Vitusapotek
Medisin

Likeverdig bytte

Et likeverdig bytte, eller generisk bytte som det også kalles, vil si at apoteket tilbyr deg et legemiddel med annet navn, men med samme virkestoff som det legen din har skrevet ut på resepten din. Apotekene kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at legemidlene har samme medisinske virkning. Legen din kan reservere mot generisk bytte dersom du av medisinske grunner ikke kan bytte til et likeverdig preparat.

Likeverdig bytte
Profile Picture
Publisert: 12.10.2016
Sist oppdatert: 11.12.2023

Hva er et likeverdig bytte ("generisk bytte")?

Likeverdige medisiner er legemidler som har samme medisinske virkning. Det er Statens legemiddelverk som beslutter hvilke medisiner som kan byttes mot hverandre. Dette gjør de ved å måle forskjellige parametere, som for eksempel mengden virkestoff i blodet. Dersom to tabletter gir deg samme nivå av virkestoff i blodet kan Statens legemiddelverk beslutte at disse medisinene skal være likeverdige alternativer. En medisin består av et virkestoff som gir medisinsk virkning og hjelpestoffer som gir form og farge. Likeverdige legemidler inneholder samme virkestoff og i samme styrke, men kan ha ulikt navn, utseende og ulike hjelpestoffer. Teksten i pakningsvedlegget kan også være ulik.

Hva er hensikten med likeverdig bytte i apotek?

Likeverdig bytte ("generisk bytte") er med på å bidra til lavere legemiddelpriser. Dette tjener samfunnet på ved at ressurser frigjøres til andre helseformål, samt at du som enkeltperson betaler mindre. Bytteordningen gjelder både legemidler du betaler fullt ut selv (hvit resept) og legemidler som refunderes av Folketrygden (blå resept).

Er likeverdig bytte i apotek trygt?

Siden apoteket bare kan tilby bytte av medisiner som allerede er godkjent og garantert likeverdige av Statens legemiddelverk, kan du trygt si ja til likeverdig bytte. Så lenge legen din ikke har reservert mot bytte til likeverdig alternativ, er apoteket pålagt å tilby deg rimeligste alternativ når prisdifferansen mellom original og likeverdig medisin er betydelig.

Legereservasjon mot likeverdig bytte

Dersom legen din mener du skal ha et bestemt merke, kan legen reservere seg mot likeverdig bytte ved å spesifisere dette på resepten. Forutsetningen er at det ligger medisinske grunner bak, for eksempel at du er allergisk mot noen hjelpestoffer.

Begrenset bytte

Noen få legemidler har såkalt begrenset bytte. Dette gjelder blant annet visse legemidler mot epilepsi og stoffskiftesykdom. Begrenset bytte betyr at et bytte bare kan foretas første gangen du får utlevert legemidlet på apoteket. Ved senere utleveringer kan det ikke byttes merke uten at legen din kontaktes.

Hva innebærer et bytte for deg?

  • På apoteket kan du få spørsmål om du ønsker å bytte til et rimeligere likeverdig alternativ enn det legen har forskrevet. Sier du ja til bytte, får du et likeverdig legemiddel til lavere pris.
  • Ønsker du å få utlevert eksakt det preparatet som står på resepten, kan du bli pålagt å betale et mellomlegg i tillegg til vanlig egenandel (gjelder for blå resept). Vær klar over at mellomlegget ikke regnes med blant egenandelene, og at dette derfor ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort.
  • Dersom du får legemidlet på hvit resept, kan bytte medføre en betydelig reduksjon i prisen du betaler. Dersom du lar andre hente medisiner for deg, må du ta ditt valg vedrørende bytte på forhånd og gi beskjed til den som henter medisiner for deg.