Vitusapotek
Medisin

Blå resept

En blå resept forskrives som regel hvis du har en kronisk tilstand eller sykdom, og trenger medisin eller medisinsk utstyr i lengre tid. Deler av utgiftene i forbindelse med blå resept dekkes av folketrygden.

Et brett med tabletter ligger på et bord ved siden av et glass med vann
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 03.01.2024

Hva er blå resept

En blå resept er en resept på legemidler eller medisinsk utstyr, hvor folketrygden dekker utgiftene delvis eller i noen tilfeller fullstendig. Det du betaler kalles en egenandel. Blå resept forskrives i hovedsak ved behov for medisin eller medisinsk utstyr ved kroniske sykdommer og tilstander. Medisiner som kun brukes for en kort periode eller ikke dekkes av blåreseptordningen, skrives som regel ut på hvit resept.

Før e-reseptens tid, skrev legene blå resepter på en egen type blå blanketter. Derav navnet «blå resept».

Hvem kan få blå resept?

Har du en sykdom som gjør at du trenger medisiner i minst tre måneder* per kalenderår kan du ha krav på å få blå resept. Hvis du oppfyller myndighetenes krav til forhåndsgodkjent refusjon kan legen skrive en blå resept til deg direkte. Hvis du ikke oppfyller de kravene, kan legen på vegne av deg søke om individuell refusjon. Blir søknaden om individuell refusjon innvilget får du en blå resept og et vedtak som du må vise fram på apoteket.

 • En blå resept er gyldig i ett år fra datoen den skrives ut.  
 • Du kan bare hente ut medisin for tre måneders forbruk av gangen (unntak gjøres ved lengre utenlandsreiser).
 • Du må kvittere når du mottar medisinen.
 • Hvis du har fått en elektronisk resept må du vise legitimasjon når du kommer på apoteket. 
 • Ved uthenting av vanedannende medisin eller narkotika på blå resept skrevet på papirblankett, må du vise legitimasjon hvis du ikke er kjent for apotekpersonalet.
 • Blå resepter som er skrevet på papirblankett skal leveres tilbake til apoteket når de er oppbrukte (apotekene må sende de videre til de regionale helseforetakene som bilag til oppgjør). Har du fått en elektronisk resept sendes denne elektronisk til de regionale helseforetakene.
 • Hvis en blå resept er galt utfylt av legen og/eller ikke oppfyller myndighetenes krav til blå resept vil den gjelde som en hvit resept og du må betale hele beløpet selv.

*Enkelte unntak gjelder. I noen tilfeller ytes refusjon på blå resept selv om behandlingen pågår i mindre enn 3 måneder.

Hva må jeg betale når jeg har en blå resept?

Du betaler egenandel på 50 % av blåreseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner* per blåresept og per egenandelsperiode som tilsvarer en periode på 3 måneder.

Utgifter til blå resept inngår i ordningen med frikort, og blir registrert elektronisk. Det betyr at hvis du betaler mer enn egenandelstaket får du automatisk frikort. Egenandelstak for 2024 er 3165 kroner. Frikort registreres automatisk på apoteket. Visse grupper er unntatt fra å betale egenandel, det gjelder:

 • Barn under 16 år.
 • Minstepensjonister (må vise dokumentasjon til apoteket).
 • Personer med supplerende stønad (må vise dokumentasjon på apoteket).
 • Personer med en allmennfarlig, smittsom sykdom.
 • Personer med immunsvikt.
 • Personer som trenger lindrende behandling i livets sluttfase.
 • Personer som avtjener verneplikt. Man må fremlegge bevis på apoteket.
 • Personer med godkjent yrkesskade eller krigsskade. Man må vise vedtak om årsakssammenheng fra NAV på apoteket.

*Dersom det finnes et synonympreparat, og du ikke ønsker å bytte til dette, må du selv dekke mellomlegget. Unntak gjelder når det legen har reservert mot bytte på resepten din. Mer om likeverdig bytte finner du her.

Visste du at du kan bestille medisinene dine levert hjem, eller få reseptene dine klargjort på apoteket?  Vi har også et e-reseptskjema hvor du kan bestille klargjøring av resepter i apotek. Begge løsninger krever at du identifiserer deg med elektronisk ID (BankID etc.)


Kilder:
Helfo, Helsenorge.no, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.