Vitusapotek
Lunger og luftveier

Koronavirus

Koronaviruset SARS-CoV-2 gir luftveisinfeksjon, og konsekvensene av smitte varierer fra mild sykdom til alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen man får av viruset kalles COVID-19.

Koronavirus

Sist oppdatert: 30.11.2022

Kontakt Folkehelseinstituttet ved spørsmål om koronavirus

Folkehelseinstuttet har opprettet en kontakttelefon dersom du har spørsmål om coronaviruset som du ikke finner svar på på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Telefonnummeret er 815 55 015.

Koronavirusfamilien

Koronavirusfamilien inneholder flere ulike virus som kan gi luftveisinfeksjoner. Virusutbruddet som startet i Wuhan i Kina i desember 2019, skyldes et koronavirus som nå har fått det offisielle navnet SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). I begynnelsen av utbruddet ble det omtalt som ”2019-novel coronavirus” eller "2019-nCoV". Dette viruset er ikke identifisert i mennesker tidligere. Sykdommen assosiert med viruset kalles COVID-19.

Viruset SARS-CoV, som var ansvarlig for epidemien SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) i 2002, tilhører også koronafamilien. Det nye koronaviruset som gir sykdommen COVID-19 har genetiske likheter med viruset assosiert med SARS. MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-epidemien i 2012 skyldtes også et virus i koronafamilien.

Flere typer koronavirus kan smitte mellom dyr og mennesker. SARS-CoV kom antagelig fra flaggermus via sivetkatter. MERS-CoV smittet fra dromedarer til mennesker. Smitten med SARS-CoV-2 ble i begynnelsen knyttet til et stort matmarked, så man tror dette viruset også kommer fra dyr. Det smitter nå fra menneske til menneske.

Spredning og smitte av viruset

Det er påvist at viruset kan smitte mellom mennesker, med dråpesmitte og med kontaktsmitte. De første tilfellene av smitte ble oppdaget i Kina, men viruset har nå spredd seg til de fleste deler av verden.

De tre smittemåtene man antar gjelder for koronaviruset er:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid

Dette er noe usikkert, men inkubasjonstiden antas å gjennomsnittlig ligge mellom 5-6 dager. Men den kan variere fra 0-14 dager.

Hvor lenge varer smitte med koronavirus?

Hvor lenge man er syk eller har symptomer ved smitte av koronavirus, er individuelt og varierer mye fra person til person. Noen opplever ingen eller svært milde symptomer og et kort sykdomsforløp, mens andre har kraftigere symptomer og er syke i en lenger periode. 

Et typisk sykdomsforløp ved smitte med koronavirus:

 • Kort og mildt forløp: Hele 8 av 10 smittede opplever et mildt sykdomsforløp, hvor symptomene er milde og går over i løpet av 1-2 uker.
 • Moderat forløp: Etter ca. 4-7 dager med milde symptomer, utvikler noen lungebetennelse med hoste, tung pust og feber. Kan også kreve sykehusinnleggelse.
 • Alvorlig og langt forløp: Symptomer i 3-6 uker som krever sykehusinnleggelse og intensivbehandling. 

Forebyggende tiltak

Koronavaksine

Flere koronavaksiner er nå tilgjengelige i Norge, og vaksineringen mot korona er godt i gang. Les mer om koronavaksine og vaksinering her.

Andre tiltak

 • Følg til enhver tid rådene fra norske myndigheter. Les mer på Helsenorge sine hjemmesider.
 • Unngå nærkontakt med andre personer. Hold 1-2 meters avstand til alle utenfor egen husstand.
 • Bruk munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand.
 • Unngå store grupper med mennesker.
 • Man bør unngå å hoste eller nyse mot andre, og gjøre dette i et papirlommetørkle som kastes etterpå eller i armkroken, slik som ved andre luftveisvirus (som influensaviruset).
 • Et viktig forebyggende tiltak er hyppig håndvask, helst med såpe og vann, men desinfeksjonsmidler er et alternativ.
 • Unngå å ta deg i ansiktet.

Les mer om forebyggende tiltak mot virussmitte her!

Hvordan forebygge smitte av virus

Bruk av munnbind mot koronavirus

 • Munnbind kan anbefales fra Helsemyndighetenes side brukt i enkelte områder og kommuner med stor smitte. Følg til enhver tid gjeldene retningslinjer fra din kommune og fra helsemyndighetene.

Anbefalingene gjelder både bruk av munnbind, tøymunnbind og ulike ansiktsmasker.


Les mer om gjeldende anbefalinger på Helsedirektoratet sine sider, og på din kommunes egen hjemmeside.
 

 • Munnbind anbefales i tillegg til følgende personer for å unngå smitte:
  • Personer som er smittet eller har symptomer på smitte, som må bryte sin selvisolasjon, for eksempel for å fraktes til behandling og lignende.
  • Under reise fra flyplass/togstasjon når vedkommende er kommet hjem fra utenlandsreise hvor det er pålagt karanteneplikt.
  • Pårørende som ikke kan holde 1 meters avstand til den syke.
  • Arbeidstakere som jobber i nær kontakt med andre og tettere enn 1 meters avstand.
    

Les mer om hvordan du bruker munnbind her.

Symptomer på koronavirus

Koronaviruset SARS-CoV-2 kan gi milde til alvorlige symptomer på luftveisinfeksjon.

Det er sett symptomer som:

   • Feber
   • Hoste
   • Sår hals
   • Lungebetennelse
   • Pustevansker
   • Alvorlig lungesvikt

Covid-19 selvtest

Nå kan du enkelt teste deg for Covid-19, ved hjelpe av en Covid-19 selvtest som kan utføres hjemme. Testene er svært brukervennlige, og utføres ved å føre en testpinne noen centimeter opp i nesen. En detaljert brukerveiledning medfølger hver testpakke. 

Covid-19 Antistoff test hjemme

Dersom du er usikker på om du allerede har vært smittet med koronavirust, kan du utføre en Covid-19 antistoff test hjemme for å avdekke dette. Testen gir deg enkelt svar på om du har antistoffer mot viruset som forårsaker Covid-19 infeksjon (SARS-CoV-2-viruset) i kroppen. Dersom testen påviser antistoffer mot Covid-19, betyr dette at du mest sannsynlig har vært smittet med koronavirus, og at du er helt eller delvis beskyttet mot virussmitte i en periode fremover (opptil 6 måneder eller mer).

Les mer og kjøp Covid-19 antistoff test her.

Når bør lege kontaktes ved smitte med koronavirus?

   • Hvis du er syk, hold deg hjemme og ta kontakt med din kommune for koronatest.
   • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
   • Har du behov for akutt helsehjelp, ring legevakt på 116 117.
   • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Følg til enhver tid rådene som gis av helsemyndighetene, og din kommune. Dette kan endre seg raskt.

Se her for oppdatert informasjon om koronavirus

For oppdatert informasjon om koronavirus i Norge, finner du mye god informasjon på nettsidene til Helsenorge og Folkehelseinstituttet. Informasjon om den europeiske utviklingen finner du hos European Centre for Disease Prevention and ControlWorld Health Organization dekker verdensomspennende informasjon og rådgivning rundt koronaviruset.
 

Kilder: Helsenorge, Folkehelseinstituttet, World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control

Les mer: