Vitusapotek
Råd og tips

Kvalitetssikring av innhold på Vitusapotek

En farmasøyt godkjenner alt innhold på vitusapotek.no for å sikre faglig og riktig informasjon i våre artikler. Dette sikres ved at farmasøyt skriver innholdet eller gjennomleser, innhenter fakta og kilder for hver tematikk, og til slutt godkjenner før publisering på vårt nettsted.   

Kvalitetssikring av innhold på Vitusapotek
Profile Picture
Publisert: 19.05.2023
Farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 29.11.2023

Hvordan skriver vi innhold

En farmasøyt godkjenner alltid alt innhold på vitusapotek.no. Det innebærer at alt av innhold og faglige artikler som er publisert hos oss på vitusapotek.no enten er skrevet av eller godkjent av en farmasøyt.  
Vi sikrer god informasjon om dette ved å alltid henvise til kilder nederst i hver artikkel.  

 
Hvordan faktasjekker vi innhold og kilder

Alle våre artikler refererer til hvilke kilder som er brukt med en fotnote i slutten av hver artikkel. En faktasjekk gjennomføres gjennom å anvende faglig kunnskap i tråd av kompetanse og utdannelse, samt oppslag i og bruk av relevante, faglige og tidsriktige kilder.   

  • Våre kilder er basert på vitenskapelig og medisinske kilder og fagmiljøer. 

  • Våre råd er basert på offentlig informasjon og anbefaling fra nasjonale helsemyndigheter, samt nasjonale lover og regler. 

  • Våre artikler viser til kilder som referanse nederst i hver artikkel. 

 

Oppdatering av innhold

Alle artikler har dato for når de ble publisert eller oppdatert. Vi gjennomgår og oppdaterer vårt innhold jevnlig i henhold til endringer, oppdatert informasjon og nye retningslinjer. 
 

Våre eksperter 

Vi har ulike eksperter i Vitusapotek. Alle apotek har en apoteker og farmasøyt, de fleste apotek har også apotektekniker. I tillegg har mange av våre apotek en eksperter innenfor hudpleie og noen også innenfor ernæring.  

En farmasøyt har en bachelor- eller masterutdanning som inkluderer både teoretiske og praktiske emner som farmakologi, legemiddelfremstilling, legemiddelbruk og pasientkommunikasjon.  

Vi har hudeksperter i alle våre apotek, som alle har gjennomført hudpleieskolen i samarbeid med Hudpleieakademiet, en av Norges største hudpleieskoler. I opplæringen legges det vekt på å analysere og avdekke kundens behov for best mulig rådgivning til riktig hudpleie. Les mer om vår kompetanse innen hudpleie her. 

Vår fagavdeling har flere ansatte som godkjenner og gjennomgår alle våre produkter, dette for å sikre at produktene er i henhold til dokumentasjon fra leverandør og de lovkrav som er satt for de ulike produktgruppene.  

Hvorfor er kvalitetskontroll viktig for oss 

Vi har strenge kvalitetskontroller i Vitusapotek, og alle produkter du finner h os oss har vært igjennom en omfattende vurdering og grundig egnekontroll. 
 

Alle produkter klassifisert som legemidler i Norge er underlagt en godkjenningsprosess hos Statens legemiddelverk. For de fleste andre produktgrupper, er våre leverandører selv ansvarlige for å følge gjeldende lovverk. Vi kontrollerer våre leverandører og påser at loven blir fulgt. Vi kontrollerer i tillegg alle nye produkter som kommer inn i vårt sortiment, for å påse at dokumentasjonen er riktig og i tråd med lovverket. 
Les mer om kvalitetskontroll av legemidler og produkter hos Vitusapotek her.  

Vi sikrer også kvalitet i hele transportkjeden ved å sørge for at produktene transporteres og lagres på riktig vis og ut ifra produsentens krav. Helt fra varen kommer inn til våre lager, transporteres videre til apotek og helt til varen er levert ut til kunden, sørger vi for å ha god kontroll på kvaliteten. 

Tjenester hos Vitusapotek 

Vitusapotek tilbyr en rekke tjenester i apotek, slik som blant annet blodtrykksmåling, inhalasjonsveiledning, medisinstart og vaksinering. Alle våre ansatte som utfører tjenester i apoteket er kvalifiserte aktører og har gjennomgått en omfattende opplæring.  
Les mer om våre tjenester i apotek her.