Vitusapotek
Om oss

Legemiddelmangel

Legemiddelmangel er en stor utfordring som NMD og våre eiere, McKesson Europe, jobber med for å minimere. Les og lær mer her.

Legemiddelmangel

Sist oppdatert: 27.05.2021

Legemiddelmangel - et stort helseproblem for pasienter

Legemiddelmangel, eller medisinmangel, er en stor utfordring og et helseproblem for pasienter og helsepersonell. Uventet eller langvarig utilgjengelighet av medisiner kan føre til alvorlige helsekonsekvenser for pasienter og kan ha store innvirkning på helsevesenet.

Antall tilfeller av legemiddelmangel er økende, og legemiddelmangel forekommer i alle europeiske land. Det er bevis for at tilfellene av legemiddelmangel har vokst de siste årene, og i Norge ser vi en dobling av antall tilfeller de siste 10 årene. En undersøkelse fra 2019 gjennomført av Pharmaceutical Group of the EU1, avslørt at 87 % av respondentene anså mangelsituasjonen som forverret de senere årene.

Hva er legemiddelmangel?

Det europeiske legemiddelverket (EMA) definerer legemiddelmangel som; «Når tilbudet ikke oppfyller etterspørsel på nasjonalt nivå».

Hvis du er pasient, er det en legemiddelmangel når apoteket ditt ikke kan levere medisinen din innen rimelig tid, når du trenger det.

Årsaker til legemiddelmangel

Årsakene til at mangel på legemidler oppstår er komplekse. Noen av de vanligste årsakene kan imidlertid være:

  • Knapphet på råvarer eller vanskeligheter med å tak i råvarer.
  • Manglende leveranser på grunn av økt salg (produsentens forsyningskvoter).
  • Kvalitetsproblemer hos leverandør.
  • Produksjonsproblemer.

Det er ofte vanskelig å få klarhet i, og å identifisere årsaken til mangelen, og en legemiddelmangel er ofte et resultat av flere medvirkende faktorer.

NMD og våre eiere McKesson Europe

NMD og Vitusapotek sine eiere, McKesson Europe, er opptatt av pasientens beste, og setter alltid pasientens behov og ønsker først. Legemiddelmangel er derfor et viktig tema som vi engasjeres oss i.  

Her kan du lese mer om hva McKesson Europe mener om legemiddelmangel og hvordan de ønsker å jobbe med dette fremover.

McKesson Europes hovedbudskap

❖ Mangel på medisinerer er et voksende problem og av stor bekymring for pasienter.

❖ Det er mange årsaker for mangel – de er ofte komplekse og overlappende, som gjør dette til et vanskelig problem å løse.

❖ Som en av Europas største helsedistributører og apotekeiere, tar McKesson Europe legemiddelmangel på alvor. Vi er allerede engasjert i alle våre samarbeidende land for å bidra til effektive løsninger.


Kilde: McKesson Europe, Statens legemiddelverk.

Sist oppdatert: mai 2021