Vitusapotek

R. Respirasjonsorganer

R. Respirasjonsorganer
Inuxair Inh aerosol 200 mikrog/6 mikrog
Legg til som favoritt
Bronkyl Brusetab 200 mg
Legg til som favoritt
Trixeo Aer inhaer 5+7,2+160mcg
Legg til som favoritt
Trelegy Ellipta Inh pulv 92 mikrog/55 mikrog/22 mikrog
Legg til som favoritt
Bronkyl forte Brusetab 600 mg
Legg til som favoritt
Montelukast Teva Tab 10 mg
Legg til som favoritt
Flutikason Cipla Inh aerosol 250 mikrog/dose
Legg til som favoritt
Trimbow inh pulv 88/5/9mcg
Legg til som favoritt
Trimbow Inh aerosol 87 mikrog/dose/5 mikrog/dose/9 mikrog/dose
Legg til som favoritt
Daxas Tab 500 mikrog
Legg til som favoritt
Bufomix Easyhaler Inh pulv 160 mikrog/4,5 mikrog
Legg til som favoritt
Postafen Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Trelegy Ellipta Inh pulv 92 mikrog/55 mikrog/22 mikrog
Legg til som favoritt
Oxis Turbuhaler Inh pulv 9 mikrog/dose
Legg til som favoritt
Spiriva Resp inh væ 2,5mcg inh
Legg til som favoritt
Solvipect Comp Mikst 2,5 mg/ml/5 mg/ml
Legg til som favoritt
Inuxair Inh aerosol 100 mikrog/6 mikrog
Legg til som favoritt
Acetylcystein Sandoz Brusetab 200 mg
Legg til som favoritt
Aerius Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Alvesco Inh aerosol 160 mikrog/dose
Legg til som favoritt
Oxis Turbuhaler Inh pulv 4,5 mikrog/dose
Legg til som favoritt
Relvar Ellipta Inh pulv 184 mikrog/22 mikrog
Legg til som favoritt
Teofyllin Aurora Medical DEPOTtab 200 mg
Legg til som favoritt
Enerzair Br inhp 114/46/136mcg
Legg til som favoritt