Vitusapotek
Allergi

Middallergi

Middallergi er en type luftveisallergi som kan gi symptomer som tett og rennende nese. Midden finnes typisk i sengetøy. Ved middallergi er det viktig å redusere kontakten med midd. Middallergi er en viktig faktor for utvikling av allergi og astma.

Middallergi

Hva er midd?

Midd er 0,2 - 0,4 mm lange smådyr som er i slekt med edderkopp og flott. Vanligvis ser man ikke midden med det blotte øyet. Den mest kjente og plagsomme midden er husstøvmidden. Husstøvmidden lever hovedsakelig av flass (hudavfall). Midden trives best i varme, fuktige og næringsrike omgivelser, og finnes typisk i senger og stoppede møbler.

Årsak til middallergi

Risikoen for å få middallergi øker dersom man har atopisk eksem, allergi eller allergisk astma eller har noen i nær familie med en slik atopisk sykdom, samt de som utsettes for mye midd i hjemmet.

Symptomer på middallergi

Typiske symptomer på middallergi er tett og rennende nese, spesielt om natten. Atopisk eksem og allergiske øyereaksjoner kan bli verre ved nærkontakt med midd, og i verste fall føre til astma.

Gode råd

  • Det viktigste er godt renhold. Hyppig utlufting, vask og støvsuging kan bidra til å holde middbestanden nede
  • Sørg for lav luftfuktighet, spesielt på soverommet
  • Hold soveromstemperaturen på ca. 15 °C
  • Vask sengetøyet på 60 °C
  • Unngå vegg-til-veggtepper og andre støvsamlere
  • Ikke bruk vifteovner som blåser støvet opp i luften
  • Bruk gjerne middtrekk som stenger midden ute. Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det gis et engangsbidrag til dekning av utgifter til middtrekk for madrass og pute. Se utgifter til middrekk av Astma- og Allergiforbundet

Behandling av middallergi

Tiltak for å redusere vekstvilkårene for midd er viktig. Mange trenger også medisiner i tillegg. Dette tilpasses eventuelt individuelt av legen.

Hvis du bruker allergimedisiner på resept, kan du kjøpe disse her.

Når bør du kontakte lege?

  • Dersom du opplever symptomer på middallergi. Legen kan stille riktig diagnose og vurdere behovet for forebyggende medisin


Kilder: Norsk helseinformatikk, Norges Astma- og Allergiforbund