Vitusapotek
Medisin

Blå resept

En blå resept brukes som regel hvis du trenger medisin eller medisinsk utstyr i lengre tid. Utgifter i forbindelse med blå resept dekkes i hovedsak av folketrygden.

Blå resept

Sist oppdatert: 03.01.2023

Hvem kan få blå resept?

Har du en sykdom som gjør at du trenger medisiner i minst tre måneder per kalenderår kan du ha krav på å få blå resept. Hvis du oppfyller myndighetenes krav til forhåndsgodkjent refusjon kan legen skrive en blå resept til deg direkte. Hvis du ikke oppfyller de kravene, kan legen på vegne av deg søke om individuell refusjon. Blir søknaden om individuell refusjon innvilget får du en blå resept og et vedtak som du må vise fram på apoteket.

 • En blå resept er gyldig i ett år fra datoen den skrives ut.  
 • Du kan bare hente ut medisin for tre måneders forbruk av gangen (unntak gjøres ved lengre utenlandsreiser).
 • Du må kvittere når du mottar medisinen.
 • Hvis du har fått en elektronisk resept må du vise legitimasjon når du kommer på apoteket. 
 • Ved uthenting av vanedannende medisin eller narkotika på blå resept må du vise legitimasjon hvis du ikke er kjent for apotekpersonalet.
 • Blå resepter som er skrevet på papirblankett skal leveres tilbake til apoteket når de er oppbrukte (apotekene må sende de videre til de regionale helseforetakene som bilag til oppgjør). Har du fått en elektronisk resept sendes denne elektronisk til de regionale helseforetakene.
 • Hvis en blå resept er galt utfylt av legen og/eller ikke oppfyller myndighetenes krav til blå resept vil den gjelde som en hvit resept og du må betale hele beløpet selv.

Hva må jeg betale når jeg har en blå resept?

Du betaler egenandel på 50 % av blåreseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner per blåresept og per egenandelsperiode som tilsvarer en periode på 3 måneder.

Utgifter til blå resept inngår i ordningen med frikort, og blir registrert elektronisk. Det betyr at hvis du betaler mer enn egenandelstaket får du automatisk frikort. Egenandelstak for 2023 er 3040 kroner. Frikort registreres automatisk på apoteket. Visse grupper er unntatt fra å betale egenandel, det gjelder:

 • Barn under 16 år.
 • Minstepensjonister (må vise dokumentasjon til apoteket).
 • Personer med supplerende stønad (må vise dokumentasjon på apoteket).
 • Personer med en allmennfarlig, smittsom sykdom.
 • Personer med immunsvikt.
 • Personer som trenger lindrende behandling i livets sluttfase.
 • Personer som avtjener verneplikt. Man må fremlegge bevis på apoteket.
 • Personer med godkjent yrkesskade eller krigsskade. Man må vise vedtak om årsakssammenheng fra NAV på apoteket.

Mellomlegg ved generisk bytte av medisin på blå resept

Hvis medisinen du har fått forskrevet på blå resept har likeverdige (generiske) alternativer (det vil si at et annet firma lager samme virkestoff i samme mengde) plikter apoteket å spørre om du vil ha det rimeligste alternativet. Dette kalles bytte av likeverdige medisiner. Statens legemiddelverk garanterer at generiske medisiner har samme virkning og er like gode. Ønsker du å få utlevert eksakt det produktet som står på resepten kan du bli pålagt å betale et eventuelt mellomlegg i tillegg til den vanlige egenandelen. Dette mellomlegget er ikke dekket av frikortet, og blir ikke beregnet inn i egenandelen. Dersom det er medisinske grunner til at du skal ha den varianten som er utskrevet, må legen påføre dette på resepten din.

Her kan du bestille medisinene dine hjem, eller klargjort på apoteket (krever bankID). Vi har også et e-reseptskjema hvor du kan bestille klargjøring av resepter i apotek, uten bruk av bankID. 


Kilder:
HELFO, HelseNorge og Statens legemiddelverk.