Vitusapotek
Lunger og luftveier

Hvordan bruke munnbind?

For at munnbind skal ha effekt, er det viktig å bruke det på riktig måte. Et munnbind skal, ved riktig bruk, beskytte både deg og andre mot dråpesmitte. Et munnbind er kun til engangsbruk.

Hvordan bruke munnbind?
Profile Picture
Publisert: 05.08.2020
farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 11.09.2023

Riktig bruk av munnbind

Et munnbind, også kalt kirurgisk munnbind eller medisinsk munnbind, skal redusere faren for å bli smittet, samtidig som det skal forebygge at du kan smitte andre som du befinner deg i nærheten av. For at et munnbind skal beskytte mot smitte, må det tas på og brukes på riktig måte.

Påføring av munnbind

 • Rengjør alltid hendene godt med såpe og vann før munnbindet tas på.
 • Påse at munnbindet er helt intakt før det settes på.
 • Dersom munnbindet er farget, skal den blå siden ut.
 • Ta tak i ørestrikkene og plasser munnbindet over nese og munn.
 • Fest strikkene bak ørene og trekk den øverste kanten over neseryggen, og den nederste kanten godt ned og under haken.
 • Dersom munnbindet skal knytes: sørg for at de øverste snorene går ovenfor ørene og at knuten er stram. De nederste snorene skal gå under ørene og knytes så stramt at det ikke foreligger noen åpning på sidene.
 • Press til over neseryggen slik at munnbindet ligger tett mot huden.
 • Kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
 • Munnbindet skal sitte tett og godt inntil ansiktet og over nesen.

Under bruk av munnbind

 • Unngå å berøre munnbindet mens det er på.
 • Maksimal brukstid for et munnbind er 4 timer
 • Bytt alltid munnbind dersom det blir fuktig, berøres eller tas av ved for eksempel spising og drikking.
 • Husk på at et munnbind er til engangsbruk.

Fjerning av munnbind

 • Munnbind beregnet til engangsbruk skal kun brukes én gang. Dette gjelder også tøymunnbind. Bruk tøymunnbind kun én gang, og vask de deretter før neste gangs bruk. 
 • Munnbindet tas av ved kun å ta i strikken som er festet bak ørene, ikke ta i selve masken.
 • Dersom munnbindet har snorer, så skal den nederste knuten knytes opp først. Så den øverste.
 • Kast brukt munnbind i restavfall umiddelbart etter bruk. Tøymunnbind kan oppbevares i egnet beholder eller pose til det skal vaskes.
 • Vask hendene godt etter at du har tatt av munnbindet, byttet det eller berørt munnbindet.


 


Det er viktig å huske på at bruken av munnbind, åndedrettsvern eller ansiktsmaske ikke erstatter andre smitteforebyggende råd, slik som hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde minst 1 meter avstand til andre. Å holde god avstand til andre, minimum 1 meter, er fortsatt den mest effektive måten å hindre spredning av smitte.

Råd og påbud om bruk av munnbind

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gir råd og påbud for bruk av munnbind ved stor smitteøkning- og spredning av koronaviruset.

Gjeldende råd og påbud om bruk av munnbind kan endre seg raskt.
Les oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets sider her.

Anbefalinger gjelder både bruk av munnbind, tøymunnbind og ulike ansiktsmasker.

Hvem bør bruke munnbind?

Selv om det ikke foreligger noe påbud om bruk av munnbind, kan det allikevel være anbefalt i noen situasjoner:

 • Dersom du må oppsøke steder hvor mange ferdes (kollektivtransport, butikk, apotek) med nyoppstått luftveisinfeksjon eller symptomer på dette, for å unngå å smitte andre.
 • Dersom du må besøke personer som er i risikogruppe når du selv har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Ved kroniske sykdommer eller annen lidelse som gjør deg mer utsatt for smitte, kan munnbind benyttes innendørs der det er vanskelig å holde avstand til andre. Dette gjelder spesielt i perioder med mye smitte.

Vi anbefaler alle til å følge myndighetenes råd og retningslinjer til enhver tid, også ved bruk av munnbind.

Munnbind og åndedrettsvern (ansiktsmaske) i ulike varianter

Det finnes en rekke ulike munnbind og ansiktsmasker å velge mellom. Hvilken man skal bruke kommer delvis an på formålet og delvis an på myndighetenes anbefalinger. Grovt sett kan vi dele de inn i tre kategorier:

 • Munnbind: Medisinske eller kirurgisk munnbind produsert for bruk i helsetjenesten, og som innfrir gjeldende standarder.
 • Åndedrettsvern: Produsert for å beskytte bruker mot partikler og brukes bl.a. i støvfylte arbeidslokaler. Benyttes også ved aerosolgenererende prosedyrer blant helsearbeidere.
 • Ansiktsmasker: Hjemmelagde eller fabrikkproduserte ansiktsmasker av tekstiler eller annet materiell, inkludert tøymunnbind. Det er ikke knyttet standarder eller annet lovverk til produksjon av maskene, og filtreringsevnen (beskyttelsesgraden) er ukjent. Disse produktene er ikke til medisinsk bruk. De skal ikke brukes av syke personer eller i nærkontakt med syke personer, men kan brukes for å beskytte mot smitte etter helsemyndighetenes anbefalinger. Det er likevel anbefalt at alle varianter av ansiktsmasker følger kravene til Standard Norge. 

Vitusapotek fører kun munnbind og masker av god kvalitet, som har vært igjennom en omfattende kvalitetssjekk.

Hos oss får du ulike typer kirurgiske munnbind type II og IIR, samt masker FFP2 og tøymunnbind med engangsfilter.

Åndedrettsvern og ansiktsmaske

En maske, også kalt ansiktsmaskeåndedrettsvern eller åndedrettsmaske, kan være et godt alternativ til munnbind. En slik maske består av et filter som hindrer innånding av partikler og støv i luften, herunder bakterier og virus.

Det er viktig å huske på at de fleste masker, på lik linje med munnbind, kun er til engangsbruk. Les nøye på pakningen dersom du er usikker. Dette gjelder også masker til flergansbruk, slik som for eksempel tøymasker og tøymunnbind, og slike masker må derfor vaskes godt mellom hver bruk. 

Kvalitetssikre munnbind og masker

Det er vanlige, kirurgiske munnbind som anbefales. Den smitteforebyggende effekten av munnbind er godt dokumentert når det brukes korrekt. 

Kirurgisk munnbind tilhører kategorien medisinsk utstyr og er CE-merket. I tillegg til dette oppfyller alle munnbind i vårt sortiment den europeiske standarden EN14683, som er produktstandarden for denne type produkter som medisinske/kirurgiske munnbind i Europa skal overholde. Testkravene omfatter blant annet hvor effektivt munnbindet filtrerer bakterier, pustemotstand og sprutsikkerhet.

Både type II og type IIR filtrerer opptil 98 % av alle bakterier og virus (bakteriefiltreringseffektivitet >/= 98 %).

Det er viktig å huske på at disse munnbindene i utgangspunktet er laget for å beskytte pasienten. Det vil si at hvor effektivt munnbindene filtrerer bakterier er målt fra bruker og ut til omgivelsene. Et munnbind beskytter likevel brukeren godt mot dråpesmitte fra andre i omgivelsene rundt.

Forskjellen på munnbind type I, II og IIR, har ingen betydning for «den vanlige mann i gata», og er kun en klassifisering benyttet under operasjoner og kirurgiske inngrep.

Maskene i vårt sortiment er klassifisert som personlig verneutstyr, og disse maskene beskytter brukeren mot partikler i omgivelsene rundt. De følger den europeiske standarden EN149, som er produktstandard for åndedrettsvern til beskyttelse mot partikler.

Maskene hos Vitusapotek (FFP2 masker) kan filtrere opptil 94 % av bakterier i den omkringliggende luften (partikkelfiltreringsklassifisering >/=94 %).

Våre tøymunnbind fra Tufte leveres og brukes med et engangsfilter for økt beskyttelse. Med filter oppnås en filtreringseffekt på 99 % og tilfredsstiller dermed kvalitetskravet for tøymunnbind brukt i det offentlige rom. Dersom tøymasken benyttes uten filter, er filtreringseffekten lav og beregnet til ca 30 %.


 

Kilde: Folkehelseinstituttet, infeksjonskontroll.no, Oslo Universitetssykehus, leverandørinformasjon

Les mer: