Vitusapotek
Allergi

Dyreallergi

Allergi mot dyr forekommer hos cirka 10 % av befolkningen. De fleste dyr kan gi allergi. For å utvikle allergi mot dyr, må man først ha vært i kontakt med dyret. Den beste behandlingen ved dyreallergi er å fjerne dyret som fremkaller allergi fra omgivelsene.

Dyreallergi
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 25.11.2022

Hva er dyreallergi?

Allergi mot dyr skyldes at kroppens immunsystem overreagerer på allergener fra dyr. De fleste pelsdyr kan utløse allergiske reaksjoner. Dyreallergener finnes derimot ikke bare i pelsen, men også i huden, urinen og spyttet til dyr.

Risikoen for å utvikle dyreallergi øker hvis det er allergi i nær familie. Allergier utvikles vanligvis i barnårene, men også voksne kan få dyreallergi. Dyreallergi er vanlig hos personer med astma.

Hvilke dyr kan gi allergi?

De fleste dyr kan gi allergi hos disponerte personer. Katt, hest og hund gir flest allergiplager. De eneste dyrene som ikke fremkaller allergi er skilpadde og akvariefisk.

Symptomer på dyreallergi

Dyreallergi gir symptomer som kløende og rennende øyne og nese, nysing, tett nese og astma. I tillegg kan hudreaksjoner i form av eksem og elveblest forekomme ved direkte kontakt med dyret.

Gode råd for å forebygge dyreallergi

  • Unngå anskaffelse av dyr dersom det er mye allergi i familien. Det er en stor risiko for at personer med for eksempel pollenallergi vil utvikle kryssallergi mot dyr, dersom de eksponeres for dyr over tid
  • Velger du likevel å ha dyr, vær nøye med renholdet og unngå tepper i huset
  • Skilpadder og akvariefisk regnes som allergisikre. Det er forbudt å innføre skilpadder til Norge, men Mattilsynet gir tillatelse for enkelte skilpaddetyper dersom allergi oppgis som årsak. Vær oppmerksom på at fiskefôr kan være allergifremkallende. I tillegg øker akvariet luftfuktigheten, noe som kan gi økt risiko for middallergi

Behandling av dyreallergi

Den viktigste og mest effektive behandlingen ved dyreallergi er å fjerne dyret fra omgivelsene dine. Medisiner er ingen god løsning, men kan være nødvendig dersom det ikke er mulig å unngå eksponering for dyret.

Når bør du kontakte lege ved dyreallergi?

  • Ved symptomer på allergi bør du ta kontakt med lege slik at du får stilt riktig diagnose og legen kan vurdere om du trenger forebyggende behandling


Kilder: Eget informasjonsmateriell, Helsenytt, Norges Astma- og Allergiforbund, Pasienthåndboka