Vitusapotek
Lunger og luftveier

Lungebetennelse hos barn

Lungebetennelse hos barn kan oppstå etter noen dager med en mer vanlig forkjølelse at barnet blir verre istedenfor bedre etter noen dager med sykdom, og får høy feber, hoste og rask pust. Lungebetennelsen kan skyldes både virus og bakterier.

Lungebetennelse hos barn
Profile Picture
Publisert: 04.09.2019
Sist oppdatert: 01.12.2022

Hva er lungebetennelse hos barn

En lungebetennelse (pneumoni) er en nedre luftveisinfeksjon som oftest skyldes virus eller bakterier, men også kan komme av sopp og protozoer. De fleste lungebetennelser hos små barn som oppstår utenfor sykehus, er som følge av en virusinfeksjon. For eksempel en vanlig forkjølelse som sprer seg til lungene. Med økende alder, er det en økende andel av lungebetennelsene hos barn som skyldes bakterielle infeksjoner.

Hva er årsaken til at barn får lungebetennelse?

Det er vanlig å dele pneumonier inn i pneumonier ervervet utenfor sykehus (samfunnservervet, SEP) og pneumonier ervervet på sykehus (nosokomial pneumoni). Virale infeksjoner er vanligere enn bakterielle, og er som regel også mindre alvorlige enn bakterielle. En lungebetennelse forårsaket av en virusinfeksjon vil forårsake moderat sykdom, mens bakterielle lungebetennelser oftest gir raskt innsettende sykdom med høy feber og rask pust. Lungebetennelser forårsaket av sopp er mindre vanlige i den generelle befolkningen.

De fleste tilfellene lungebetennelse hos barn, kommer som følge av en vanlig forkjølelse, som utvikler seg til en infeksjon i nedre luftveier. Blant de aller minste barna, er bakterier den hyppigste årsaken til lungebetennelser. Fra tre måneders alderen og oppover til førskolealder, er virus den hyppigste årsaken.

Kikhoste kan føre til en bakteriell lungebetennelse, hvis ikke barnet er tilstrekkelig vaksinert mot Bordetella pertussis, bakterien som forårsaker kikhoste. Tidligere var også bakterien Streptococcus pneumonia en vanlig årsak til lungebetennelse. Etter at man begynte å vaksinere mot denne bakterien har forekomsten blitt mye lavere. Hos eldre barn og voksne kan bakteriell lungebetennelse være forårsaket av mykoplasma eller klamydia bakterier.

Virale lungebetennelser forkommer oftere på høsten og vinteren, mens bakterielle er like vanlige hele året.

Hvilke symptomer er vanlig hos barn?

Siden de fleste lungebetennelser starter med en mer uskyldig forkjølelse, så vil barnet først ha et normalt forløp av forkjølelse. I de tilfellene hvor det utvikler seg videre til en lungebetennelse, så vil barnet da bli sykere, og ikke friskere, etter noen dager med forkjølelse.

Typiske symptomer på lungebetennelse er:

  • Høy feber
  • Hoste (både tørrhoste og slimhoste kan forekomme)
  • Tung pust (dyspné)
  • Rask pust (takypné)
  • Smerter i brystet ved innpust og hoste
  • Nedsatt allmenntilstand og slapphet
  • Nesevingespill (barnet utvider neseborene i takt med pusten, et tegn på pustevansker)
  • Irritabilitet
  • Knatrelyder i brystet kan forekomme
  • Magesmerter, brekninger, diare og spisevegring kan også forkomme

Det kan være vanskelig å oppdage lungebetennelse hos barn, særlig hos de små barna. Noen ganger er det eneste tydelige symptom at barnet puster raskt. WHO har definert verdier for pusterate, og å telle antall ganger barnet puster i minuttet kan brukes som en test for å se om det kan være sykdom i lungene.

Ifølge WHO er følgende pusterater veiledende, puster barnet raskere enn disse verdiene, må barnet undersøkes av lege. «>» betyr «mer enn».

·         > 55 pust/min hos barn under to måneder er unormalt

·         > 50 pust/min hos barn 2-12 måneder gamle er unormalt

·         > 40 pust/min hos barn ett til fem år gamle er unormalt

·         > 30 pust/min hos barn eldre enn fem år er unormalt

 

Selv om det er sjeldent at barn syke med lungebetennelse ikke har pustevansker og feber, så kan det også forekomme lungebetennelse med mer uvanlige symptomer. Symptomer som blekhet, passivitet og magesmerter kan også skyldes lungebetennelser. Derfor må alltid lungebetennelse utelukkes som årsak ved alvorlig sykdom hos barn.

 

Såkalt atypisk lungebetennelse skyldes som regel bakterien Mycoplasma pneumoniae eller bakterien Chlamydia pneumoniae. Disse infeksjonene forkommer sjeldent hos barn under 3 års alderen, men kan forekomme mer ofte hos barn i alderen mellom 3-15 år, voksne kan også få mykoplasma lungebetennelse. Sykdomsforløpet er ganske annerledes enn ved «vanlig» lungebetennelse, og det kalles derfor en atypisk lungebetennelse. For eksempel er det typisk for en lungebetennelse med klamydia at man har en langvarig halsbetennelse, feber, hoste, hevelser i lymfekjertler på halsen og heshet. Typisk for en mykoplasma infeksjon er det at den starter med hodepine og GI-plager. Etter hvert melder det seg en typisk tørrhoste samt en mildere feber og leddsmerter. En mykoplasma lungebetennelse vil typisk og at den vedvare lenge, som regel i mange uker.

Hvordan bør barn med lungebetennelse behandles?

Lungebetennelser som skyldes virusinfeksjoner skal ikke behandles med antibiotika, da antibiotika kun har effekt på bakterier. Likevel kan det være nødvendig med antibiotika i noen tilfeller, da det kan oppstå en sekundær bakteriell infeksjon, som bør behandles med antibiotika. Det kan ofte være vanskelig å skille virale lungebetennelser fra bakterielle, derfor kan det være aktuelt å ta dyrkningsprøver av spytt og slim.

Ved bakterielle infeksjoner skal det alltid behandles med antibiotika. Penicillin er i disse tilfellene førstevalg, ved manglende effekt eller prøver som indikerer spesielle typer bakterier, kan det være aktuelt å forsøke andre typer antibiotika. De aller minste barna vil oftest behandles på sykehuset og få antibiotika intravenøst. Større barn kan som regel være hjemme og behandles med mikstur eller tabletter som hentes på apoteket. En typisk antibiotikakur ved lungebetennelse vil vare i 7-10 dager. Spør på apoteket hvis du trenger råd for hvordan du kan gi medisinen til barnet.

Når barnet har lungebetennelse, vil det ofte ha høy feber. Da er det viktig å ikke overopphete barnet med dyner og tepper, men heller å passe på at barnet klarer å kvitte seg med varmen fra feberen. Det kan være lurt å senke romtemperaturen. Vær obs på at barn med feber kan få feberkramper, ta alltid kontakt med lege dersom barnet har feberkramper som varer mer enn fem minutter. Tilstrekkelig væskeinntak og næringsinntak er viktig. Hvis barnet sliter med å få i seg næring kan det være lurt å få hjelp til å finne næringsdrikker på apoteket. Febernedsettende og smertestillende legemidler som paracetamol bør brukes ved en kroppstemperatur >39 °C, og kan også kjøpes på apoteket.

Når bør lege oppsøkes raskt ved lungebetennelse hos barn?

Selv om det som regel ikke er snakk om alvorlige bakterielle infeksjoner, så kan bakterielle infeksjoner føre til alvorlige komplikasjoner. Lege bør derfor alltid tilkalles hvis barnet har høy feber i kombinasjon med anstrengt og/eller rask pust og redusert allmenntilstand.

Hva er prognosen?

De fleste barn som ellers er friske vil bli frisk i løpet av en uke eller to. Ved virale lungebetennelser er det ikke nødvendig, eller effektivt, med antibiotika. Det er sjeldent at lungebetennelser etterlater varige plager, men hosten kan vedvare i en tid etter sykdommen. Selv om komplikasjoner er sjeldne, så er det alltid viktig å observere barnet, særlig ved bakterielle infeksjoner. I sjeldne tilfeller kan bakteriene spre seg til blodomløpet og føre til sepsis (blodforgiftning). Sepsis er en meget alvorlig tilstand som krever snarlig behandling på sykehus.

Hvis barnet ofte får bakterielle lungebetennelser er det vanlig å undersøke lungene med røntgen, for å utelukke at deler av lungen har klappet sammen. I slike tilfeller er det også aktuelt å kontrollere for underliggende sykdom med blodprøver. Hvis barnet ofte får virale infeksjoner er det derimot ikke nødvendig med videre undersøkelser, da gjentatte virusinfeksjoner hos barn er ganske vanlig.


Kilder: Antibiotikaveilederen, UptoDate, Helsebiblioteket, Legemiddelhåndboka, Norsk Helseinformatikk, LVH, legevakthåndboken

Les mer: