Barn

Når bør barn holdes hjemme fra barnehage?

Barnehagebarn er mer utsatt for sykdom enn barn som ikke går i barnehage, og barnehager er utsatt for små utbrudd med for eksempel lus, brennkopper eller småmark. For mange sykdommer er det allmenntilstanden til barnet som bestemmer om barnet kan gå i barnehage eller ikke. 

Når bør barn holdes hjemme fra barnehage?

Foreldre, som kjenner barna aller best er de flinkeste til å vurdere om sine barn kan gå i barnehage eller ikke. Å holde barna hjemme når det trengs er viktig både for å begrense smitte og selvfølgelig for barnas egen del. 

Husk at god hygiene er viktig for å begrense smitte!

Må barnet være hjemme fra barnehage ved oppkast eller diaré?

Etter akutt oppkast eller diaré skal barn holdes hjemme i minimum 48 timer etter siste oppkast/diaré. Mange av virusene, for eksempel norovirus, som forårsaker mage- og tarminfeksjoner smitter lett, og barn kan være smittsomme opptil 48 timer etter oppkast eller diaré. Her må foreldre smøre seg med tålmodighet og holde barna hjemme selv om de er friske andre dagen etter oppkast eller diaré.

Må barn være hjemme fra barnehage ved feber?

Barn med feber bør holdes hjemme fra barnehage. Feber er ikke en sykdom i seg selv, men et symtpom på at kroppen arbeider med noe og barnet bør få være hjemme.

Må barn være hjemme fra barnehage ved øyekatarr?

Ved øyekatarr med mye puss kan barn gå i barnehagen igjen dagen etter behandlingsstart eller når pusset er borte forutsatt at allmenntilstanden er god.

Må barn være hjemme fra barnehage ved forkjølelse eller influensa?

Ved forkjølelse kan barn gå i barnehage når allmenntilstanden tilsier det.

Barn med influensa kan følge samme råd som ved forkjølelse og gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være fornuftig å holde barnet hjemme lenger.

Må barn være hjemme fra barnehage ved ørebetennelse?

Ved ørebetennelse kan barnet gå i barnehage når allmenntilstanden tilsier det.

Må barn være hjemme fra barnehage ved brennkopper?

Brennkopper er svært smittsomt. Barn med brennkopper bør holdes hjemme til brennkoppene er under kontroll og enten dekkes helt til eller når utslettet er såpass tilhelet at det ikke lenger er fare for smitte ved berøring.

Må barn være hjemme fra barnehage ved hodelus? 

Hodelus smitter lett, men det er ikke nødvendlig å sende barn hjem fra barnehagen hvis dette oppdages. Man bør begynne behandling mot hodelus samme kveld som hodelus oppdages. Barnet kan fortsette å gå i barnehage mens behandlingen foregår. Husk å informere vennekrets og barnehage om at det er funnet lus! 

Må barn være hjemme fra barnehage ved kikhoste?

Hvis man begynner behandlingen mot kikhoste tidlig i sykdomsforløpet er som regel barnet smittefri fem dager etter oppstart av behandlingen. Barnet bør være hjemme i disse fem dagene. Ved oppstart senere i sykdomsforløpet er man mye mindre smittsom, og barn kan gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling. 

Må barn være hjemme fra barnehage ved E-coli-infeksjon?

Dersom man har fått påvist E-coli skal barnet være hjemme til fem negative kontrollprøver er levert. Dersom noen i familien til barnet har fått påvist E-coli skal barnet være hjemme til det foreligger tre negative avføringsprøver fra barnet. 

Må barn være hjemme fra barnehage ved Kusma?

Kusma er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og gis når barnet er 15 måneder. Dersom uvaksinerte barn får kusma skal barnet holdes hjemme i 9 dager etter at hevelsen har gått ned. Hvis alle andre barn i barnehagen er vaksinerte, er det allmenttilstanden til barnet som avgjør når han/hun kan gå i barnehagen igjen. 

Må barn være hjemme fra barnehage ved røde hunder?

Vaksine mot røde hunder inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og for vaksinerte barn er det lite sannsynlig at et utslett er forårsaket av røde hunder. Dersom et barn får røde hunder skal barnet være hjemme i minimum fem dager etter utbrudd av utslett.

Må barn være hjemme fra barnehage ved vannkopper?  

Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommer, og er mildere i sykdomsforløpet for barn (med normalt immunforsvar) enn for voksne. Får man vannkopper som barn er man immun mot dette resten av livet. Barn kan gå i barnehage når utslettet har begynt å tørke inn. 

Må barn være hjemme fra barnehage ved barnemark?

Barnemark er ikke farlig, men er svært plagsomt. Når man påviser barnemark er det viktig å begynne med behandling raskt, fordi det er veldig smittsomt. Legemidler mot barnemark, som Vermox og Vanquin, kan kjøpes uten resept fra lege. Barn kan gå i barnehage når behandling er påbegynt.  

Kilde:
Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert: januar 2019

Les mer: