Vitusapotek
Medisin

Hvit resept

En hvit resept brukes som regel når du trenger medisin for en kort periode, eller hvis medisinen du trenger ikke dekkes av blåreseptordningen. Eksempler på medisiner som ofte skrives ut på hvit resept er antibiotika, sovemedisin og smertestillende.

Hvit resept
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 03.01.2023

Om hvit resept

 • En hvit resept er gyldig i 1 år.
 • Ved uthenting av vanedannende medisin og narkotika på hvit resept må du vise legitimasjon hvis ikke apotekpersonalet kjenner deg.
 • Hvis medisinen du har fått forskrevet på hvit resept har generiske alternativer (det vil si at et annet firma lager samme virkestoff i samme mengde under et annet merkenavn) plikter apoteket å spørre om du vil ha det rimeligste alternativet, hvis prisforskjellen er vesentlig. Dette kalles generisk bytte. Statens legemiddelverk bestemmer hvilke medisiner som er generiske, og garanterer at generiske medisiner har samme medisinske virkning og er like gode.

Hvit resept på prevensjonsmiddel

En hvit resept på et hormonelt prevensjonsmiddel er den eneste resepttypen som er gyldig i 3 år. Jenter til og med måneden før fylte 22 år får dekket 129 kroner for tre måneders forbruk av utgifter til prevensjonsmidler. Bruker du noe som er dyrere må du betale mellomlegget selv.

Er du eldre enn dette må du betale fullt ut for prevensjonsmiddel. Refusjonsordningen gjelder de fleste typer prevensjonsmidler. Apoteket kan bare levere ut prevensjonsmidler det gis refusjon til for 3 måneders forbruk av gangen. Unntak kan gjøres ved lengre utenlandsopphold.

Hvit resept fra helseforetak (H-resepter)

Helseforetaksresepter (H-resepter) ser ut som vanlige hvite resepter, men ditt regionale helseforetak dekker alle utgifter og du betaler ingenting. H-resepter brukes hvis du trenger svært dyre legemidler mot visse sykdommer, for eksepel visse kreftsykdommer, leddgikt, Bechterevs sykdom, Chrons sykdom og multippel sklerose. Det er egne regler på hvilke legemidler som er omfattet av denne ordninger og hvilke leger som har anledning til å skrive slike resepter. Apoteket kan kun levere ut medisin for 3 måneders forbruk av gangen.

Hva må jeg betale når jeg har en hvit resept?

 • Du må i utgangspunktet betale medisinen fullt ut selv.
  • Unntakene er utgifter til hvite resepter på prevensjonsmidler til jenter under 22 år og H-resepter.
 • Hvis du er med i Jernbanepersonalets Helsefond har de egne refusjonsordninger for medisiner på hvit resept. De gjelder for medlemmet, ektefelle og barn under 18 år. Husk å ta med deg medlemskort på apoteket.
 • Vernepliktige skal ikke betale for medisiner til skade eller sykdom som oppstod i tjenestetiden. Medisinen må skrives på en blå reseptblankett og merkes vernepliktig.
 • Hvis du har store utgifter til medisiner på hvit resept kan du søke om refusjon via bidragsordningen.

Bidragsordningen

Med bidragsordningen kan du få dekket 90% av utgifter over 2070 kroner per kalenderår til enkelte medisiner på hvit resept som ikke dekkes av andre refusjonsordninger.

Dette gjelder kun for følgende reseptpliktige legemidler:

 • Legemidler til IVF-behadling (infertilitetsbehandling) og PGD-behandling.
 • Legemidler til bruk ved uttak av egg og sæd av medisinske årsaker.
 • Prevensjonsmidler for kvinner under 22 år. 

Bidragsordingen for de øvrige reseptpliktige legemidlene på hvit resept er fra og med år 2020 avviklet for nye brukere. 

Det er ingen automatikk i ordningen, og du må selv søke om dekning for utgiftene. HELFO må ha mottatt dokumentasjon innen 30. juni året etter du hadde utgiftene. I tillegg til kriteriene over, må legemidlene det gjelder være markedsført i Norge, være reseptpliktig, resepten må være skrevet ut av lege og legemidlene kan ikke stå på negativlisten (liste over legemidler som det ikke gis bidrag til).

I tillegg kan Helfo i enkelte tilfeller gi bidrag til utgifter av resepfrie legemidler til bruk i sårbehandling av alvorlige og kroniske sår og fistler, samt reseptfrie kremer, salver og oljer til behandling av kroniske og alvorlige hudlidelser. 

Faller du utenfor Helfo din bidragsordning, kan legen vurdere å søke om individuell refusjon på blå resept for deg. Dette må du eventuelt snakke med legen din om.

Hvordan søker jeg om refusjon gjennom bidragsordningen?

 • På apoteket betaler du full pris for medisinene.

 • Be om spesifiserte kvitteringer (kvittering med ditt navn, medisinen og legens navn) eller få en utskrift på slutten av kalenderåret over alt du har hentet ut på apoteket. Både kvitteringer og utskrift må være stemplet av apoteket.

 • Send inn de spesifiserte kvitteringene eller utskriften fra apoteket til HELFO senest 6 måneder etter kalenderårets slutt.

 • Du skal selv velge om du ønsker å benytte deg av digitalt skjema eller papirskjema.

 • Hvis du får innvilget søknaden får du tilbake 90% av utgifter over 2070 kroner for medisiner på hvit resept for aktuelt kalenderår.

Ønsker du at Vitusapotek skal sende deg eller gjøre klar medisinen din før du kommer til apoteket? Bestill dine e-resept her.

Les mer på Helsenorge sine sider her.


Kilder:
Felleskatalogen, Statens legemiddelverk, HELFO og Helsedirektoratet.

Les mer: