Vitusapotek
Medisin

Interaksjoner

En interaksjon vil si at effekten av et legemiddel påvirkes av et annet legemiddel, naturmiddel, en mat- eller drikkevare eller annet du inntar (for eksempel røyk). I noen tilfeller kan også kroppen din påvirke hvordan effekten av legemidlet du tar blir, dette er også en form for interaksjon. Det er viktig at du alltid forteller legen din om andre legemidler eller naturmidler du bruker når du skal starte på et nytt legemiddel. Også reseptfrie legemidler kan gi interaksjoner.

Interaksjoner
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 05.12.2022

Hva er en interaksjon?

En legemiddelinteraksjon vil si at et legemiddel, naturmiddel, matvare, drikkevare, eller annet du inntar (for eksempel røyk) forandrer effekten til et legemiddel. Interaksjoner kan medføre både økt og redusert virkning av legemidler, men det kan også gi andre effekter.

En interaksjon er som regel uønsket, og medfører ofte flere bivirkninger. Vi har to hovedtyper av interaksjoner:

 • Interaksjoner hvor legemidlets opptak, fordeling i kroppen, nedbrytning eller utskillelse påvirkes, slik at legemiddelkonsentrasjon i kroppen endres (farmakokinetiske interaksjoner)
 • Interaksjoner hvor effekten av et legemiddel på selve virkestedet i kroppen påvirkes, men uten at legemiddelkonsentrasjonen i kroppen endres (farmakodynamiske interaksjoner)

Symptomer på en interaksjon

En interaksjon kan merkes på flere ulike måter. Ofte vil det oppstå:

 • plagsomme eller nye bivirkninger og/eller
 • mindre effekt eller ingen effekt av legemiddelet ditt eller
 • forsterket effekt av legemiddelet ditt

Interaksjonstyper

Legemiddel/legemiddel interaksjoner er gjerne de interaksjonene man kjenner best til og som er lettest å oppdage. Vanligste typen for legemiddelinteraksjoner er de som gir hemmet eller økt nedbrytning av et annen legemiddel i kroppen. Det er viktig å være klar over at også reseptfrie legemidler og naturlegemidler kan medføre interaksjoner.

Alkohol/legemiddel interaksjoner kan oppstå når legemiddel og alkohol er tilstede i kroppen samtidig. Dette kan gi flere/sterkere bivirkninger, endret effekt av legemiddelet eller forsterket ruseffekt. Les mer om alkohol og legemidler.

Naturmiddel/legemiddel interaksjoner bør man også være oppmerksom på, fordi naturmidler kan påvirke effekten av enkelte legemidler. Rådfør deg derfor alltid med lege eller apotek før du begynner å ta et naturmiddel dersom du bruker legemidler. 

Tobakksrøyk/legemiddel interaksjoner kan oppstå fordi røyking gir økt nedbrytning av enkelte legemidler i kroppen. Går du på faste legemidler som påvirkes av tobakksrøyk, bør du kontake legen din før du slutter å røyke. En doseendring kan være nødvendig.

Mat eller drikke/legemiddel interaksjoner kan oppstå ved at opptaket av legemiddelet i tarmen reduseres eller at nedbrytningen av legemiddelet øker eller hemmes. Grapefruktjuice og melkeprodukter er eksempler på næringsmidler som kan påvirke effekten av enkelte legemidler.

Sykdom/legemiddel interaksjoner vil si at enkelte legemidler ikke bør brukes ved noen sykdommer fordi sykdommen eller symptomene kan forverres.

Hvem er mest utsatt for interaksjoner?

Alle kan oppleve en interaksjon, men enkelte er mer utsatt på grunn av alder, sykdom eller legemidlene de bruker. Risikogrupper for interaksjoner er:

 • Eldre, særlig eldre som bruker flere legemidler
 • Personer med nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • Personer som bruker mange ulike legemidler
 • Personer som bruker legemidler for hjertet
 • Personer som bruker det blodfortynnende legemiddelet Marevan (virkestoff: warfarin)
 • Personer som bruker legemidler mot epilepsi
 • Personer som bruker legemidler som krever jevnlig konsentrasjonsmåling hos legen

Gode råd når du tar legemidler

 • Bruk legemidlene som avtalt med legen din. Dette gjelder både mengden og de tidspunktene som legen har bestemt. Bruk legemidlene bare i den perioden de er bestemt for.
 • Les pakningsvedlegget nøye før du bruker et nytt legemiddel.
 • Lån aldri reseptpliktige legemidler av andre. Lån heller ikke bort dine legemidler til andre.
 • Vær forsiktig med å blande alkohol og legemidler.
 • Vær forsiktig med bilkjøring dersom du bruker legemidler med rød varseltrekant.
 • For noen legemidler er det viktig om de tas med eller uten mat. Om du er usikker om dette gjelder dine legemidler spør en farmasøyt eller legen din.
 • Opplys legen din om andre legemidler eller naturmidler du bruker når du får et nytt legemiddel.
 • Bruker du faste legemidler og kjøper legemidler uten resept i tillegg, bør du spørre på apoteket om disse kan brukes sammen.
 • Spør legen eller på apoteket hvis du er i tvil om hvordan du skal bruke legemiddelet din.

Når bør du kontakte lege ved interaksjoner?

 • Dersom du opplever nye, forsterkete eller plagsomme bivirkninger av et legemiddel i kombinasjon med et annen legemiddel eller naturmiddel.
 • Dersom du opplever endringer i effekten av et legemiddel i kombinasjon med et annen legemiddel eller naturmiddel.
 • Dersom du har opplevd en uheldig reaksjon som du tror kan skyldes en interaksjon.
 • Dersom du mistenker at noen av dine faste legemidler ikke bør brukes sammen.
 • Dersom du bruker legemidler som påvirkes av tobakksrøyk og planlegger å slutte å røyke.


Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell