Vitusapotek
Øye og øre

Øyesykdommer

Synet er viktig for at vi skal oppfatte verden rundt oss. Det finnes en rekke ulike øyesykdommer, og fordi synet er en stor del av oss, påvirker øyesykdommer oss ofte i stor grad når de først rammer.

Øyesykdommer
Profile Picture
Publisert: 11.06.2018
farmasøyt
Jenny Tran har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og ble ferdig utdannet i 2019.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Øyet

Øyet består av flere bindevevslag som synsinformasjon må passere, før de deretter blir omgjort til nervesignaler for å kunne nå til hjernens synssenter.

Øyet består av tre bindevevslag:

 • Ytre bindevevslag: består av senehinnen (sklera) og hornhinnen (kornea)
 • Midtre bindevevslag: består av årehinnen (choroidea). Århinnens oppgave er å forsyne øyet med oksygen og næringsstoffer. I dette laget ligger også regnbuehinnen og pupillen. Bak pupillen ligger en gjennomsiktig linse som består av muskeltråder og hjelper oss med å se klart langt borte. 
 • Indre bindevevslag: består av netthinnen (retina). Synsinntrykk som kommer til netthinnen blir omgjort til nerveimpulser. Disse blir fraktet til synssenteret i hjernen og deretter omdanner nerveimpulsene til tredimensjonale bilder.

Øyekatarr

Øyekatarr er svært vanlig tilstand som er en betennelse i øyets ytterste hinne (konjuktiva). Betennelsen kan komme av enten bakterier eller virus, og er lett smittsomt. Smittemåter skjer enten ved direkte kontakt eller ved dråpesmitte. Tilstanden sees ofte hos småbarn, spesielt i barnehage der mange av tilfellene skyldes virus.

Symptomer på øyekatarr

Tilstanden vil vanligvis gå over av seg selv etter et par dager. 

 • Ofte vil betennelsen starte på det ene øyet og deretter påvirke det andre øyet i løpet av 1-2 døgn.
 • Følelse av at det er noe i øyet.
 • Rennende øyne.
 • Røde øyne.
 • Lett svie.
 • Dersom det kommer hvitt eller gult puss fra øynene og det legges som et belegg langs øyelokket når du våkner opp, er det sannsynligvis en bakteriell infeksjon.
 • Dersom det klør i øynene, kan dette være tegn på en virusinfeksjon.   

Kontakt legen dersom du merker at du har smerter i øyet, er lysømfintlig eller opplever nedsatt syn, da dette er symptomer som ikke er forbundet med øyekatarr.

Gode råd for øyekatarr

 • Vask hendene ofte og ikke del håndklær og puter, da det er lett smittsomt.
 • Skyll øynene med øyerense, slik som for eksempel saltvann flere ganger daglig. 
 • Unngå å ta deg i øynene.
 • Unngå bruk av kontaktlinser dersom du har øyekatarr.

Behandling av øyekatarr

 • Ved en bakterieinfeksjon, brukes det antibiotika i form av øyedråper eller øyesalve. 
 • Antibiotika er legemidler som dreper bakterier og ikke virus. Antibiotika vil derfor ikke være effektivt ved en virusinfeksjon. Likevel får mange antibiotika, da det er vanskelig å skille mellom en bakterie- og virusinfeksjon.

Grå stær

Grå stær vil forårsake at linsen i øyet blir uklar og gjør at synet blir tåkete. Tilstanden er vanlig og rammer spesielt eldre. Mesteparten av linsen i øyet består av vann og protein. Proteinet er viktig for å holde linsen klar og lar lyset passere, men med alderen vil proteinet klumpe seg sammen. Dette fører dermed til at linsen i øyet mister sin klarhet og lyset slipper ikke godt nok igjennom. Tilstanden kan også sees hos yngre, men dette skyldes ofte på grunn av en skade eller andre sykdommer i øyet.

Symptomer på grå stær

 • Nedsatt syn og synet blir mer tåkete 
 • Redusert kontrastfølsomhet
 • Blending fra lyskilder
 • Nedsatt fargesyn
 • Svekket mørkesyn

Behandling av grå stær

Eneste behandlingen mot grå stær er operasjon. Dette er en enkel operasjon som innebærer at den tåkete linsen vil bli erstattet med en kunstig linse. Det er forskjellig fra person til person på hvor plaget man er. Det er derfor opptil deg selv å avgjøre om du ønsker behandling.

Grønn stær (glaukom)

Grønn stær er en kronisk sykdom som skyldes høyt trykk inne i øyet. Øyet vårt er fylt med en væske som kalles kammervann. Dette vannet skiftes ut hele tiden, men ved grønn stær vil kammervannsavløpet blokkeres og øyetrykket vil dermed stige. Dette fører til at nervecellene og fibrene i synsnerven vil bli skadet over tid. I verste fall kan dette føre til blindhet dersom grønn stær forblir ubehandlet.

Symptomer på grønn stær

Symptomene er forskjellig fra person til person. Det påvirker synet gradvis og det kan ta tid før man legger merke til symptomene. Tilstanden starter ofte på den ene øyet, men rammer som regel begge øynene.

 • Nedsatt syn.
 • Smalere synsfelt.
 • Enkelte kan oppleve vanskeligheter med å se hvis de flytter seg fra et lyst rom til et mørkere rom.
 • Enkelte kan også få problemer med å bedømme høyden av trappetrinn og fortauskanter. Dette fører til at de lettere snubler og faller.

Gode råd mot grønn stær 

 • Undersøk trykket i øyet regelmessig hos en optiker eller lege, slik at grønn stær oppdages så tidlig som mulig. 
 • Personer som har høyere risiko for å utvikle grønn stær er personer av afrikansk-karibisk opprinnelse, personer med øyeproblemer på grunn av diabetes og personer som har grønn stær i nærmeste familie. For disse personene bør man være nøye med regelmessige kontroller av øynene.

Behandling av grønn stær

Behandling av grønn stær går ut på å senke trykket i øyet. Dette kan gjøres med øyedråper, laserbehandling eller kirurgi. 

 • Øyedråper: Det finnes mange typer øyedråper, og disse fås på resept hos lege. For noen kan det være nødvendig å kombinere to typer øyedråper. 
 • Laserbehandling: Dette kan være et alternativ, dersom øyedråper ikke gir tilstrekkelig effekt.
 • Kirurgi: Dersom synet forverres raskt eller ingen av behandlingene gir tilstrekkelig effekt, kan kirurgi være et alternativ. Operasjonen kalles for trabeculektomi.

Herpes simplex øyeinfeksjon

Herpes simplex øyeinfeksjon er forårsaket av viruset herpes simplex og rammer som oftest hornhinnen, som er øyets fremre del.

Den vanligste årsaken til infeksjon er herpes simplex virus type 1. Viruset er også av samme type som gir forkjølelsessår på leppene. Enkelte kan også få infeksjon forårsaket av herpes simplex type 2. Dette viruset er samme virus som gir genital herpes på kjønnsorganene.

Symptomer på herpes simples øyeinfeksjon

Som oftest vil tilstanden kun ramme ett øye, og gir ofte følgende symptomer:

 • Akutte smerter i det ene øyet.
 • Nedsatt følelse i hornhinnen.
 • Lysskyhet.
 • Rennende øyne.
 • Enkelte kan oppleve nedsatt syn på det infiserte øyet, men dette er kun aktuelt dersom betennelsen sitter midt på hornhinnen.

Behandling av herpes simples øyeinfeksjon

Dersom det er mistanke om herpesinfeksjon, vil legen henvise deg videre til en øyelege. Behandlingen går ut på å stanse infeksjonen og dempe betennelsen i hornhinnen ved hjelp av legemidler. Valg av behandling er avhengig av hvilken del av hornhinnen som er rammet.

 • Infeksjon på det øverste laget av hornhinnen: Øyesalve som dreper virus. Det er vanlig å oppleve rennende og kløene øyne ved bruk av øyesalve.
 • Infeksjon i midterste laget av hornhinnen: Kombinasjon av øyesalve som dreper virus og steroidholdige øyedråper som virker betennelsesdempende.

Skarpsynsvekkelse (makuladegenerasjon)

Skarpsynsvekkelse er en øyesykdom som er forårsaket av at en del av netthinnen, makula, er skadet og dette vil videre skade synet. Tilstanden skyldes en gradvis ødeleggelse av pigmentceller og lysfølsomme celler ved økende alder.

Det finnes to ulike former:

 • Tørr makuladegenerasjon: Det dannes små, gule flekker rundt makula. Forverrelse av synet vil skje svært langsomt og dette er den vanligste formen å få. 
 • Våt makuladegenerasjon: Det dannes små blodkar på baksiden av øyet. Dette vil gi raskere synstap.

Symptomer på skarpsynsvekkelse

Symptomene varierer fra person til person. Med tanke på at forverrelse av synet skjer svært langsomt, så vil personer i et tidlig- eller mellomstadium ha milde eller ingen symptomer. Personer i sentstadium vil derimot ha alvorlige symptomer og i verste fall synstap.

 • De første symptomene kan ofte være at man ser litt uklart og dette gjør at man får vanskeligheter med å lese, gjenkjenne ansikt og se detaljer.
 • Etter hvert vil dette forverre seg slik at man ser mer uklart. Personer i senstadium vil ofte ikke se ting som er rett foran seg, da området i midten av synsfeltet har blitt mørkt.

Gode råd

 • Øyesykdommen er vanligere blant røykere, og det antas derfor at det hjelper å slutte å røyke. Les mer om røykeslutt og få gode tips og råd her.
 • Man ser også at øyesykdommen har en sammenheng med hjerte-kar sykdom. Det er derfor viktig å holde seg til en sunt kosthold med mye frukt og grønnsaker, samt holde seg i fysisk aktivitet. 
 • Tørr makuladegenerasjon kan utvikle seg til våt makuladegenerasjon. Det anbefaler derfor for pasienter med tørr makuladegenerasjon å gå på regelmessige kontroller.

Behandling av skarpsynsvekkelse 

 • Tørr makuladegenerasjon: Denne formen er vanskeligere å behandle og det finnes ingen effektiv behandling. 
 • Våt makuladegenerasjon: Målet med behandlingen er å stoppe veksten av blodkar. Dette utføres ved hjelp av injeksjoner i øynene eller laserkirurgi.

Kilder: Store norske leksikon, Norsk helseinformatikk, Helsenorge, Helsebiblioteket, Norsk elektronisk legehåndbok

Les mer: