Vitusapotek
Gravid

Paracet og gravid - riktig bruk

Paracet, og andre legemidler som inneholder virkestoffet paracetamol, er førstevalget av smertestillende legemidler til gravide. Legemiddelet ansees som trygt i små doser og ved kortvarig behandling, men skal ikke brukes over lengre tid.

Paracet og gravid - riktig bruk
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 18.11.2022

Paracetamol og gravide

Virkestoffet paracetamol, som blant annet finnes i Paracet, Panodil  og Pinex, har i mange år vært det anbefalte legemidlet ved behov for smertestillende eller febernedsettende for gravide. En dansk undersøkelse fra 2010 viste at langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet kan føre til en litt økt risiko for at testiklene ikke kommer på plass i pungen ved fødselen. Tilstanden kalles kryptorkisme, og kan gi nedsatt sædkvalitet og økt risiko for testikkelkreft. En norsk studie fra 2017 har også sett en sammenheng mellom langtidsbruk av paracetamol under svangerskapet og utvikling av ADHD hos barnet. Andre studier har knyttet langtidsbruk av paracetamol til astma hos barna. 

Legemiddelverket anbefaler nå at bruk av paracetamol hos gravide begrenses til en så kort periode som mulig. Man skal også holde seg innenfor anbefalt dosering på pakningen, og ikke over en ukes sammenhengende bruk. Det anses som trygt å bruke paracetamol i små doser og over kort tid, og det er førstevalget av smertestillende og febernedsettende medisiner til gravide. 

Anbefalinger om bruk av paracetamol for gravide

  • Paracetamol er fremdeles førstevalget ved behov for smertestillende eller febernedsettende medisin for gravide
  • Behandlingen bør være så kort som mulig
  • Gravide som har behov for smertestillende eller febernedsettende medisin over 1 uke bør rådføre seg med lege
     

Kilder:

Les mer: