Forkjølelse og influensa

Influensavaksine

For gravide og visse sykdomsgrupper kan det være farlig å få influensa. Disse anbefales derfor å ta influensavaksine. Virusene som forårsaker influensa endrer seg ofte, og risikogruppene anbefales derfor å vaksinere seg på nytt hvert år.  Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i perioden september-oktober. Full beskyttelse oppnås etter 1 til 2 uker.

Influensavaksine

Influensavaksine

Influensa er forårsaket av ulike influensavirus. Det finnes tre hovedgrupper med influensavirus som gir sykdom hos mennesker; type A, B og C. Virusene endrer seg litt fra år til år, og hvor mange som blir syke av influensa er avhengig av hvor mye virusene har endret seg. Årlig produseres det en influensavaksine som skal beskytte mot sesongens influensa. De i risikogruppene anbefales å ta influensavaksinen hvert år. 

Bivirkninger av influensavaksine

Som alle andre legemidler kan også  influensavaksinen gi bivirkninger. Vanlige bivirkninger er irritasjon og hevelse på injeksjonsstedet. Lett ubehag i form av feber, hodepine og tretthet kan forekomme i 1-2 dager etter vaksineringen.

Influensavaksine for sesongen 2018/2019

Influensavaksinen for den nordlige halvkule for influensaperioden 2018/2019 inneholder tre influensavirus: A(H1N1)-viruset (svineinfluensa), A(H3N2)-viruset og en variant av B-viruset.

Influensavaksinen skal altså beskytte mot disse tre influensavirusene.

Det finnes også en firevalent-vaksine som i tillegg inneholder en annen variant av B-viruset, sammen med de nevnte influensavirusene over. Denne vaksinen inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray. Denne vaksinen har en nedre aldersgrense på 2 år og en øvre aldersgrense på 17 år.

Hvem anbefales influensavaksine?

Visse grupper er mer utsatt for alvorlig sykdom eller død som følge av influensa og er anbefalt å ta influensavaksinen hvert år som forebyggende behandling. Dette gjelder:

  • Personer med kroniske luftveissykdommer, hjerte-/karsykdommer eller nevrologisk sykdom eller skade
  • Personer med kronisk lever- eller nyresvikt
  • Personer med diabetes type 1 eller type 2
  • Personer med nedsatt infeksjonsforsvar
  • Personer over 65 år
  • Beboere på alders- og sykehjem
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
  • Personer med betydelig fedme (BMI over 40)

Influensavaksinen anbefales i tillegg til personer som har regelmessig kontakt med levende gris. Hensikten er å beskytte grisene mot influensasmitte og hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Helsemyndighetene anbefaler også at helsepersonell med pasientkontakt tar influensavaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan utgjøre en betydelig smittekilde for sine pasienter dersom de selv blir smittet.

Det anbefales også at beboere i hustander med immunsupprimerte (nedsatt immunforsvar) personer vaksinerer seg.

Anslagsvis dør 900 personer hvert år i Norge som følge av influensa. Nær 1 milllion mennesker har økt risiko for komlikasjoner på grunn av influensa. Om du tilhører en av de nevnte gruppene over bør du ta kontakt med fastlegen for å kontrollere om du bør ta influensavaksinen. 

Vaksinasjon i apotek

Hos Vitusapotek kan du hente ut og sette influensavaksinen din direkte på apoteket. I dag tilbyr over 200 av våre Vitusapotek rundt om i hele landet denne tjenesten. Les mer om vaksinasjon i apotek og finn ditt nærmeste apotek som setter vaksinen her

Forebygging av influensa

Generelle smitteforebyggende råd er viktig for å beskytte seg mot influensa. Vask hendene ofte og grundig. Bruk hånddesinfeksjonsmiddel når du ikke har tilgang til håndvask. Du bør ikke hoste og nyse mot andre, og bruk papirlommetørkle. Dersom du er syk, bør du holde deg hjemme fra arbeid, skole eller barnehage.

Det viktigste forebyggende tiltaket mot influensa er forøvrig influensavaksinasjon.

 

Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Norsk helseinformatikk for helsepersonell og Norsk Legemiddelhåndbok.

Sist oppdatert: oktober 2018

Les mer: