Forkjølelse og influensa

Influensavaksine

For gravide og visse sykdomsgrupper kan det være farlig å få influensa. Disse anbefales derfor å ta influensavaksine. Virusene som forårsaker influensa endrer seg ofte, og risikogruppene anbefales derfor å vaksinere seg på nytt hvert år. Du kan sette influensavaksine for sesongen 2019/2020 i ett av våre mange Vitusapotek, og bestille vaksinen på nett. Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i perioden september-oktober. Full beskyttelse oppnås etter 1 til 2 uker.  

BESTILL VAKSINASJON TIL DITT VITUSAPOTEK
Totalpris 399 kr for resept, vaksine og vaksinering

Influensavaksine

Vaksinasjon i apotek

Hos Vitusapotek kan du hente ut og sette influensavaksinen din direkte på apoteket. I dag tilbyr over 200 av våre Vitusapotek rundt om i hele landet denne tjenesten. Les mer om vaksinasjon i apotek eller bestill din influensavaksine på evaksine.no.

Slik fungerer det:

 1. Resept bestilles på evaksine.no. En lege vil vurdere om vaksine kan gis og skriver ut en e-resept på vaksinen. Her velger du hvilket apotek du ønsker å få satt vaksinen i. 
 2. Innen 24 timer kan du hente og få satt influensavaksinen direkte på apoteket av helsepersonell som har fått opplæring i å sette vaksiner. 
 3. Vent 20 minutter på apoteket etter vaksinen er satt. Dette for å å ha hjelp tilgjengelig dersom en allergisk reaksjon skulle oppstå. 

OBS! Vi kan kun sette influensavaksiner som hentes ut på det apoteket du ønsker å vaksineres, fordi vi må være sikre på at vaksinen er oppbevart under riktige forhold før vaksinasjon. 

Pris på influensavaksine

Pris på influensavaksinering i Vitusapotek er 399 kr. Dette inkluderer resepten, selve vaksinen og vaksinasjonen. 

Hvordan virker influensavaksine?

Influensa er forårsaket av ulike influensavirus. Det finnes tre hovedgrupper med influensavirus som gir sykdom hos mennesker; type A, B og C. Virusene endrer seg litt fra år til år, og hvor mange som blir syke av influensa er avhengig av hvor mye virusene har endret seg. Årlig produseres det en influensavaksine som skal beskytte mot sesongens influensa. Den inneholder inaktiverte deler av ulike typer influensavirus.

Ved injeksjon vil immunsystemet mobiliseres og gjøre seg kjent med disse virusdelen. Hvis man da senere utsettes for et aktivt influensavirus, vil immunsystemet ha bygget opp hukommelse som gjør at det kan gjenkjenne viruset raskt. Dette gjør da at immunsystemet umiddelbart kan sette i gang tiltak for å bekjempe viruset, og man reduserer risikoen for at viruset kan dele seg fritt og spre infeksjonen. Derfor vil man ofte få en mindre reaksjon på influensaviruset, og ikke bli like syk som man ville blitt uten vaksine.

Viruset får ikke fritt spillerom i kroppen, det blir oppdaget raskere, og kroppen har de riktige verktøyene klare for å motarbeide spredningen. 

Bivirkninger av influensavaksine

Som alle andre legemidler kan også  influensavaksinen gi bivirkninger. Vanlige bivirkninger er irritasjon og hevelse på injeksjonsstedet. Lett ubehag i form av feber, hodepine og tretthet kan forekomme i 1-2 dager etter vaksineringen.

Influensavaksine for sesongen 2019/2020

De i risikogruppene anbefales å ta influensavaksinen hvert år. Influensavaksinen for den nordlige halvkule sesongen 2019/2020 er firevalent-vaksine (tetravalent). Den inneholder to influensavirus av A-stammen og to virus av B-stammen:

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-liknende virus
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-liknende virus
 • B/Colorado/06/2017-liknende virus (B/Victoria/2/87 lineage)
 • B/Phuket/3073/2013-liknende virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

Hvem anbefales influensavaksine?

Rundt 1,6 millioner mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner som følge av influensa. Disse er mer utsatt for alvorlig sykdom eller død og er anbefalt å ta influensavaksinen hvert år som forebyggende behandling. Dette gjelder:

 • Personer med kroniske luftveissykdommer, hjerte-/karsykdommer eller nevrologisk sykdom eller skade
 • Personer med kronisk lever- eller nyresvikt
 • Personer med diabetes type 1 eller type 2
 • Personer med nedsatt infeksjonsforsvar
 • Personer over 65 år
 • Beboere på alders- og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Personer med betydelig fedme (BMI over 40)

Influensavaksinen anbefales i tillegg til personer som har regelmessig kontakt med levende gris. Hensikten er å beskytte grisene mot influensasmitte og hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Helsemyndighetene anbefaler også at helsepersonell med pasientkontakt tar influensavaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan utgjøre en betydelig smittekilde for sine pasienter dersom de selv blir smittet.

Det anbefales også at beboere i hustander med immunsupprimerte (nedsatt immunforsvar) personer vaksinerer seg.

Anslagsvis dør 900 personer hvert år i Norge som følge av influensa. Om du tilhører en av de nevnte gruppene over bør du ta kontakt med fastlegen for å kontrollere om du bør ta influensavaksinen. 

Forebygging av influensa

Generelle smitteforebyggende råd er viktig for å beskytte seg mot influensa. Vask hendene ofte og grundig. Bruk hånddesinfeksjonsmiddel når du ikke har tilgang til håndvask. Du bør ikke hoste og nyse mot andre, og bruk papirlommetørkle. Dersom du er syk, bør du holde deg hjemme fra arbeid, skole eller barnehage.

Det viktigste forebyggende tiltaket mot influensa er forøvrig influensavaksinasjon.

 

Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Norsk helseinformatikk for helsepersonell og Norsk Legemiddelhåndbok.

Sist oppdatert: September 2019

Les mer: