Vitusapotek
Diabetes

Blodsukkermåling

Å måle blodsukker er en viktig del av den daglige rutinen for diabetikere. Her får du noen gode råd om hvordan du skal måle blodsukker på riktig måte, slik at du er sikret korrekt resultat og unngår smerter ved blodsukkermålinger.

Person som måler blodsukker ved å holde blodsukkeraparat med teststrimmel mot bloddråpe på finger
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 23.11.2023

Hvordan måler du blodsukkeret ditt?

Før blodsukkeret måles skal man ha rene og tørre hender. Vask og tørk derfor hendene godt. Bruk gjerne varmt vann for å øke blodsirkulasjonen, da kan det bli lettere å få ut blod og gjøre mindre vondt å stikke. Dersom du ikke har såpe og vann tilgjengelig kan du bruke en desinfeksjonsserviett

Hvordan man måler blodukkeret avhenger av hva slags apparat man bruker. Noen apparater krever innputt av en og en strimmel, andre har kasetter med strimler.

For å måle blodsukker med blodsukkerstrimler går man frem på følgende måte:

 • Sjekk at måleapparatet er kalibrert/kodet, dersom apparatet ditt krever det.
 • Sett en teststrimmel inn i måleapparatet ditt. Pass på at teststrimmelen ikke har gått ut på dato.
 • Lad stikkepennen og stikk deg i fingeren. Stikk gjerne på siden av fingertuppen og varier stikkstedet fra gang til gang. Tilpass stikkepenn til minst mulig dybde, men nok til at du får ut blod.
 • Dersom du måler ofte eller har problemer med å få ut blod kan du stikke på sidene av håndbaken, husk da å bruke et annet forstykke på stikkepennen ment for dette.
 • Dersom det er mulig, tørk bort den første bloddråpen, og la det danne seg en ny ordentlig bloddråpe.
 • Ikke press ut blod fra fingeren, men trykk heller forsiktig helt nede ved håndleddet, fortsett oppover til fingeren for å øke blodtilførselen. Stopp når du nærmer deg stikkstedet. Klemmer du for hardt kan det komme vevsvæske ut sammen med blodet, det forstyrrer resultatet.
 • Påfør bloddråpen på enden av teststrimmelen. Blodet suges opp automatisk, og et lydsignal fra blodsukkerapparatet vil bekrefte at den har fått nok blod.
 • Apparatet gir deg blodsukkerverdien din i løpet av få sekunder. Noter gjerne ned svaret i din diabetesdagbok. Oversikt over egne målinger kan være svært nyttig. Noen nyere apparater samler også resultatene i en medfølgende app, slik at man har oversikt over målinger på telefonen. 
 • Sett beskyttelseshetten på lansetten før du kaster den.

Når bør du måle blodsukkeret ditt?

Normalt måler man blodsukker i forbindelse med måltider, dersom man har diabetes type 1. Dette er for å regulere hvor mye insulin man skal injisere for å holde blodsukkeret på et gunstig nivå. Jo oftere man måler blodsukkeret, jo bedre kontroll får man over sin egen diabetes. Normalt blodsukker ligger mellom 4 og 6 mmol/liter. Etter et måltid med mye karbohydrater kan blodsukkeret stige til omkring 7 mmol/liter. Etter langvarig faste kan det også ligge så lavt som mellom 3 og 4 mmol/liter. Blodsukkeret regnes som for lavt hvis det ligger på eller under 3 mmol/liter.Ved for lavt blodsukker trenger man inntak av raske karbohydrater/sukker, og ved for høyt blodsukker trenger man injeksjoner med insulin. Les mer om behandling ved diabetes her. 

Hvor godt man kjenner symptomene på lavt, normalt og høyt blodsukker varierer, og dermed vil behovet for egenmålinger også variere. Hvor ofte du bør måle blodukker avhenger av egen sykdom og hvor godt kontrollert blodsukkeret er.

I følgende situasjoner bør du måle blodsukkeret:

 • Når du tror blodsukkeret ditt kan være for lavt.
 • Når du har symptomer på høyt blodsukker (for eksempel ved tørste eller slapphet).
 • Før du legger deg, dersom det er fare for føling om natten.
 • Før du kjører bil, dersom det er fare for føling mens du kjører.

Når bør du måle oftere?

Visse tilstander kan påvirke blodsukkeret og gir behov for å måle blodsukkernivået oftere. Noen av disse tilstandene følger under.

 • Ved sykdommer eller symptomer som oppkast, diaré, forkjølelse, influensa eller feber kan blodsukkeret bli høyere enn normalt og vanskelig å regulere.
 • Under en graviditet. Les mer om diabetes og graviditet.
 • Ved skifte av medisiner.
 • Ved menstruasjon, de fleste får høyere blodsukker uka før menstruasjonen. P-pillebruk kan også gi en økning i blodsukkernivået.
 • Ved stress. Stress kan påvirke blodsukkeret ditt forskjellig. Langvarig stress gir oftest en økning i blodsukkeret.
 • Ved fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet vil oftest senke insulinbehovet.
 • Når du eventuelt drikker alkohol. Alkohol øker risikoen for føling (lavt blodsukker), og kan samtidig maskere symptomene på føling.
 • Ved reise. Les mer om diabetes og reise.
 • Når gjennomsnittsblodsukkeret (HbA1c) er for høyt, kan det være hensiktmessig med hyppigere målinger i en periode.

Oppbevaring av teststrimler

Blodsukkerstrimlene skal oppbevares i originalboksen ved romtemperatur. Lukk alltid boksen etter bruk. Blodsukkerstimlene bør ikke utstettes for fukt, kulde eller ekstrem varme. Oppbevar derfor ikke blodsukkerstrimlene på badet. Ikke bruk blodsukkerstrimlene etter utløpsdato.

Bestill resepter her.

Kilder:
Diabetesforbundet, Accu-Chek, Abbot, Bayer Diabetes Care, Helsebiblioteket og Norsk elektronisk legehåndbok.

Les mer: