Vitusapotek
Diabetes

Diabetes type 2

Ved diabetes type 2 virker ikke insulinen i kroppen godt nok, og man får forhøyet blodsukker. Forekomsten av diabetes type 2 er økende, og man tror at omtrent 250 000 har uoppdaget diabetes. Arv, overvekt og fysisk inaktivitet er viktige årsaker til utvikling av diabetes type 2.

Diabetes type 2
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 28.11.2022

Hva er diabetes type 2?

Diabetes type 2 er en sykdom hvor kroppen ikke klarer å regulere blodsukkeret som normalt. Hovedårsakene er redusert produksjon av insulin og/eller at insulinet ikke virker godt nok. Uten nok insulin, eller insulin som virker for dårlig klarer ikke kroppen å transportere sukker i blodet videre inn til cellene. Dermed klarer ikke kroppen å bruke sukker som energikilde, dette fører til de karakteristiske symptomene på diabetes.

Årsaker til diabetes type 2

Diabetes type 2 skyldes ofte en kombinasjon av ulike faktorer. Noen er arvelig disponert for å få diabetes, men livsstilen vår avgjør i stor grad om vi får diabetes. Risikofaktorer for å utvikle diabetes type 2 er:

 • Lite mosjon
 • Overvekt
 • Usunt kosthold med mye kaloririk og fet mat
 • Etnisk bakgrunn fra Sørøst-Asia, Afrika og Midt-Østen
 • Høy alder

Mange har diabetes type 2 uten å vite om det

Det er antatt at omtrent halvparten av alle med diabetes type 2 ikke selv vet at de har sykdommen. Hvis du tror du er i faresonen for å få diabetes, kan du teste din diabetesrisiko her.

Symptomer på diabetes type 2

Symptomene på diabetes type 2 vil ofte være diffuse og komme gradvis. Etter hvert som blodsukkeret blir høyere, kan typiske symptomer på høyt blodsukker vise seg:

 • Sterk tørste og hyppig vannlating
 • Tretthet
 • Vekttap
 • Kvalme

Gode råd ved diabetes type 2

Senkomplikasjoner ved diabetes type 2

Høyt blodsukker over tid skader kroppens blodårer. Dette gir økt risiko for at andre sykdommer kan oppstå som følge av diabetes. Diabetes type 2 er en medvirkende årsak til utvikling av en rekke sykdommer og plager:

 • Hjerteinfarkt
 • Nyresykdom
 • Hjerneslag
 • Nedsatt syn eller blindhet
 • Impotens
 • Smertefull nevropati (nervesykdom)
 • Fotkomplikasjoner

Senkomplikasjoner som følge av diabetes kan forebygges ved å sørge for god blodsukkerkontroll og jevnlig kontroll hos lege. I tillegg bør man unngå eller minimere andre risikofaktorer for senkomplikasjonene, som høyt blodtrykk, overvekt, røyking og høyt kolesterol.

Behandling av diabetes type 2

Livsstilsendringer

Livsstilsendringer bør alltid inngå i behandling av diabetes type 2, og regnes ofte som den viktigste behandlingen. Økt fysisk aktivitet, riktig kosthold og vektreduksjon kan bidra til å senke blodsukkeret. For mange er livsstilsendringer nok for å holde sykdommen under kontroll.

Blodsukkersenkende tabletter

Dersom sykdommen ikke blir tilstrekkelig behandlet med livsstilendringer kan det bli nødvendig med blodsukkersenkende tabletter, også kjent som antidiabetika. Antidiabetika virker ved å øke utskillelsen av insulin, øke følsomheten/virkningen til insulin, reduserer kroppens egenproduksjon av sukker, øke opptak av sukker inn til cellene eller ved å redusere opptaket av karbohydrater fra tarmen.

Insulin

Insulin kan også være en behandlingsform ved diabetes type 2, dersom insulinmangel (og ikke insulinfølsomheten) er det dominerende. Noen diabetikere bruker en kombinasjon av insulin og blodsukkersenkende tabletter.

Du kan kjøpe dine reseptpliktige medisiner 

Når bør du kontakte lege ved diabetes type 2?

 • Dersom du mistenker at du har diabetes.
 • Ved symptomer som sterk tørste, slapphet og hyppig vannlating.

Kilder:
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norges Diabetesforbund, World Health Organization (WHO), Norsk elektronisk legehåndbok og Felleskatalogen.