Vitusapotek
Hjerne og nerver

Alzheimer

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Ved Alzheimers sykdom ødelegges nervecellene i hjernen og det første symptomet er vanligvis hukommelsessvikt. Alzheimers sykdom er vanligst hos eldre over 65 år, og forekomsten øker med alderen.

Alzheimer
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Hva er Alzheimers sykdom?

Alzheimers sykdom er en kronisk og ofte gradvis forverrende sykdom som fører til tap av mentale funksjoner som hukommelse, og etter hvert evnen til å utføre praktiske oppgaver. Sykdommen er oppkalt etter den tyske legen Alois Alzheimer som beskrev sykdommen for første gang i 1907.

Forekomst

I Norge regner man med at om lag 70 000 har demens. Av disse har ca 60 % Alzheimers sykdom. Demens rammer ikke bare eldre, men forekomsten er økende med stigende alder.

Årsak

Årsaken til Alzheimers sykdom antas å skylde en kominasjon av flere forhold. Høy alder er en viktig risikofaktor for å utvikle en demenssykdom. Personer som har nære slektninger med Alzheimer sykdom har også en forhøyet risiko for å bli rammet. Andre risikofaktorer er blant annet høyt blodtrykk og diabetes.

Hva skjer i hjernen ved Alzheimers sykdom?

Alzheimers sykdom er en hjernesykdom hvor forbindelsen mellom hjernecellene ødelegges. Skaden begynner i området rundt tinninglappen og spres etter hvert til større deler av hjernen. Mellom nervecellene i hjernen dannes såkalte senile plakk (proteinavleiringer) som er giftig for hjernecellene. Inne i hjernecellene vil trådene som holder cellestrukturen sammen begynne å nøste seg slik at det dannes floker. Hjernecellene skades og dør. I tillegg vet man at mengden av signalstoffet acetylkolin, som er nødvendig for å knytte kontakt mellom hjernecellene, reduseres.

Symptomer og sykdomsutvikling 

Alzheimers sykdom er en snikende sykdom som utvikler seg gradvis og som i starten kan være vanskelig å oppdage. I første fase av sykdommen oppstår ofte symptomer som hukommelsesforstyrrelser (tap av nye minner), vanskeligheter med å lære nye ting og finne riktige ord og personlighetsforandringer med svingninger i humøret. For mange er de første symptomene bare at man har litt rar oppførsel og at man har problemer med å huske navn på personer man kjenner godt.

Etter hvert som sykdommen utvikler seg blir språkproblemene mer uttalte og evnen til å huske blir dårligere. Desorientering kan oppstå, og man kan gå seg bort på kjente steder. I siste fase av sykdommen vil man få problemer med å utføre dagligdagse oppgaver, og man vil ha behov for tilsyn og hjelp.

Praktiske råd for deg med demens

  • Hold orden og la ting ha faste plasser
  • Sørg for kjente omgivelser og behold kjente møbler og bilder i hjemmet
  • Sørg for faste rutiner og regelmessighet
  • Ha gjerne en dagbok og/eller timeplan
  • Ha kalender og klokke lett synlig
  • Ha gjerne en notatblokk ved telefonen

Behandling

Det finnes ingen behandling som kan kurere sykdommen, men noen kan ha nytte av medisiner som kan lindre enkelte symptomer.

Her kan du bestille dine reseptpliktige medisiner hos oss.

Når bør du kontakte lege?

  • Ved mistanke om Alzheimers sykdom, enten det gjelder deg selv eller en pårørende, med bakgrunn i adferds- og personlighetsendringer eller stadig mer fremtredende glemsomhet


Kilder: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Norsk elektronisk legehåndbok, Folkehelseinstituttet, Helsebiblioteket, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Novartis, alzheimer-europe.org