Lunger og luftveier

Lungebetennelse

Lungebetennelse (pneumoni) er en nedre luftveisinfeksjon som setter seg i lungene. Typiske symptomer er tung pust, hoste, og brystsmerter. Lungebetennelse oppstår som oftest etter en øvre luftveisinfeksjon, som for eksempel etter en forkjølelse. Ubehandlet kan en lungebetennelse være svært farlig, og det er derfor viktig å oppsøke lege om du mistenker at du har lungebetennelse.

Lungebetennelse

Hva er lungebetennelse?

Lungebetennelse er en infeksjon i en eller begge av kroppens lunger. Infeksjonen skyldes oftest bakterier (ofte pneumokokker), men kan i noen tilfelller skyldes virus. Lungene våre består av mange små blærer (lungealveoler) som sikrer at kroppen tar opp oksygen og kvitter seg med karbondioksid. Ved en betennelse i disse lungealveolene klarer de ikke å utføre denne oppgaven, og tung pust er derfor et vanlig symptom ved lungebetennelse.

Lungebetennelse er smittsomt, og infeksjonen smitter via dråper fra syke personer som hoster eller nyser. Eldre og personer med nedsatt immunforsvar er mest utsatt.  Lungesykdommer som astma og kols, og hjerte- og karsykdommer øker også sannsynligheten for å bli rammet. Røykere er også disponert for lungebetennelse.

Symptomer på lungebetennelse

Symptomene kan variere, men mest typisk er:

 • Hoste
 • Tung pust
 • Feber
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Knatrelyder i lungene
 • Brystsmerter som gjerne forverres ved hoste, dyp pust eller i spesielle stillinger
 • Slim (kan være farget)

Gode råd ved lungebetennelse

 • Sørg for ro og hvile
 • Dersom du har feber er det viktig å drikke rikelig
 • Unngå røyk
 • Unngå å være ute i kaldt vær

Behandling

Lungebetennelse kan som nevnt skyldes enten virus eller bakterier. En virusinfeksjon skal ikke behandeles med antibiotika, fordi antibiotika ikke virker mot virus. Dersom lungebetennelsen er forårsaket av bakterier det vanlig å behandle med antibiotika i ca. 7-10 dager. Ved bruk av antibiotika er det viktig at tablettene fordeles jevnt utover dagen og at hele kuren fullføres slik legen har forskrevet. Dersom du ikke fullfører kuren kan infeksjonen komme tilbake, og den kan også bli vanskeligere å behandle da bakterier kan utvikle resistens mot antibiotika. Dersom du har resept på antibiotika, kan disse kjøpes her.

Ved smerter og feber kan du bruke reseptfrie smerte- og febernedsettende medisiner. Forhør deg med en farmasøyt om valg av riktig legemiddel i forhold til alder og eventuelle andre sykdommer eller legemidler du bruker.

Det finnes også en vaksine mot lungebetennelse forårsaket av pneumokokkbakterier. Denne tilbys utsatte grupper. En annen pneumokokkvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom du har symptomer på lungebetennelse og allmenntilstanden er dårlig
 • Dersom du har vedvarende hoste eller høy feber over flere dager
 • Dersom du har problemer med å puste eller har smerter i brystet

Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Folkehelseinstituttet, helsebiblioteket.no, Store medisinske leksikon