Vitusapotek
Kundeservice

Bedriftsvaksinering - vær forberedt til årets influensasesong

Er din bedrift forberedt på årets influensasesong? Vi i Vitusapotek kan hjelpe til med å vaksinere din bedrift! Mange bedrifter velger å tilby influensavaksine til sine ansatte. Vil du vite hvorfor, og hvilke fordeler det kan gi deg og bedriften din? Les mer her!

Bedriftsvaksinering - vær forberedt til årets influensasesong

Er din bedrift forberedt på årets influensasesong?

Undersøkelser viser at mange bedrifter velger å tilby influensavaksine til sine ansatte som selv ønsker å bli vaksinert.

I år har vi god tilgang til vaksiner og Vitusapotek ønsker å tilby din bedrift den beste løsningen. Vi kommer gjerne ut til din bedrift, men vi kan også ta imot dine ansatte for vaksinering i apoteket.

Pris: kr 399,- per vaksinering. Vaksinen ventes inn til vårt lager i uke 42/43.

Hvorfor bedriftsvaksinering?      

  • Influensa er ikke bare plagsomt for den enkelte, men den er også svært smittsomt og kan være farlig for personer i risikogrupper som har økt risiko for komplikasjoner.
  • Folkehelseinstituttet forventer høyere forekomst av influensasykdom den kommende sesongen som følge av få tilfeller av influensa ved fjorårets sesong, et resultat av omfattende smitteverntiltak mot COVID-19.
  • Ansatte i bedrifter kan smitte hverandre, samt utsette kunder og samarbeidspartnere for smitte.
  • Influensasykdom er kostbart for bedriften og vaksinering kan spare bedriften for kostnader relatert til mange sykefraværsdager. Gjennomsnittlig sykefravær er 7-10 dager. Mange bedrifter velger derfor å se på vaksinering som en god investering.

Vitusapotek kan vaksinere din bedrift

Kvalifisert helsepersonell fra Vitusapotek har over flere årlige influensasesonger vaksinert ute i bedrift. Dette fordi mange bedrifter opplever apotekets tilbud som tidsbesparende, trygt, svært fleksibelt og økonomisk lønnsomt.

Noen bedrifter foretrekker imidlertid vaksinering i apotekets lokaler. Dere bestemmer! 

Er du interessert i bedriftsvaksinering eller ønsker mer informasjon? 

Ta kontakt med oss for tilbud og dine spørsmål på bedriftsvaksinering@vitusapotek.no, og vi vil hjelpe deg videre!

Vaksinering i bedrift er trygt

Vitusapotek har god erfaring med å vaksinere og har blant bistått Oslo kommune med å vaksinere den norske befolkningen mot korona under denne pandemien. Våre vaksinatører tar pasientsikkerheten og smittevernhensyn på alvor.

Influensavaksinen er generelt trygg og gir lite bivirkninger. Men noen få personer bør vaksineres hos legen. Før vaksinering vil derfor en farmasøytrekvirent i apoteket foreta en vurdering. Dersom alt er i orden, blir vaksinen satt av kvalifisert helsepersonell.

Alle som blir vaksinert må observeres i 20 minutter etter vaksinering. Dette er viktig slik at vaksinatøren kan få iverksatt en rask behandling dersom eventuelle straksreaksjoner skulle oppstå.

Vaksinering anbefales årlig i oktober og november

Influensavaksinen bør tas årlig. Influensavaksinen justeres årlig etter Verdens helseorganisasjon (WHO) og helsemyndighetenes vurdering, og fordi effekten av vaksinen svekkes over tid.

Vaksinasjon bør foretas fortrinnsvis i oktober/november for å sikre god beskyttelse god tid før influensatoppene erfaringsmessig kommer. 

Dersom din bedrift ønsker vaksinering, ta kontakt med oss slik at vaksinene blir satt til anbefalt tid.

Du kan også lese mer på våre egne vaksinesider om influensa og influensavaksinen, eller på Helsenorge.no.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet eller har spørsmål om Vitusapotek bedriftsvaksinering?

Ta kontakt med oss for tilbud og send inn dine spørsmål til bedriftsvaksinering@vitusapotek.no.


Les mer:

 

Sist oppdatert: september 2021