Vitusapotek
Barn

Når bør barn holdes hjemme fra barnehage?

Barnehagebarn er mer utsatt for sykdom enn barn som ikke går i barnehage, og barnehager er utsatt for små utbrudd med for eksempel lus, brennkopper eller småmark. For mange sykdommer er det allmenntilstanden til barnet som bestemmer om barnet kan gå i barnehage eller ikke. 

Når bør barn holdes hjemme fra barnehage?
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 28.05.2024

Foreldre, som kjenner barna aller best, er de flinkeste til å vurdere om sine barn kan gå i barnehage eller ikke. Å holde barna hjemme når det trengs er viktig både for å begrense smitte og selvfølgelig for barnas egen del. 

Husk at god hygiene er viktig for å begrense smitte!

Ved symptomer på luftveisinfeksjon?

Barn har ofte milde tegn på luftveisinfeksjon, slik som rennende nese og hoste. I tider med økt fokus på luftveissymptomer og smitte, slik som ved korona, er det ekstra viktig at foreldre følger opp barna og holder de hjemme fra barnehage og skole når de viser tegn på sykdom. Det er lavere terskel for å holde barn hjemme nå, i disse tider, enn det har vært tidligere.

Vi oppfordrer alle foreldre til å følge retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet. I tillegg er det viktig å følge barnehagens eller skolens egne råd og regler.  

Ved oppkast eller diaré?

Etter akutt oppkast eller diaré skal barn holdes hjemme fra barnehagen i minimum 48 timer etter siste oppkast/diaré. Mange av virusene, for eksempel norovirus, som forårsaker mage- og tarminfeksjoner smitter lett, og barn kan være smittsomme opptil 48 timer etter oppkast eller diaré. Her må foreldre smøre seg med tålmodighet og holde barna hjemme selv om de er friske andre dagen etter oppkast eller diaré.

Ved feber?

Barn med feber bør holdes hjemme fra barnehage. Feber er ikke en sykdom i seg selv, men et symtpom på at kroppen arbeider med noe og barnet bør få være hjemme.

Ved øyekatarr?

Ved øyekatarr med mye puss kan barn gå i barnehagen igjen dagen etter behandlingsstart eller når pusset er borte, forutsatt at allmenntilstanden er god.

Ved forkjølelse eller influensa?

Ved forkjølelse kan barn gå i barnehage når allmenntilstanden tilsier det.

Barn med influensa kan følge samme råd som ved forkjølelse og gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være fornuftig å holde barnet hjemme lenger.

Ved ørebetennelse?

Ved ørebetennelse kan barnet gå i barnehage når allmenntilstanden tilsier det.

Ved brennkopper?

Brennkopper er svært smittsomt. Barn med brennkopper bør holdes hjemme fra barnehagen til brennkoppene er under kontroll. Utslettet må enten dekkes helt til med bandasjer eller være såpass tilhelet at det ikke lenger er fare for smitte ved berøring.

Ved hodelus? 

Hodelus smitter lett, men det er ikke nødvendlig å sende barn hjem fra barnehagen hvis dette oppdages. Man bør begynne behandling mot hodelus samme kveld som hodelus oppdages. Barnet kan fortsette å gå i barnehage mens behandlingen foregår. Husk å informere vennekrets og barnehage om at det er funnet lus! 

Ved kikhoste?

Hvis man begynner behandlingen mot kikhoste tidlig i sykdomsforløpet er som regel barnet smittefri fem dager etter oppstart av behandlingen. Barnet bør være hjemme fra barnehagen i disse fem dagene. Ved oppstart senere i sykdomsforløpet er man mye mindre smittsom, og barn kan gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling. 

Ved E-coli-infeksjon?

Dersom man har fått påvist E-coli skal barnet være hjemme fra barnehagen til fem negative kontrollprøver er levert. Dersom noen i familien til barnet har fått påvist E-coli skal barnet være hjemme til det foreligger tre negative avføringsprøver fra barnet. 

Ved Kusma?

Kusma er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og gis når barnet er 15 måneder. Dersom uvaksinerte barn får kusma skal barnet holdes hjemme fra barnehagen i 9 dager etter at hevelsen har gått ned. Hvis alle andre barn i barnehagen er vaksinerte, er det allmenttilstanden til barnet som avgjør når han/hun kan gå i barnehagen igjen. 

Ved røde hunder?

Vaksine mot røde hunder inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og for vaksinerte barn er det lite sannsynlig at et utslett er forårsaket av røde hunder. Dersom et barn får røde hunder skal barnet være hjemme fra barnehagen i minimum fem dager etter utbrudd av utslett.

Ved vannkopper?  

Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommer, og er mildere i sykdomsforløpet for barn (med normalt immunforsvar) enn for voksne. Får man vannkopper som barn er man immun mot dette resten av livet. Barn kan gå i barnehage når utslettet har begynt å tørke inn. 

Ved barnemark?

Barnemark er ikke farlig, men svært plagsomt. Når man påviser barnemark er det viktig å begynne med behandling raskt, fordi det er veldig smittsomt. Legemidler mot barnemark, som Vermox kan kjøpes uten resept fra lege. Barn kan gå i barnehage når behandling er påbegynt.  

Kilde:
Folkehelseinstituttet

Les mer: