Vitusapotek
Lunger og luftveier

COVID-19

COVID-19 er en infeksjonssykdom forårsaket av koronaviruset SARS-CoV-2. Pandemien startet i desember 2019 i Wuhan i Kina. De aller fleste som gjennomgår sykdommen vil kun oppleve en mild luftveisinfeksjon, men personer med underliggende sykdommer og eldre kan ha et mer alvorlig sykdomsforløp.

COVID-19
Profile Picture
Publisert: 01.09.2020
farmasøyt
Maria Øygarden er farmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2011. Hun har lang erfaring fra apotek og har tidligere vært apoteker og digital redaktør i Vitusapotek, og har skrevet faglig innhold til vitusapotek.no.
Sist oppdatert: 11.09.2023

Hva er COVID-19?

COVID-19 står for "Coronavirus Disease 2019", og er en infeksjonssykdom forårsaket av et koronavirus som heter SARS-CoV-2. Viruset var ikke sett i mennesker før det ble oppdaget i Wuhan i Kina i desember 2019. Viruset spredde seg deretter raskt, og er nå en pandemi (et sykdomsutbrudd spredt over store deler av verden).

COVID-19-symptomer

Dersom du opplever alvorlige symptomer, som pusteproblemer, skal alltid lege kontaktes. Ved milde symptomer trenger man ikke oppsøke helsehjelp. Det tar som regel 5-6 dager fra man blir smittet med viruset til symptomer oppstår.

Ikke alle som er smittet opplever symptomer på sykdommen, men de vanligste symptomene på COVID-19 er:

 • Feber
 • Tørrhoste
 • Utmattelse

Mindre vanlige symptomer er:

 • Smerter og verking i kroppen
 • Sår hals
 • Diaré
 • Hodepine
 • Tap av smaks eller luktesans
 • Utslett eller misfarging på fingre og tær

Alvorlige symptomer på COVID-19:

 • Pusteproblemer og kortpustethet
 • Smerter eller trykk i brystet
 • Tap av bevegelse eller stemme

COVID-19 hos barn

Barn ser ut til å få de samme symptomene på COVID-19 som voksne, altså først og fremst forkjølelsessymptomer som sår hals, feber og hoste. Det er langt færre barn enn voksne som opplever alvorlig sykdom, og infeksjonen varer som regel fra noen dager til en uke.

De vanligste symptomene på COVID-19 hos barn er:

 • Feber (rundt 41-48%)
 • Hoste (39-48%)
 • Sår hals (46%)

Andre relativt vanlige rapporterte symptomer hos barn er:

 • Diaré
 • Kvalme/oppkast
 • Slapphet
 • Snørr
 • Rennende nese
 • Sjeldnere symptomer er tett nese, hodepine, magesmerte og kort pust.

Flere land har rapportert om en sjelden multisystem inflammatorisk sykdom (Kawasaki-liknende sykdom) som er sett hos barn med COVID-19. Sykdommen er også sett hos barn som ikke har eller har hatt COVID-19, så det er fortsatt usikkerhet rundt sammenhengen mellom disse to sykdommene. Man tror sykdommen skyldes en overreaksjon i immunsystemet i forbindelse med eller etter en infeksjon. ECDC og WHO følger situasjonen nøye, og råder alle foreldrene som har febersyke barn med dårlig allmenntilstand om å kontakte lege - slik som man ville gjort til vanlig. De vanligste symptomene er feber, plager fra mage-tarmsystemet, utslett og øyekatarr.

Det understrekes at de aller fleste barn med COVID-19 har milde symptomer og blir helt friske. Her kan du lese mer om barn og COVID-19.

Hvordan smitter COVID-19?

COVID-19 smitter fra mennesker som har en pågående infeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2, ofte gjennom dråper som spres gjennom hosting, nysing og prating. Viruset kan også smitte hvis en person som er smittet sprer viruset til gjenstander som andre deretter tar på. Hvis man med viruset på fingrene tar seg til munn, nese eller øyne kan viruset overføres til slimhinnene, og en selv bli smittet.

Forebygge infeksjon

 • Fordi hendene er en vanlig kilde til overføring av viruset, er det svært viktig å vaske hendene ofte og nøye. Desinfeksjonsmidler kan benyttes dersom håndvask ikke er tilgjengelig.
 • Ved å holde 1-2 meters avstand fra andre, vil man også kunne unngå å inhalere viruset som kommer fra hosting, nysing eller prating hos de som allerede er smittet.
 • Munnbind kan benyttes der det ikke er mulig å holde avstand, og er mest effektivt for å unngå å smitte andre dersom en selv er smittet.
 • I områder med stor smittespredning, kan det innføres påbud om bruk av munbind i enkelte sammenhenger -søk opp din egen kommunes hjemmeside for mer informasjon.
 • For å beskytte seg selv og andre mot smitte, er det svært viktig å bruke munnbindet på riktig måte. Les om bruk av munnbind her.

Her finner du mer informasjon om forebygging av virussmitte.

COVID-19-test

Det foreligger ingen generell anbefaling om koronatesting per nå, men om du ønsker, kan du utføre en selvtest hjemme.

Selvtest COVID-19 hjemme

Det finnes flere selvtester for COVID-19. Testene er enkle og brukervennlige, og resultatet er ofte klart i løpet av 15-30 minutter. En selvtest utføres ved å føre en testpinne opp i nesen. Les pakningsvedlegget nøye for å sikre riktig bruk og testresultat.

Vaksine mot COVID-19

Hensikten med en vaksine mot COVID-19 er å utsette immunforsvaret for en svekket eller inaktivert variant av viruset, eller deler av viruset, slik at immunsystemet kan reagere raskere og mer effektivt dersom man senere utsettes for reell smitte. Da kan man oppnå immunitet uten å gjennomgå sykdommen. 

Det tar tid å utvikle vaksiner. Først må man finne ut at vaksinen fungerer som tiltenkt, og deretter må det undersøkes at vaksinen er trygg å bruke. Dette krever mange studier, både i laboratorier, dyrestudier og studier på mennesker over en viss periode.

En rekke vaksiner mot COVID-19 er under stadig utvikling og utprøving. Når en vaksine blir godkjent i EU blir den også automatisk godkjent for bruk i Norge. Norge er engasjert i å få en rettferdig fordeling av vaksiner mot COVID-19. 

Flere vaksiner mot COVID-19 er nå tilgjengelige i Norge, og vaksineringen mot korona er godt i gang. Les mer om koronavaksine og vaksinering her.  

WHO fører en oppdatert liste over vaksinekandidater mot COVID-19 her.

Karantene og isolasjon

Det er gått bort i fra tidligere påbud om karantene for påvist smittede med Covid-19 og isolasjon for nærkontakter, men de generelle smittevernsanbefalingene er fortsatt svært viktige. Disse bidrar til å begrense spredningen av Covid-19, i tillegg til andre smittsomme sykdommer.

Følg alltid gjeldene anbefalinger fra myndighetene.

Mistenker du smitte med COVID-19?

Alle som opplever symptomer på eller mistenker at de er smittet av COVID-19, bør holde seg hjemme til de føler seg friske.
 

Kilder: World Health Organization, Regjeringen.no, Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk, UptoDate.com.
 

Les mer: