Infeksjoner

Coronavirus

Coronaviruset SARS-CoV-2 gir luftveisinfeksjoner, og konsekvensene av smitte varierer fra mild sykdom til alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen man får av viruset kalles COVID-19. Smitten startet i Kina, men har nå spredt seg til flere områder. Dødsfall er hovedsakelig sett hos de med underliggende sykdommer, men det er foreløpig begrenset med informasjon rundt risikofaktorer for sykdom.

Coronavirus

Coronavirusfamilien

Coronavirusfamilien inneholder flere ulike virus som kan gi luftveisinfeksjoner. Virusutbruddet som startet i Wuhan i Kina i desember 2019, skyldes et coronavirus som nå har fått det offisielle navnet SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). I begynnelsen av utbruddet ble det omtalt som ”2019-novel coronavirus” eller "2019-nCoV". Dette viruset er ikke identifisert i mennesker tidligere. Sykdommen assosiert med viruset kalles COVID-19.

Viruset SARS-CoV, som var ansvarlig for epidemien SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) i 2002, tilhører også coronafamilien. Det nye coronaviruset som gir sykdommen COVID-19 har genetiske likheter med viruset assosiert med SARS. MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-epidemien i 2012 skyldtes også et virus i coronafamilien.

Flere typer coronavirus kan smitte mellom dyr og mennesker. SARS-CoV kom antagelig fra flaggermus via sivetkatter. MERS-CoV smittet fra dromedarer til mennesker. Smitten med SARS-CoV-2 startet på et stort matmarked, så man tror dette viruset også kommer fra dyr.

Spredning og smitte av viruset

Det er påvist at viruset kan smitte mellom mennesker, sannsynligvis med dråpesmitte. De første tilfellene av smitte ble oppdaget i Kina, men viruset har nå spredd seg til flere deler av Asia, og til Australia, Europa, Afrika og Nord-Amerika. Alle tilfeller utenfor Kina kan spores tilbake til opphold i Kina. Viruset er per 17. februar 2020 ikke påvist i Norge, men det er sannsynlig med videre spredning.

WHO erklærte 30. januar 2020 utbruddet for en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". 

Inkubasjonstid

Dette er noe usikkert, men inkubasjonstiden antas å ligge mellom 2-14 dager.

Forebyggende tiltak

Det finnes foreløpig ingen vaksine eller behandling mot sykdommen.

 • Man bør unngå å hoste eller nyse mot andre hvis man er smittet, og gjøre dette i et papirlommetørkle som kastes etterpå eller i armkroken, slik som ved andre luftveisvirus (som influensaviruset).
 • Unngå nærkontakt med personer som viser symptomer på luftveisinfeksjoner.
 • Et viktig forebyggende tiltak er håndvask, helst med såpe og vann, men desinfeksjonsmidler er et alternativ.
 • Vær nøye med å gjennomkoke eller -steke egg og kjøtt hvis du oppholder deg i områder med smitte.

Hvordan forebygge smitte av virus

Bruk av munnbind mot coronavirus

 • Munnbind anbefales ikke til friske personer for å unngå smitte, fordi mange bruker det feil og munnbindet selv kan bli en smittekilde.
 • For de som allerede er syke anbefales munnbind for å ikke smitte andre.
 • Helsepersonell som arbeider med syke anbefales å benytte munnbind.

Symptomer

Coronaviruset SARS-CoV-2 kan gi milde til alvorlige symptomer på luftveisinfeksjon.

Det er sett symptomer som:

 • Feber
 • Hoste
 • Sår hals
 • Lungebetennelse
 • Pustevansker
 • Alvorlig lungesvikt

Når bør lege kontaktes?

 • Hvis du har oppholdt deg i områder med smitte og får symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Hvis du har hatt nærkontakt med en person som er smittet av viruset og får symptomer på luftveisinfeksjon.
   

Slike symptomer kan være feber, hoste, sår hals, smerter i brystet og pustevansker.

Se her for oppdatert informasjon om coronaviruset

Folkehelseinstituttet
World Health Organization
European Centre for Disease Prevention and Control
 

Kilder:

Folkehelseinstituttet, World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control

Sist oppdatert: 17. februar 2020

 

Les mer: