Vitusapotek
Hjerne og nerver

Urolige bein (restless legs)

Urolige bein (restless legs) er en uimotståelig trang til å bevege beina og kjennetegnes blant annet av kribling, stikking og kløe («mauring») under huden. Symptomene oppleves ofte når man sitter eller ligger i ro på kvelden eller ved sengetid, og lindres ved bevegelse og aktivitet. Det kan være flere ulike årsaker til urolige bein. Diagnosen RLS, restless legs syndrome, stilles på bakgrunn av hyppighet og alvorlighetsgraden av symptomene.

Person ligger i sengen. Flere bein illustrerer at beina er i bevegelse
Profile Picture
Publisert: 12.04.2024
farmasøyt
Madeleine Nygård Stokvik har jobbet som farmasøyt siden 2009 og har mange års erfaring med kundeveiledning i apotek. Hun er nå en av våre faste skribenter, og brenner for å gi våre kunder gode råd og tips på nett. 
Sist oppdatert: 15.04.2024

Hva er restless legs

Restless legs, rastløse bein eller urolige bein, kjennetegnes av kriblinger i beina som lindres ved bevegelse og aktivitet. Ofte oppleves symptomene ved sengetid, eller rett før du sovner, men noen opplever ubehaget allerede tidligere på kvelden. I utgangspunktet er ikke restless legs smertefullt, men noen opplever muskelsmerter og muskelspenninger som følge av kriblingene. Diagnosen Willis-Ekboms sykdom, eller restless legs syndrom (RLS), stilles på bakgrunn av hyppigheten og alvorlighetsgraden av plagene med urolige bein. Forekomsten av RLS er antatt til å være mellom 5-15% blant den vestlige befolkningen, og det er flere kvinner enn menn som er rammet.

Hva er årsaken til restless legs?

Det skilles mellom to former restless legs syndrome, primær og sekundær.

Ved primær restless legs syndrome er årsaken ukjent, men forskning viser at en forstyrrelse i signalstoffet dopamin kan ha betydning. Dopamin produseres og skilles ut av nerveceller i hjernen og har flere viktige funksjoner i nervesystemet blant annet i forhold til bevegelse, motivasjon, konsentrasjonsevne og oppmerksomhet.

Også forstyrrelser i jernomsetningen ser ut til å spille en rolle, og dopamins funksjon er avhengig av jern. Omkring 50 % av de som har diagnosen RLS, kjenner til andre i familien med tilsvarende symptomer. Arv anses derfor å ha en betydning.

Ved sekundær restless legs syndrom ser man symptomene i sammenheng med en bakenforliggende årsak. Tilstander og sykdommer som kan gi urolige bein er:

 • Medisinbruk- Noen typer legemidler kan utløse eller forsterke symptomene.
 • Graviditet- Mange gravide opplever urolige bein i siste trimester. Dersom symptomene har oppstått under graviditet, er det vanlig at disse bedres etter fødsel.
 • Nyresykdom- Pasienter med nyresvikt opplever oftere symptomer.
 • Høyt inntak av alkohol eller koffein kan forstyrre søvnen, og enkelte opplever forverring av symptomene.
 • Inntak av nikotin.
 • Vitamin- og mineralmangel- Jernmangel er forbundet med rastløse bein. Noen mener også at mangel på magnesium kan være en mulig årsak, men dokumentasjonen på dette er mangelfull.

Les mer om jern og jernmangel her

Behandling av restless legs

Det finnes ingen behandling som kurerer restless legs, men det er mulig å lindre symptomene. Mange opplever symptomlindring ved livsstilsendringer og egenbehandling, som for eksempel massasje. For noen kan det være aktuelt med medikamentell behandling.

Gode råd ved urolige bein

Bevegelse letter symptomene ved restless legs, og mange opplever positiv effekt av mosjon. Du bør imidlertid legge treningen til dagtid, da fysiske aktivitet tett opp til sengetid kan utløse eller forverre symptomene. Du kan også forsøke følgende:

 • Tøy musklene på baksiden av leggen før sengetid ved å presse av hælen mot gulvet. Hold i ca 1 minutt og gjenta med det andre beinet.
 • Masser musklene i leggene.
 • Legg varmepakninger eller isposer på leggene.
 • Vær tilbakeholden med koffein og alkohol, spesielt før sengetid.
 • Unngå nikotin.

Om du er plaget med rastløse og urolige bein, er det viktig å finne ut av om symptomene er forårsaket av underliggende årsaker.

Dersom det er mistanke om at symptomene er utløst av medisinbruk, kan legen din vurdere om det bør gjøres endringer i medisineringen. Det kan være endring av tidspunkt for når legemiddelet tas, endring i dosering eller bytte til et annet legemiddel.

Det er også viktig å kontrollere jernstatus, for å finne ut om det er nødvendig med tilskudd av jern.

Medikamentell behandling av restless legs syndrom

Ved alvorlige plager kan det være aktuelt med medikamentell behandling.

Dopamin-agonister er legemidler som ligner på dopamin, og er førstevalg ved medikamentell behandling av restless legs syndrom. Disse legemidlene er ofte forbundet med behandling av Parkinsons sykdom, men har vist å kunne ha effekt også på symptomene ved urolige bein. Doseringen som brukes ved RLS er lavere enn doseringen som brukes ved Parkinsons sykdom, og tas stort sett som en enkeltdose på kvelden.

Det finnes også andre alternativer som kan forsøkes dersom effekten av dopamin-agonister ikke er tilstrekkelig. Dersom du bruker medisiner mot restless legs syndrom er det derfor viktig med regelmessig oppfølging fra lege, slik at effekt og eventuelle bivirkninger kan vurderes underveis.

Når bør lege kontaktes

 • Dersom du er plaget med rastløse bein, og det går ut over søvnkvalitet og hverdagslivet.
 • Om du har forsøkt egenbehandling, men fortsatt er plaget med symptomer.
 • Hvis du står på medikamentell behandling mot restless legs, men opplever manglende effekt.

Kilder: helsebergen.no, legemiddelhandboka.no, nhi.no, Tidsskrift for Den norske legeforeningen, rls.no

Les mer: