Vitusapotek
Medisin

Synonympreparater

Bytte av likeverdige medisiner vil si at apoteket kan tilby deg et legemiddel med et annet navn enn det legen har skrevet ut, men som inneholder samme virkestoff. Apotekene kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at legemidlene har samme medisinske virkning.

Synonympreparater
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 04.01.2024

Hva er synonympreparater?

Synonympreparater er legemidler som har samme medisinske virkning. Det er Statens legemiddelverk som beslutter hvilke medisiner som er byttbare. En medisin består av et virkestoff som gir medisinsk virkning og hjelpestoffer som gir form og farge. Likeverdige legemidler inneholder samme virkestoff i samme styrke, men kan ha ulikt navn, utseende og ulike hjelpestoffer. Teksten i pakningsvedlegget kan også være ulik.

Hva er hensikten med bytte av likeverdige medisiner i apotek?

Hensikten med likeverdige medisiner er å bidra til lavere legemiddelpriser. Dette tjener samfunnet på ved at ressurser frigjøres til andre helseformål, samt at du selv betaler mindre. Bytteordningen gjelder både legemidler du betaler fullt ut selv (hvit resept) og legemidler som refunderes av Folketrygden (blå resept).

Er likeverdig bytte i apotek trygt?

Apotek kan bare tilby synonympreparater når Statens Legemiddelverk garanterer at medisinene er medisinsk likeverdige. Du kan derfor være trygg på å si ja til bytte i apotek.

Legereservasjon

Dersom legen din mener du skal ha et bestemt merke, kan legen reservere seg mot bytte ved å spesifisere dette på resepten. Forutsetningen for at legen kan gjøre en slik reservasjon er at det er medisinske grunner til det, for eksempel at hjelpestoffene i legemidler inneholder et stoff du er allergisk mot.

Begrenset bytte

Noen få legemidler har såkalt begrenset bytte. Dette gjelder blant annet visse legemidler mot epilepsi og stoffskiftesykdom. Begrenset bytte betyr at likeverdig bytte bare kan foretas første gangen du får utlevert legemidlet på apoteket. Ved senere utleveringer kan det ikke byttes merke uten at legen din kontaktes.

Hva innebærer bytte til likeverdigmedisin for deg?

  • På apoteket kan du få spørsmål om du ønsker å bytte til et rimeligere likeverdig alternativ enn det legen har forskrevet.
  • Sier du ja til bytte, får du et likeverdig legemiddel til lavere pris.
  • Ønsker du å få utlevert eksakt det preparatet som står på resepten kan du bli pålagt å betale et mellomlegg i tillegg til vanlig egenandel (gjelder for blå resept). Vær klar over at mellomlegget ikke regnes med blant egenandelene, og at dette derfor ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort.
  • Dersom du får legemidlet på hvit resept, kan bytte medføre en betydelig reduksjon i prisen du betaler. Dersom du lar andre hente medisiner for deg, må du ta ditt valg vedrørende bytte på forhånd og gi beskjed til den som henter medisiner for deg.  

Kilde: Statens legemiddelverk

Les mer: