Samfunnsengasjement

Rosa sløyfe

Vitusapotek er stolt over å være en av hovedsponsorene av Rosa sløyfe-aksjonen. I 2019 kunne Vitusapotek overrekke hele 1 942 677 kr. Vi ser frem til å støtte brystkreftsaken også i 2020.

 

Rosa sløyfe

Rosa sløyfe-aksjonen

Bedrifter, organisasjoner og privatpersoner bidrar til at oktober er en rosa måned, og Rosa sløyfe har for lengst etablert seg som en folkebevegelse. Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, øke kunnskapsnivået om brystkreft og samle inn penger til brystkreftforskning. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen står sammen bak aksjonen Rosa sløyfe.

Brystkreft

1 av 12 kvinner får brystkreft i løpet av livet, og brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Takket være forskning overlever stadig flere, men videre forskning er nødvendig for tidlig oppdagelse, bedre behandling og økt overlevelse. De aller fleste kvinner oppdager kreftsvulster i brystet selv, men dessverre skjer det ofte ved en tilfeldighet.

Lær deg hvordan du enkelt kan undersøke egne bryst. Mer informasjon finnes på Rosa sløyfe-aksjonen sin hjemmeside.

Vitusapotek – stolt og erfaren bidragsyter til Rosa sløyfe!

Vitusapotek er en av hovedsponsorene av Rosa sløyfe-aksjonen, og står på for at aksjonen skal nå sine målsettinger, skape oppmerksomhet rundt brystkreft, spre informasjon og samle inn penger. 

Vitusapotek har gjennom mange år vært en god ambassadør og en av de største bidragsyterne i kampen om brystkreft gjennom Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon. I 2019 bidro vi med 1 942 677 kroner til brystkreftforskning, og tilsammen har vi bidratt med over 20 millioner kroner til Rosa sløyfe-aksjonen.

I oktober måned fungerer Vitusapotek utsalgssted av Kreftforeningens Rosa sløyfe produkter. Man kan også gi et valgfritt donasjonsbeløp. 

Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft. 

Midlene fra Rosa sløyfe-aksjonen 2019 gikk til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Jo mer presis behandling som gis, tilpasset den spesifikke kreftformen, jo bedre prognoser har man. Ikke alle har behov for den samme behandlingen, men alle skal ha best mulig behandling. Denne strategien sørger for at flere får den behandlingen de responderer best på. 

– Brystkreft er ikke bare én sykdom. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre. Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen. Derfor sier vi ja til rosa forskjellsbehandling, sier Rosa sløyfes aksjonsleder, Marit Sophie Egge.

Sist oppdatert: Januar 2020

Les mer: