Vitusapotek
Medisin

Bivirkninger

Bivirkninger er et viktig medisinsk problem, og forårsaker blant annet sykehusinnleggelser, sykemeldinger og plager i hverdagen for de som rammes. I verste fall kan bivirkninger føre til død.

Bivirkninger
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 05.12.2022

Hva er bivirkninger?

Bivirkninger er uønskede virkninger av medisiner, når de gis i normale doser. Uønskede virkninger etter høye doser regnes som overdosering.
Alle medisiner som har en virkning har også bivirkninger i større eller mindre grad, men det betyr ikke at alle som tar medisinen vil oppleve en eller flere bivirkninger. Man kan få bivirkninger overalt i kroppen. Det finnes ulike typer bivirkninger.

 • Forutsigbare bivirkninger:
  Vanlige bivirkninger som lett kan forklares ut fra hvordan medisinen virker i kroppen. Disse bivirkningene henger ofte sammen med hvilken dose man får.
 • Ikke-forutsigbare bivirkninger:
  Svært sjeldne bivirkninger som skyldes at enkeltpersoner kan ha en økt følsomhet for en medisin, eller et tilsetningsstoff i medisinen. Disse bivirkningene er ofte doseuavhengige.
 • Bivirkninger som følge av langtidsbruk:
  Kan oppstå når en medisin har vært brukt over lengre tid. Noen slike bivirkninger er irreversible, og går ikke over etter avsluttet behandling.
 • Senbivirkninger:
  Kan oppstå etter langtidsbruk og når behandlingen er avsluttet. 
 • Bivirkninger når man slutter med en medisin:
  Noen medisiner kan gi bivirkninger rett etter man slutter med medisinen.
 • Uventet terapisvikt:
  En bivirkningstype hvor man mister den ønskede effekten av medisin. Som regel skyldes dette uheldige legemiddelkombinasjoner eller andre interaksjoner.

Hva skyldes bivirkninger?

Vanlige årsaker til bivirkninger er feil medisinbruk eller uheldige legemiddelkombinasjoner. Eldre, personer som bruker mange medisiner og personer med redusert organfunksjon (nyre, lever eller hjerte) har noe økt risiko for å få bivirkninger enn andre.

Hva kan jeg få bivirkninger av?

Husk at det ikke bare er medisiner på resept som kan gi bivirkninger. Reseptfrie medisiner, naturlegemidler, naturmidler, homeopatiske midler, helsekostprodukter og hjelpestoff i legemidler (f.eks konserveringsmidler eller fargestoffer) kan også gi bivirkninger.

Hva gjør du dersom du får en bivirkning?

Hva som kan aksepteres av bivirkninger bør være avhengig av alvorlighetsgraden av bivirkningene og årsaken til at du bruker medisinen. Dersom du bruker medisiner mot en alvorlig eller livstruende sykdom må ofte flere og sterkere bivirkninger tolereres enn ved behandling av mildere plager.

Opplever du bivirkninger av en medisin, er det viktig at du ikke slutter med medisinen uten å snakke med legen din først. I pakningsvedlegget finner du informasjon om kjente bivirkninger. Opplever du andre bivirkninger eller bivirkninger du opplever som plagsomme, bør du ta kontakt med en lege eller farmasøyt på et apotek.

 

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Statens legemiddelverk og RELIS.