Vitusapotek
Baby

Feber baby

Feber er når kroppstemperatur overstiger 38 °C, og er en vanlig tilstand, særlig hos barn. Baby og barn får lettere feber enn voksne og de får ofte høyere feber.

Feber baby
Profile Picture
Publisert: 21.11.2018
Farmasøyt
Jenny Tran har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og ble ferdig utdannet i 2019.
Sist oppdatert: 07.07.2023

Hva er feber?

Feber defineres som en kroppstemperatur på mer enn 38 °C, målt i rektum. Kroppstemperaturen ligger omtrent 0,5 °C lavere dersom man måler i munnen eller i armhulen. Siden rektal måling er mest presis, anbefales det å måle rektalt dersom det er mulig.

Feber er et viktig symptom på flere typer sykdommer, men er ingen sykdom i seg selv. Feber er også en del av kroppens forsvarsmekanisme mot bakterier og virus. Ved bakterie- eller virusangrep vil feberen øke fordi immunsystemet vårt er mest effektivt når kroppstemperaturen ligger mellom 38-39 °C. Det er derfor ikke nødvendigvis den beste løsningen å dempe moderat feber ved hjelp av legemidler. Dersom man ikke er svært plaget av feberen, kan det i stede være lurt å vente med og bruke febernedsettende legemidler.

Forekomst

Feber er vanlig, særlig hos barn. Barn får også lettere feber enn voksne, og feberen kan fort bli høy. En høy temperatur behøver derfor ikke bety at barnet er veldig sykt. De kan ofte ha feber mellom 39 °C og 40,5 °C i 2-4 døgn uten at det er farlig. Kortvarig feber på mindre enn 3 dager er vanlig ved infeksjoner i luftveiene, ørene og urinveiene. Feber som varer lengre på 4-14 dager er mer typisk for influensa, kyssesyke, bihulebetennelse og tarminfeksjoner. Lett feber kan også oppstå de første dagene etter vaksinasjon.

Er feber farlig for barn?

Feber kan være farlig ved svært høy temperatur. Hva som regnes som unormal kroppstemperatur, avhenger av barnets alder og hvordan temperaturen er målt. Hvis barnet har høye temperaturer opp mot 41 °C, bør de henvises til lege.

Feber hos spedbarn (under 3 måneder) er uvanlig. Dersom barnet har en kroppstemperatur på mer enn eller lik 38 °C, målt i rektum, skal de henvises til legen.

Når små barn har feber, er allmenntilstanden langt viktigere enn selve temperaturen. Hvis barnet ikke er mye plaget (uro, skriking, søvnproblemer), er det ikke nødvendig med febernedsettende midler. For å vurdere hvor alvorlig tilstanden er, betyr allmenntilstanden mer enn feber alene. Dårlig allmenntilstand kan for eksempel være:

 • Barnet er slapp og sløv.
 • Dårlig kontakt med barnet.
 • Nedsatt matlyst og aktivitetsnivå.

Barn med moderat til alvorlig nedsatt allmenntilstand bør henvises til lege.

Hvordan måle feberen hos små barn?

For å få et nøyaktig mål på temperaturen, anbefales det å måle i endetarmen med et termometer med ”spesialtilpasset” tupp. Det er viktig at barnet er i ro mens man måler temperaturen rektalt.

Det er også mulig å måle oralt eller i armhulen, men disse målestedene gir ikke like nøyaktig temperatur som rektalt.

Gode råd

 • Gi barnet rikelig med drikke. Tilstrekkelig væskeinntak forhindrer dehydrering, men øker også svetteutsondringen.
 • La barnet ha lett påkledning og et tynt teppe.
 • Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy.
 • Det er fornuftig å holde barnet innendørs til barnet er feberfri.
 • Ved høy feber av ukjent årsak kan du vekke barnet et par ganger i løpet av natten for å sjekke at du har god kontakt med barnet.

Behandling

Paracetamol (Paracet og Pinex) virker febernedsettende og smertestillende, og er førstevalg hos de aller fleste barn. Dette får du kjøpt reseptfritt på apoteket. Til de aller minste barna er stikkpiller anbefalt. Mikstur, brusetabletter, stikkpiller eller smeltetabletter kan være et godt alternativ dersom barnet ikke kan svelge tabletter. Mikstur og smeltetabletter tas opp raskere og har bedre opptak sammenlignet med stikkpiller, men mikstur kan være vanskelig å gi til mindre barn og personer med svelgeproblemer.

 

Når skal du kontakte legen?

 • Rektaltemperatur over 40 °C.
 • Feber over 39 °C i mer enn 3 dager.
 • Feber hos spedbarn (under 3 måneder).
 • Barn med moderat til alvorlig nedsatt allmenntilstand.
 • Dersom barnet ikke får i seg tilstrekkelig væske og næring.
 • Dersom barnet får nakkestivhet eller utslett.

Kilder: Up2date, Spør på apoteket!, Norsk helseinformatikk, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok

 

Les mer: