Intim og underliv

Sliter du med urinveisinfeksjon? Prøv nyheten Cysticina®

Urinveisinfeksjon er blant de vanligste infeksjonene i Norge, og bidrar til en stor del av antibiotikaforbruket vårt. Nå er det første reseptfrie legemiddelet mot urinveisinfeksjon tilgjengelig i apotek!

Hva er en urinveisinfeksjon?

Symptomene på urinveisinfeksjon er gjenkjennbare blant kvinner flest:

 • hyppige og smertefulle vannlatninger
 • små mengder urin ved vannlating
 • svie eller varmefølelse etter vannlating.

Så mye som 4 av 10 kvinner under 34 år har urinveisinfeksjon minst én gang i året. Blant kvinner i overgangsalderen har 1 av 20 urinveisinfeksjon en til to ganger i måneden (1). Infeksjonen er et plagsomt og ofte et tilbakevendende problem for mange kvinner.

I håp om at ubehaget skal gå over av seg selv, venter de fleste noen dager uten å gjøre noe med plagene (1).

Antibiotika er den vanligste behandlingen av urinveisinfeksjon. Frem til nå har det vært få reseptfrie alternativer tilgjengelig i apotek, men med Cysticina® kan det nå bli enklere å behandle infeksjonen.

Cysticina® lindrer symptomer ved nedre urinveisinfeksjoner

Nyheten Cysticina® er det første reseptfrie legemiddelet mot urinveisinfeksjon i Norge. Cysticina® er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for lindring av symptomer ved milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner, som svie ved vannlating og/eller hyppig vannlating hos kvinner over 18 år.

Hva er Cysticina®?

 • Cysticina® inneholder ekstrakter fra melbærblader, bjørkeblader og kjempegullris som ved rikelig væskeinntak vil bidra til å skylle og virke i urinveiene.
 • Cysticina® kan brukes ved første symptom på milde urinveisinfeksjoner.
 • Cysticina brukes til behandling av milde, tilbakevendende, nedre urinveisinfeksjoner hos kvinner over 18 år.

Dosering og bruk

 • To tabletter 2-3 ganger daglig.
 • Virkningen av Cysticina® vil bedres dersom du drikker rikelig med væske (1-2 liter daglig).
 • Om ikke symptomene avtar etter 4 dager, eller forverres under bruk, bør lege eller kvalifisert helsepersonell kontaktes.
 • Cysticina® skal ikke brukes i mer enn 2 uker.

Hvorfor prøve Cysticina®?

 • Kan være et godt alternativ til antibiotika, for kvinner som opplever milde symptomer på urinveisinfeksjon.
 • Kvinner som gjenkjenner de milde symptomene, kan umiddelbart starte behandling uten å oppsøke lege.

Forsiktighetsregler

Tilstrekkelig væskeinntak er nødvendig under behandlingen (1-2 liter). Cysticina skal ikke brukes ved tilstander med redusert væskeinntak, eller ved overfølsomhet for innholdsstoffene.

Skal ikke brukes i mer enn 2 uker. Bruk av Cysticina hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt. Skal ikke brukes av gravide og ammende på grunn av utilstrekkelig data. Brukes bare etter at alvorlige tilstander har blitt utelukket av en lege.

Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.

Når skal jeg kontakte lege?

Kontakt lege dersom ikke symptomene avtar etter 4 dager eller forverres under bruk.


Kilde: Basert på preparatomtale fra 28.10.2020.
1. Respons analyse, Omnibus 2020 2. Cysticina preparatomtale: https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/16-11030.pdf

Sist oppdatert: april 2021

Les mer: