Vitusapotek
Resept

Frikort

Frikort for egenandelstak 1 dekker blant annet egenandelene på medisiner og legekonsultasjoner. 

Frikort

Frikort

Betaler du mer enn 2185 kr i egenandeler vil du automatisk motta frikort i posten. Dette brukes som dokumentasjon på at du er fritatt fra å betale egenandeler hos lege og på medisiner på blå resept. Frikort for 2016 gjelder fra 1.1.2016 - 31.12.2016. For noen medisiner finnes det likeverdige medisiner. Dersom du ikke godtar likeverdig bytte kan du måtte betale prisdifferensen mellom medisinene. 

Det finnes to frikortordninger i Norge. Egenandelstak 1 er blant annet for medisiner og legetjenester, egenadelstak 2 er blant annet for fysioterapi. Disse frikortene dekker kun egenandeler i sin frikortordning. Har du mottat frikort for egenandelstak 2 må du fortsatt betale egenandeler på medisin.