Søvn

Søvnproblemer og innsovningsvansker

Flere nordmenn sliter med søvnproblemer og innsovningsvansker, og for mange kan reseptfrie, plantebaserte legemidler, slik som Sedix og Lunixen, være tilstrekkelig for å få kontroll over søvnvanskene igjen.

Søvnproblemer og innsovningsvansker

Søvnvansker

1 av 3 nordmenn sliter med søvnvansker, et problem som ofte fører til bruk av reseptbelagte sovemedisiner. Det finnes i midlertid andre alternativer på markedet som kan hjelpe ved søvnproblemer og innsovningsvansker, uten fare for uønskede bivirkninger og avhengighet.

Reseptfrie, plantebaserte legemidler kan for mange være tilstrekkelig for å få kontroll på søvnvanskene og gi tilbake nattesøvnen.

Insomni

Den vanligste søvnforstyrrelsen er insomni. Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt funksjon på dagtid, slik som tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne.

Søvnen regnes som utilstrekkelig dersom man opplever ett eller flere av disse tilfellene:

Innsovningsvansker

Svært mange nordmenn sliter med å sovne. Vanskeligheter med å koble ut tanker, stress eller bekymringer er vanlige grunner til at man ikke finner ro til å sovne om kvelden. Bekymringen for å møte nok en dag uten å være uthvilt både forsterker og opprettholder problemet og innsovningsvanskene.

Les mer om innsovningsvansker her.

Sedix er et reseptfritt legemiddel som demper uro og letter innsovning. Legemidlet egner seg også på dagtid for å dempe uro, nervøsitet eller bekymring. Det er ikke påvist avhengighet.

  • Beroligende effekt
  • Letter innsovning
  • Ingen påvist avhengighet

Dosering Sedix ved innsovningsvansker: 1-2 tabletter tas ved behov 1/2 til 1 time før leggetid.

Dosering Sedix for å dempe uro, nervøsitet eller bekymring: 1-2 tabletter morgen og kveld.

Dårlig søvn gjennom natten

1 av 3 sliter med ukentlige søvnproblemer og søvnforstyrrelser. Mange av disse våkner flere ganger i løpet av natten, eller alt for tidlig om morgenen. Det å få for lite søvn kan påvirke både livskvaliteten og hverdagen.

Det reseptfrie, plantebaserte legemiddelet mot søvnforstyrrelser, Lunixen, kan forsøkes dersom søvnproblemene skyldes søvnforstyrrelser gjennom natten, og ikke innsovningsvansker (ved innsovningsvansker anbefales Sedix).

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som forbedrer både søvnkvalitet og søvnlengde hos voksne og barn over 12 år.

Lunixen har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Bør brukes daglig over lengre tid for optimal effekt. Det er ikke påvist noen avhengighet ved bruk av Lunixen.

  • Bedrer søvnkvaliteten
  • Motvirker avbrutt søvn
  • Ingen avhengighet påvist

Dosering Lunixen ved søvnforstyrrelser: 1 tablett 1/2 til 1 time før leggetid tas over tid.

Ingen avhengighet

Det er ikke påvist noen form for avhengighet ved bruk av verken Sedix eller Lunixen, noe som kan gjøre disse reseptfrie legemidlene til gode alternativer for mange som sliter med søvnproblemer i ulike varianter.


Kilder: Leverandør, Folkehelseinstituttet, Helse Norge, Legemiddelhåndboka

Sist oppdatert: april 2019

Les mer: