Vitusapotek
Intim og underliv

Nyrebekkenbetennelse

Nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt) er en infeksjon med bakterier i nyrebekkenet. Den vanligste årsaken til nyrebekkenbetennelse er at man først har hatt en infeksjon i urinblæren. Nyrebekkenbetennelse gir ofte feber, frysninger og smerter i tillegg de vanlige symptomene ved blærekatarr.

Nyrebekkenbetennelse
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 01.12.2022

Hva er nyrebekkenbetennelse?

Nyrebekkenbetennelse er en bakterieinfeksjon i de øvre urinveiene, nyrebekkenet og nyrene. Som regel skyldes nyrebekkenbetennelse en infeksjon i de nedre urinveiene, blærekatarr, som har spredd seg videre oppover til nyrene og nyrebekkenet.

Symptomer

 • Høy feber
 • Frysninger 
 • Ryggsmerter
 • Smerter over nyrene med stråling mot bekkenet
 • Ofte blod i urinen
 • Kvalme/oppkast 
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Hyppig og smertefull vannlating som ved blærekatarr

Barn og eldre kan ha mer diffuse symptomer, hvor feber og slapphet kan være de eneste symptomene.

Behandling

Nyrebekkenbetennelse behandles med antibiotika i 7-14 dager. Ved gjentatte infeksjoner kan det være aktuelt med langtidsbehandling.

Det er viktig å komme i gang med behandlingen av urinveisinfeksjon så raskt som mulig for å unngå komplikasjoner. Dette er spesielt viktig hos små barn, fordi nyreskader kan oppstå raskt, spesielt i det første leveåret.

Når bør du kontakte lege ved nyrebekkenbetennelse?

 • Ved mistanke om nyrebekkenbetennelse. 
 • Dersom du får antibiotika mot nyrebekkenbetennelse og ikke merker noen bedring i løpet av 2-3 dager. Det kan være at du må bytte til en annen type antibiotika.
 • Dersom du er gravid og tror du kan ha urinveisinfeksjon.
 • Dersom du har barn som du tror kan ha urinveisinfeksjon. 


Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Pasienthåndboka, Norsk elektronisk legehåndbok, legevakten.oslo.kommune.no

Les mer: