Hud og hår

Ringorm

Ringorm, også kalt tinea, skyldes en soppinfeksjon i hudens ytterste lag. Den er ofte lett gjenkjennelig med kløende utslett og en karakteristisk rød ring rundt det berørte området. Navnet stammer fra det lett gjenkjennelige utseende. Alle kan rammes av ringorm, men det er en mer vanlig hudinfeksjon hos barn. Fotsopp (tinea pedis) er også en vanlig form for ringorm. Tilstanden er som regel helt ufarlig.

Ringorm

Hva er ringorm?

Ringorm (tinea) er en vanlig og ufarlig hudinfeksjon forårsaket av flere ulike typer sopp. Ringorm gir lett, kløende utslett i det ytterste laget av huden, ofte med en tydelig rød ring rundt området som er berørt. Fotsopp (tinea pedis) er i dag den mest vanlige formen for ringorm, og rammer som regel ungdom og voksne. Infeksjonen kan også forekomme på resten av kroppen og i hodebunnen (tinea capitis), og i alle aldersgrupper. Likevel er ringorm på kroppen (tinea corporis) mer vanlig hos barn. Soppinfeksjonen smitter lett, fra person til person, via indirekte berøring eller fra husdyr. I sjeldne tilfeller kan ringorm også smitte via jord.

Årsak til ringorm

Ringorm skyldes flere ulike typer sopp, men den mest vanlige er sopp av typen dermatofytter. Sopp lever av døde hudceller på overhuden, og ved en soppinfeksjon reagerer kroppen med betennelsesreaksjoner. Ringorm oppstår når soppen formerer seg og det oppstår en lokal betennelsesreaksjon i huden på det berørte området. Soppen brer seg utover i et ringformet mønster, og bekjempes fra midten av infeksjonsstedet og utover, her av det karakteristiske utseende som ofte ses, spesielt ved ringorm på kroppen.

Symptomer ved ringorm

 • Lokalt utslett.
 • Lett kløe.
 • Ved ringorm på føttene ses ofte løs og fuktig hud mellom tærne eller tørr og flassende hud under føttene.
 • Ved ringorm på kroppen ses ofte en karakteristisk rød ring med normal hud i midten.
 • En eller flere ringer.
 • Enkelte kan ha ringorm uten å få rød ring rundt berørt område.

Sykdomsforløp ved ringorm

Det tar ca. 1-2 uker fra man utsettes for smitte til soppinfeksjonen bryter ut. Noen infeksjoner, avhengig av betennelsesreaksjonen, kan forsvinne igjen av seg selv etter en tid, mens andre krever medisinsk behandling. Ved oppstart av behandling forsvinner smittefaren raskt, innen ett døgns tid.

Behandling av ringorm

Ringorm behandles i de fleste tilfeller med et soppdrepende, reseptfritt legemiddel som påsmøres lokalt på det aktuelle hudområdet. Mest brukt er preparater inneholdende virkestoffet terbinafin, samt kremer inneholdende ulike imidazolgrupper. Det er viktig at behandlingen fortsetter i 1-2 uker etter at symptomene er helt borte. I enkelte tilfeller og ved kraftige infeksjoner kan det være nødvendig å behandle med tabletter på resept fra lege.

Gode råd ved ringorm

 • Bruk luftige klær, sko og undertøy.
 • Soppen som forårsaker ringorm trives best i varmt og fuktig miljø. Idrettsutøvere og personer som svetter mye er derfor spesielt utsatt for ringorm.
 • Ringorm smitter lett. Vær nøye med håndvask og håndhygienen.
 • Unngå felles bruk av håndklær og klær ved utbrudd av ringorm.
 • Vask leker og matter som barna er i kontakt med gjennom dagen.
 • Desinfiserende midler med klorin eller sprit kan benyttes.
 • Forsøk lokal behandling med soppdrepende midler.
 • Fortsett behandling i 1-2 uker etter symptomfrihet, for å være sikker på at du er kvitt all sopp.

Barn kan gå i barnehage/skole dagen etter igangsatt behandling. Ved påvist soppinfeksjon bør offentlige bad, felles dusjer osv. unngås til behandling er startet opp.

Når bør du kontakte lege?

Dersom utslettet ikke blir bedre i løpet av noen uker, kan det være lurt å oppsøke lege. Det kan da hende du har behov for at legen skriver ut soppdrepende midler til deg på resept.

Kilder:

Norsk Helseinformatikk, Helsebiblioteket, Norsk Legemiddelhåndbok