Vitusapotek
Gravid

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en tilstand hvor den gravide får høyt blodtrykk og protein i urinen. Svangerskapsforgiftning er vanligst hos førstegangsfødende og oppstår i siste halvdel av svangerskapet. Det er viktig at man følges nøye opp hvis man har svangerskapsforgiftning slik at tilstanden ikke utvikler seg videre til en av de to alvorlige tilstandene eklampsi eller HEELP-syndrom.

Svangerskapsforgiftning
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 21.11.2022

Hva er svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning skyldes sykdom i morkaken og fører til høyt blodtrykk (over 140/90 mmHg), proteiner i urinen og noen ganger væskeopphopning i kroppen. Svangerskapsforgiftning oppstår etter uke 20 i svangerskapet og sees hyppigere jo nærmere fødsel man kommer. 

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har noe økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet og bør sørge for et sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet. 

Hvordan oppstår svangerskapsforgiftning?

Svikt i morkakefunksjonen er årsaken til svangerskapsforgiftning, men man vet ikke helt hvorfor morkakefunksjonen svikter. Det er antatt at mindre blodtilførsel til morkaken gjør at den skiller ut stoffer som gjør at små blodårer i hele kroppen trekker seg sammen, som igjen fører til høyt blodtrykk og dårligere nyrefunksjon. 

Risikofaktorer

 • Førstegangsfødende
 • Gravid med flerlinger
 • Alder (under 20 eller over 35 år)
 • Arvelighet
 • Overvekt
 • Diabetes
 • Kronisk nyresykdom
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Høyt blodtrykk

Symptomer på svangerskapsforgiftning

Den gravide kan være helt uten plager tidlig i svangerskapet, men etter hvert vil symptomer på svangerskapsforgiftning kunne melde seg. Vanlige symptomer er

 • Hodepine
 • Synsforstyrrelser
 • Kvalme
 • Smerter øverst i magen
 • Press i brystet
 • Uro
 • Rask vektøkning
 • Hevelse

Behandling

Svangerskapsforgiftning skal behandles av lege. Hvis en gravid viser tegn på begynnende svangerskapsforgiftning følges hun nøye opp av lege med jevnlig måling av blodtrykk og sjekk av urin etter proteiner. Det er bare fødsel som får svangerskapsforgiftning til å gå over. Som regel er svangerskapet til gravide med svangerskapsforgiftning uten alvorlige komplikasjoner. 

Målet med behandlingen av svangerskapsforgiftning er å hindre at tilstanden utvikler seg til en av de alvorlige tilstandene eklampsi eller HELLP-syndromet. Tegn på begynnende svangerskapsforgiftning eller mild svangerskapsforgiftning behandles som regel med hvile hjemme og hyppige kontroller. Hvis blodtrykket er høyt eller forsetter å stige er det vanlig med sykehusinnleggelse og eventuelt behandle blodtrykket med legemidler. 

Ved tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning, eklampsi, HELLP-syndrom eller hvis fosteret viser tegn på å mistrives, settes fødselen i gang. 

Alvorlige tilstander som kan oppstå ved ubehandlet eller alvorlig svangerskapsforgiftning

Svangerskapskamper (eklampsi) er en sjelden, men livstruende tilstand for både mor og barn som gir krampeanfall med kraftig blodtrykksstigning. Truende eklampsi kjennetegnes ved hodepine, uro, synsforstyrrelser, irritabilitet, søvnighet og sparsom vannlatning. 

HELLP-syndomet (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) er en uvanlig, men alvorlig tilstand som kjennetegnes ved smerter i øvre del av magen eller under høyre ribbensbue, og kvalme og brekninger. Organer som lever, nyrer og lunger kan svikte, og blodets evne til å koagulere nedsettes. Tilstanden er forbundet med høy risiko for komplikasjon hos moren. 

Hva skjer etter fødsel når man har hatt svangerskapsforgiftning?

Som regel blir blodtrykket normalt allerede noen timer etter fødselen, men det kan ta dager eller uker også. Hvis blodtrykket forblir høyt etter 12 uker må legen vurdere om du skal få behandling mot høyt blodtrykk. 

Når bør du kontakte lege ved svangerskapsforgiftning?

 • Hvis du får noen av de typiske symptomene ved svangerskapsforgiftning. Vær særlig oppmerksom på rask vektøkning, synsforstyrrelser eller smerter øverst i magen
 • Hvis du mistenker at du kan ha svangerskapsforgiftning


Kidler: Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok, Helsenorge.no og Norsk helseinformatikk.