Vitusapotek
Allergi

Muggsoppallergi

Muggsoppallergi kan være vanskelig å skille fra andre allergier. Muggsopp er ulike sopparter som forekommer naturlig på blant annet kvister, jord og blader. De finnes både inne og ute, og spesielt på mørke og fuktige steder. Mest muggsopp er det i overgangen sommer/høst.

Muggsoppallergi
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Det er sporene muggsoppen avgir til luften man reagerer på, ikke selve muggsoppen. Barn og unge rammes oftere av muggsoppallergi enn voksne, og størst betydning har den for astmatikere. I motsetning til pollenkorn, er muggsoppsporene så små at de passerer gjennom filteret i nesen. Dermed kommer sporene langt ned i lungene hvor de kan gi reaksjoner.

Symptomene ved muggsoppallergi kan forveksles med symptomene ved pollenallergi. Ved muggsoppallergi er det imidlertid ikke så vanlig med reaksjoner i øynene. Typiske reaksjoner ved muggsoppallergi er astmaheshet, rennende nese og kriblende hals.

Gode råd

  • Hold huset rent, tørt, lyst og luftig.
  • Innetemperaturen bør være under 22 °C.
  • Luftfuktigheten inne bør være lav (under 40 % relativ fuktighet).
  • Gjør rent ofte og grundig.
  • Unngå fukt. Vær spesielt oppmerksom på bad.
  • Mugg trives godt i blomsterjord, så skift jord i pottene ofte.

Behandling

En viktig del av behandlingen er å unngå steder med mye muggsopp. I hus og boder som har vært avstengt en stund finnes det gjerne mye muggsopp.

Medisiner mot allergi kan være nødvendig. Valg av medisiner skal avgjøres av legen din.

Hvis du bruker allergimedisiner på resept, kan du kjøpe disse her.

Når bør du kontakte lege ved muggsoppallergi?

Kontakt lege dersom du opplever symptomer på allergi. Legen kan stille riktig diagnose og gi deg forebyggende medisiner, dersom det er aktuelt.


Kilder: Eget informasjonsmateriell, Helsenytt