Vitusapotek
Medisin

Førerkort og medisiner

Det er strenge regler for førerkort og bruk av visse medisiner. Her kan du lese om hvilke medisiner og hvilke grenser som gjelder for førerkort for bil, motorsykkel o.l. (førerkort klasse 1)

Førerkort og medisiner
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 05.12.2022

Bilkjøring og medisiner

Det er fastsatt maksimal dosering av flere virkestoff som kan påvirke evnen til å kjøre bil. Inntak av disse virkestoffene i dosene nevnt under er vanligvis forenlig med retten til å kjøre bil. 

Helsekrav for førerkort er ikke oppfylt hvis alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et slikt omfang og på en slik måte at det fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. 

LAR-behandling og førerkort

Pasienter som er under LAR-behandling oppfyller som oftest helsekravene til førerkort etter ett år med stabil behandling, forutsatt oppfølging og kontroller hos behandlende leger. Ved LAR-behandling kan man ikke bruke andre midler som påvirker kjøreevnen hvis man skal oppfylle helsekravene til førerkort. 

Benzodiazepiner og førerkort

Listen under gir oversikt over maks tillatte dose som vanligvis oppfyller helsekravene til førerkort.

Virkestoff

Dose per døgn

Diazepam (eks. stesolid, valium, vival) (mindre eller lik) 10 mg
Oksazepam (eks. sobril) (mindre eller lik) 30 mg
Alprazolam (eks xanor) 0
Klonazepam (eks. rivotril) 0
Zolpidem (eks. stilnoct, zolpidem) (mindre eller lik) 10 mg
Nitrazepam (eks.apodorm, mogadon ) (mindre eller lik) 10 mg
Zopiklon (eks. imovane, zopiklon) (mindre eller lik) 7,5 mg
Alimemazin (eks. vallergan) (mindre eller lik) 30 mg
Prometazin (eks. phenergan) (mindre eller lik) 25 mg
Hydroksyzin (eks. atarax) (mindre eller lik) 30 mg

For legemidler som inneholder zopiklon, nitrazepam og zolpidem kan man kjøre dersom det har gått minimum åtte timer etter inntak av dose lik eller mindre det angitt i tabellen over.

Biljøring og opioider

Opioider brukes som oftest til behandling av sterke smerter. Pasienter som bruker dette tilvenner seg ruseffekten raskt, og når de brukes alene over tid i vanlige doser frafaller ikke retten til førerkort automatisk. Hvis man opplever sløvhet eller døsighet ved bruk av opioider er det forbudt å kjøre bil. 

Ved oppstart av behandlingen, og ved hver doseøkning, er det forbudt å kjøre bil i to uker, til man har vent seg til dosen. 

Maksimaldosen for opioder, etter tilvenning over lengre tid og på klar medisinsk indikasjon, er mindre eller lik 300 mg morfin.  

Paralgin Forte og Tramadol

Ved inntakt av enkeltdose med Paralgin Forte og Tramadol kan man som regel kjøre bil åtte timer etter inntak.

Ved kortvarigbruk av disse legemidlene i en-tre uker, med inntak flere ganger om dagen, antas det at kjøreevnen er såpass redusert at det ikke er lov å kjøre bil. 

Antipsykotika, antidepressive og antiepileptika

Helsekrav til førerkort er oppfylt ved stabil medisinering. 

Kombinasjoner av flere legemidler som påvirker kjøreevnen

Dersom man får forskrevet flere av legemidlene over (gjelder også LAR-pasienter) må dosene halveres i de fleste tilfeller, for at helsekravene til førerkort skal være oppfylt. 

Kombinasjonen av tre eller flere av virkestoffene over fører til at helsekravet ikke er oppfylt.

Promillegrense for alkohol

Promillegrensen i Norge er 0,2 ‰. Denne grensen er maksimalt alkoholnivå man kan ha når man kjører bil eller andre motoriserte kjøretøy kjenner de fleste godt. Hvis du vil vite hva du har i promille, har Vitusapotek en promilletest.

Kilde: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet