Vitusapotek
Mage og tarm

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Over 10 % av Norges befolkning anslås å ha irritabel tarm. Irritabel tarmsyndrom kjennetegnes av vekslende avføringsmønster, mageknip og luftplager. Tilstanden er ikke farlig, men kan være svært plagsom. Det er likevel viktig at man kontakter legen sin ved langvarige symptomer på irritabel tarm, for å utelukke alvorlig sykdom.

Irritabel tarmsyndrom (IBS)
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 26.05.2023

Hva er irritabel tarmsyndrom (IBS)?

Irritabel tarmsyndrom (irritable bowel syndrome - IBS) er en tilstand med forskjellige og varierende symptomer fra fordøyelsessystemet. Selve fordøyelsen påvirkes ikke, og næringsopptaket er normalt.

Ofte starter plagene allerede i barndommen, men voksne er normalt mest plaget. Voksne kvinner rammes dobbelt så ofte som menn. Det er anslått at 10-20 % av befolkningen i den vestlige verden plages med irritabel tarm.

Årsaker til irritabel tarm

Årsakene til irritabel tarmsyndrom er fortsatt ukjent, men det antas at tarmen overreagerer på normale matvarer. Denne økte følsomheten fører til at tarmen setter i gang for mye eller for lite bevegelse, noe som kan gi diaré, forstoppelse og luftplager.

Faktorer som stress, bekymringer, angst, hverdagsproblemer og uregelmessige levevaner kan utløse plagene, men regnes ikke som årsaker til irritabel tarm.

Nyere forskning tyder på at tarmen reagerer på visse typer karbohydrater i kosten, og det er derfor kommet anbefalinger om at personer med gjentatte, hyppige og uttalte plager forsøker kostholdsendring. Dette er kjent som FODMAP-dietten.

Symptomer på irritabel tarm

Irritabel tarm kjennetegnes av perioder med magesmerter sammen med forstyrrelser i avføringen. Symptomene varierer fra person til person, og kan også variere over tid. De vanligste symptomene er:

  • Veksling mellom diaré og forstoppelse
  • Vekslende hyppighet av avføringen
  • Magesmerter/mageknip som ofte forsvinner etter avføring 
  • Oppblåsthet og luftplager
  • Slim i avføringen

Gode råd ved irritabel tarmsyndrom (IBS)

Nok søvn og et lavt stressnivå har vist seg å kunne hjelpe mange med irritabel tarm. Ofte kalles irritabel tarm også ”stressmage”. Røykeslutt er også gunstig.

Et fiberrikt kosthold og regelmessige måltider kan ha en positiv effekt på irritabel tarm. Ekstra fibertilskudd kan også øke luftplagene hos enkelte, så det kan være fornuftig å prøve seg litt frem i forhold til hva som passer for deg.

Mange med irritabel tarm kan ha nytte av å føre en kostholdsdagbok for å finne ut hvilke matvarer som utløser plagene, slik at man kan unngå eller begrense inntaket av disse.

Effekten av probiotika mot irritabel tarm er omdiskutert, og resultatene er usikre og variable.

Behandling

Symptomer som diaré, forstoppelse og luftsmerter kan bedres av ulike midler du får kjøpt på apoteket. Avføringsmidler mot akutt forstoppelse bør unngås da dette kan føre til tilvenning av tarmen og tap av tarmens normalfunksjon. Tarmregulerende fiberprodukter kan imidlertid forsøkes. Alflorex kan også forsøkes for å behandle symptomer på IBS. 

Når bør du kontakte lege ved irritabel tarmsyndrom (IBS)?

  • Ved symptomer på irritabel tarm over tid
  • Dersom du har mageplager som hindrer deg i daglige gjøremål eller forstyrrer nattesøvnen
  • Ved kraftige magesmerter
  • Dersom du får blod i avføringen
  • Dersom du opplever vekttap uten kjent grunn


Kilder: Pasienthåndboka, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell