Vitusapotek
Om oss

Legemiddelmangel

Legemiddelmangel er en stor utfordring som NMD jobber med for å minimere.

Legemiddelmangel
Profile Picture
Publisert: 27.05.2021
Sist oppdatert: 13.12.2023

Legemiddelmangel - et stort helseproblem for pasienter

Legemiddelmangel, eller medisinmangel, er en stor utfordring og et helseproblem for pasienter og helsepersonell. Uventet eller langvarig utilgjengelighet av medisiner kan føre til alvorlige helsekonsekvenser for pasienter og kan ha store innvirkning på helsevesenet.

Antall tilfeller av legemiddelmangel er økende, og legemiddelmangel forekommer i alle europeiske land. Det er bevis for at tilfellene av legemiddelmangel har vokst de siste årene, og i Norge ser vi en dobling av antall tilfeller de siste 10 årene. En undersøkelse fra 2019 gjennomført av Pharmaceutical Group of the EU1, avslørt at 87 % av respondentene anså mangelsituasjonen som forverret de senere årene.

Hva er legemiddelmangel?

Det europeiske legemiddelverket (EMA) definerer legemiddelmangel som; «Når tilbudet ikke oppfyller etterspørsel på nasjonalt nivå».

Hvis du er pasient, er det en legemiddelmangel når apoteket ditt ikke kan levere medisinen din innen rimelig tid, når du trenger det.

Årsaker til legemiddelmangel

Årsakene til at mangel på legemidler oppstår er komplekse. Noen av de vanligste årsakene kan imidlertid være:

  • Knapphet på råvarer eller vanskeligheter med å tak i råvarer.
  • Manglende leveranser på grunn av økt salg (produsentens forsyningskvoter).
  • Kvalitetsproblemer hos leverandør.
  • Produksjonsproblemer.

Det er ofte vanskelig å få klarhet i, og å identifisere årsaken til mangelen, og en legemiddelmangel er ofte et resultat av flere medvirkende faktorer.

NMD  er opptatt av pasientens beste, og setter alltid pasientens behov og ønsker først. Legemiddelmangel er derfor et viktig tema som vi engasjeres oss i.  

 

Kilde: Statens legemiddelverk.