Vitusapotek
Medisin

Angrepille

Angrepille er nødprevensjon som kan brukes etter ubeskyttet sex eller hvis annen prevensjon har sviktet, for å forhindre uønsket graviditet. Det finnes to ulike angrepiller (Norlevo og EllaOne) på markedet. Angrepille skal ikke erstatte andre prevensjonsmetoder.

Angrepille
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 05.12.2022

Hva er en angrepille?

Angrepille kan tas for å hindre graviditet ved for eksempel ubeskyttet sex eller hvis kondomet har gått i stykker. Angrepillen virker ved å hemme eller utsette eggløsningen slik at befruktning unngås.

Når kan bruk av angrepille være aktuelt?

 • Ved ubeskyttet samleie
 • Ved glemt p-pille
 • Ved ødelagt kondom eller dersom kondomen er glidd av under samleie
 • Avbrutt samleie
 • Etter voldtekt

Hvordan bruke angrepille?

Det finnes ulike reseptfrie angrepiller på det norske markedet, hos Vitusapotek får du Norlevo (levonorgestrel) og EllaOne (ullipristal). Begge typene består av kun er 1 tablett som skal tas så snart som mulig etter samleie.

 • Norlevo kan senest tas 72 timer (3 døgn) etter ubeskyttet sex, men helst innen 12 timer.
 • EllaOne kan tas så sent som fem døgn (men helst så fort som mulig) etter ubeskyttet sex. Jo tidlgere angrepillen tas, desto sikrere er effekten.

Ikke alle opplever bivirkninger ved bruk av angrepille, men noen kan oppleve milde bivirkninger slik som svimmelhet, hodepine, kvalme, smerter i nedre del av magen, ømme bryster, kraftig menstruasjon, forsinket menstruasjon, blødning, tretthet, diarè og oppkast.

Bruk ikke angrepille dersom

 • Du har eller har hatt alvorlige leverproblemer.
 • Du har gjennomgått svangerskap utenfor livmoren.
 • Du har hatt egglederbetennelse.
 • Du har sykdom i tynntatrmen som påvirker fordøyelsen, for eksempel Crohn`s sykdom.
 • Du er gravid - angrepille har ingen effekt dersom du allerede er gravid, og tabletten vil ikke avbryte et allerede påbegynt svangerskap.

Angrepille og p-piller

Les pakningsvedelegget til p-pillen du bruker dersom du har glemt å ta p-piller og hatt samleie. Hva du skal gjøre avhenger av når du sist tok p-pillen og hvilken uke du er i på p-pillebrettet. Det kan være aktuelt å ta angrepille ved glemt p-pille. Du kan finne pakningsvedlegget inne i p-pillepakken eller på nett her

Angrepille ved amming

Det er trygt å bruke Norlevo ved amming, og derfor er dette den foretrukne angrepillen til ammende. Du bør likevel unngå å amme de første 8 timene etter inntak av tabletten. Hvis du har tatt EllaOne skal du unngå amming i 36 timer etter inntak av tabletten.  

Angrepille og menstruasjon

 • Angrepillen kan tas når som helst i løpet av menstruasjonssyklusen, men det anbefales ikke å bruke angrepillen flere ganger i samme menstruasjonssyklus, på grunn av fare for hormonoverdose.
 • Angrepille gir ikke beskyttelse ved samleie senere i samme menstruasjonssyklus. 
 • Etter bruk av angrepille vil menstruasjonen som regel være normal, men i noen tilfeller kan den komme noen dager før eller etter forventet menstruasjon.
 • Dersom forventet menstruasjonen er mer enn 7 dager forsinket eller du har "unormale" blødninger, bør du ta en graviditetstest.
 • Dersom menstruasjonsblødningen uteblir ved neste "p-pillefrie" periode, anbefales det å ta en graviditetstest.

Angrepille og samtidig bruk av andre legemidler

Effekten av angrepillen kan reduseres ved samtidig bruk av andre legemidler. Dette gjelder blant annet noen typer legemidler mot epilepsi, HIV og tuberkulose. Noen plantebaserte legemidler, for eksempel Johannesurt, kan også påvirke effekten av angrepiller. Rådfør deg derfor med apotek eller lege dersom du bruker andre legemidler i tillegg.   

Riktig bruk av reseptfri angrepille

 • Tabletten skal tas så raskt som mulig etter ubeskyttet sex, helst innen 12 timer og senest innen 72-120 timer (3-5 dager) avhengig av om du tar Norlevo eller EllaOne.
 • Ved oppkast innen 3 timer etter at tabletten er tatt, er det stor sannsynlighet for at medisinen ikke virker, behandlingen må da gjentas.
 • Ikke bruk flere angrepiller samtidig.
 • Etter bruk av angrepille er det anbefalt å bruke annen, lokal prevensjon, for eksempel kondom, frem til neste menstruasjon.
 • Husk at angrepille ikke beskytter mot kjønnssykdommer - kun kondom beskytter mot dette.
 • Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.

Når bør lege kontaktes ved bruk av angrepille?

 • Dersom det har gått mer enn 5 dager etter ubeskyttet samleie.
 • Dersom det er behov for angrepille mer enn 1 gang i måneden - lege eller helsesøster kan gi gode råd om sikre prevensjonsmetoder.
 • Dersom alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger enn det som er oppgitt i pakningsvedlegget oppstår.
 • Ved bekymring for kjønnssykdommer eller HIV.
 • Ved graviditet.
 • Ved alvorlig astma - bruk av EllaOne ved alvolrig astma anbefales ikke.

 

Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Felleskatalogen, Norsk elektronisk legehåndbok og Norsk elektronisk legemiddelhåndbok.

Les mer: