Vitusapotek
Kosthold og ernæring

BMI (Body mass index) og midjemål

Body mass index (BMI), kalt kroppsmasseindeks (KMI) på norsk, er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og brukes som et objektivt mål på fettmengden i kroppen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert BMI grenser for undervekt, normal vekt og ulik grad av overvekt hos voksne.

BMI (Body mass index) og midjemål
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 06.02.2024


BMI (Body Mass Index) er en vanlig måte å beregne undervekt, normalvekt og overvekt på. Det er viktig å merke seg at BMI ikke skiller på mellom fett- og muskelmasse eller tar hensyn til beinbygningen.

BMI kalles også KMI (kroppsmasseindeks).

BMI-kalkulator

Her kan du bruke vår BMI-kalkulator for å finne din BMI. Man kan også regne ut BMI selv ved å dele vekt (i kg) på 2 * høyde (i cm).

BMI kalkulator

20.0

Normal vekt

20 kg
100 cm

Eksempel
En person på 1.80 meter med vekt på 75 kg vil ha en BMI på 23.1.
BMI = 75 / (1.8 * 1.8) = 23.1

Riktig bruk av BMI-kalkulator

En BMI-kalkulator gir et forholdstall som er beregnet ut i fra høyde og vekt, og verdien du får er kun en indikasjon på  overvekt eller undervekt. 

Det er viktig at BMI-verdien fra en BMI-kalkulator tolkes mest mulig riktig. Personer med en større muskelmasse enn gjennomsnittet, kan for eksempel ofte få en noe høyere BMI-verdi.

For barn og ungdom (2 – 18 år) gjelder også andre normalverdier.  

BMI skala

BMI 

Klassifisering

< 18.5 Undervekt
18,5 – 24,9  Normalvekt
> 25 Overvekt
30-34,9 Moderat fedme
35-39,9 Alvorlig fedme
> 39,9 Svært alvorlig fedme


Disse BMI grensene er utarbeidet for voksne og passer ikke for barn og unge. BMI verdiene kan heller ikke brukes hos gravide.

Midjemål og forholdet mellom midjemål og hoftemål

Det har vist seg at hvor fettet sitter på kroppen har betydning for helsen. Dersom man har en såkalt pæreform hvor fettet sitter på bak og lår, er det mindre risikofylt enn om man har en såkalt epleform hvor fettet hovedsakelig sitter på magen.

Midjemål eller forholdet mellom midjemål og hoftemål brukes derfor ofte for å vurdere helserisikoen. Midjemål er målet rundt om magen i høyde med navlen, og sier noe om hvor mye fett man har på magen (bukfett).

Helserisikoen antas å øke ved et midjemål over 88 cm hos kvinner og over 102 cm hos menn eller ved en liv-hofte ratio over 0,85 hos kvinner og over 1,0 hos menn.Kilder: Folkehelseinstituttet, Pasienthåndboka, helsedoktoren.no 

Les mer: