosten kan pågå i opptil 2-3 måneder, og omtales derfor også som «hundredagershoste». For noen, spesielt små barn, kan kikhoste være en alvorlig sykdom. Den beste beskyttelsen mot kikhoste er vaksinering.

Syk jente sitter i sengen og hoster inn i albuekroken
Profile Picture
Publisert: 07.07.2023
Farmasøyt
Rebecca Solomon Hansen er provisorfarmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2015. Hun er faglig veldig dyktig og fast skribent for vårt faglige innhold.
Sist oppdatert: 30.04.2024 av Madeleine Nygård Stokvik

Hva er kikhoste? 

Kikhoste (pertussis) er en bakteriell sykdom som rammer luftveiene. Sykdommen kalles også «hundredagershoste», da den typisk er langvarig. Kikhoste er mest utbredt blant barn, men man ser en økende forekomst hos ungdommer og unge voksne. Sykdommen regnes som en av de mest smittsomme barnesykdommene vi har. 

Årsaker

Kikhoste skyldes infeksjon med bakterien Bordetella pertussis. B. pertussis gir infeksjon ved at den fester seg i slimhinnene i svelget og lungene. Bakterien produserer så toksiner som irriterer slimhinnene, og gir lokal skade.  Bakterien Bordetella parapertussis kan også gi kikhoste, men det er mer sjeldent. Infeksjon med denne bakterien gir gjerne mildere sykdomsforløp. 

Kikhoste er veldig smittsomt. Bakterien B. pertussis smitter via dråpesmitte, som vil si at når syke hoster eller nyser, kan dråper med bakterier overføres til andre. Mennesker er den eneste verten for B. pertussis, så smitte skjer kun mellom mennesker. Sykdommen er mest smittsom de første 1-2 ukene, men ubehandlede individer kan smitte andre opp mot 3 uker etter symptomstart. Når man har behandlet med antibiotika i fem dager regnes man ikke lenger som smittsom.  

Forekomst

Forekomsten av kikhoste har økt kraftig de siste årene, og i Norge er det registrert over 25 ganger flere tilfeller i 2023 sammenlignet med i 2022. At smittevernstiltakene under corona-pandemien førte til en lavere andel tilfeller av kikhoste, og at beskyttelsen i befolkningen har sunket, kan være en forklaring på økningen vi nå ser. Hovedsakelig er det personer som ikke er vaksinert som blir smittet.

Forebyggende tiltak mot kikhoste 

Kikhoste kan forebygges med vaksine. Vaksinerte er ikke garanterte mot å få sykdommen, men har gjerne et mildere sykdomsforløp enn uvaksinerte. Vaksinen tilbys som en del av barnevaksinasjonsprogrammet og gis som 3 doser kombinasjonsvaksine ved 3,5 og 12 måneders alder. Deretter får barn og ungdom tilbud om boosterdose i 2. og 10. klasse. Boosterdose til voksne som ønsker å være beskyttet, er anbefalt hvert 10.år. Les mer om vaksinen og anbefalinger for vaksinering på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Vaksine kan settes i Vitusapotek. Hvis du ønsker å sette vaksine i et av våre apotek, kan du bestille time til vaksinering via helseboka her, eller kontakte ditt nærmeste Vitusapotek. 

Symptomer på kikhoste

  • Kraftige, langvarige hosteanfall, etterfulgt av «kiking» (høyfrekvent innånding) 
  • Rennende nese 
  • Feber kan forekomme, men da er den som regel lav 
  • Hosteanfallene kan ledsages av brekninger og oppkast 

Sykdomsforløp

De første symptomer ligner en mild øvre luftveisinfeksjon med rennende nese, lett feber og hoste som varer i omtrent én uke. Deretter følger episoder med kraftig hoste med en karakteristisk «kiking». Hosteanfallene kan vare i flere uker, og for noen kan det ta opptil 2-3 måneder før de er helt friske.

Inkubasjonstiden, det vil si tiden det tar fra man er smittet til man blir syk, er vanligvis 7-10 dager. For vaksinerte og for individer som har hatt kikhoste tidligere, kan sykdomsforløpet skille seg noe fra det typiske forløpet beskrevet her.  

Behandling av kikhoste 

Kikhoste behandles med antibiotika. Hvis man setter i gang behandling for sent, vil ikke antibiotika virke på videre sykdomsforløp. Behandling som er igangsatt i løpet av de 2 første ukene av sykdommen, vil derimot føre til rask bedring.  

I noen tilfeller gir man også antibiotika forebyggende for husstandsmedlemmer eller andre risikogrupper som er utsatt for smitte. Dette kan være aktuelt for små barn som ikke er fullvaksinerte, eller andre med alvorlig sykdom og/eller redusert immunforsvar som er nærkontakter til smittede individer. 

Siden kikhoste regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom er all behandling i forbindelse med sykdommen gratis. Dette gjelder både konsultasjoner og antibiotikabehandling. 

Kikhoste hos barn 

Kikhoste hos små barn kan være alvorlig, og fører ofte til sykehusopphold. I ytterste konsekvens kan sykdommen føre til død hos spedbarn fordi de slutter å puste i forbindelse med hosteanfallene. Dette er heldigvis veldig sjeldent i Norge. Eldre barn tåler som regel sykdommen godt på lik linje med voksne. Barn bør være hjemme fra skole og barnehage i minst 5 døgn etter igangsatt behandling med antibiotika. 

Gode råd ved kikhoste 

  • Det er anbefalt å ligge med hodet høyt i sengen for å lette hosten 
  • Ved veldig kraftige hosteanfall, bør barn tas opp av sengen 
  • Man bør innta rikelig med væske 

Når bør du kontakte lege? 

Hvis du mistenker at du eller barnet ditt er rammet av kikhoste, skal du oppsøke lege med en gang slik at du eventuelt får startet behandling med antibiotika. Både for egen del, men også for å forhindre videre smitte av sykdommen til andre. 

Kilder: BMJ Best Practice, Antibiotikasenteret for primærmedisin, Norsk legemiddelhåndbok, Legevakthåndboken, Store norske leksikon, Helsenorge, Norsk Helseinformatikk, Folkehelseinstituttet.  

Les mer: